Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Vánoční besídky ve třídách
Poslední školní den v roce 2018 jsme měli vánoční besídky v jednotlivých třídách. Společně jsme si rozbalili dárky, zazpívali koledy a ochutnali...
Kalendář akcí

Mateřská škola

O nás

Mateřská škola s celodenním provozem má v obci tradici a historii, byla otevřena v prosinci roku 1963. V roce 2003 se stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem, příspěvkové organizace. V současnosti má kapacitu 44 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Třída I., která je určena nejmenším dětem se nachází v přízemní budově v Podlesí 309, zasazené do krásného prostředí rozlehlé zahrady na jižním úpatí Kosíře. Třída II. je umístěna v přízemí budovy základní školy a je určena pro starší děti. Obě třídy jsou standardně a funkčně dobře vybaveny. Na školní zahradě v Podlesí mají děti možnost realizovat rozmanité hry a činnosti. Zahrada je nově vybavena hracími prvky, zahradním nábytkem a pískovištěm. Přímo sousedí s lesem a zámeckým parkem. Máme tedy ideální podmínky pro environmentální výchovu a ekologii, na kterou se celoročně zaměřujeme.


Hlavním naším záměrem je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s příjemným prostředím, kde se dětem i rodičům dostane osobnostního přístupu a pochopení. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře a bezpečně, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.


Školní vzdělávací program s názvem: „Je nám dobře na světě, na té modré planetě“ umožňuje prostřednictvím cíleně promyšlených aktivit, rozvíjet děti ve všech výchovně vzdělávacích složkách a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Pro všestranný rozvoj dětí zajišťujeme další nadstandartní aktivity:

 • pravidelné návštěvy kulturních akcí – divadelní a filmová představení, muzea, výstavy
 • poznávací půldenní a celodenní výlety
 • ekologické a environmentální  programy
 • využití keramické dílny
 • možnost pohybových aktivit v tělocvičně ZŠ, v hale MFB, v přírodě
 • výuku anglického jazyka – „Angličtinka pro předškoláky“
 • lekce anglického jazyka s rodilou mluvčí  " Angličtina s Karoline"
 • předtaneční a pohybovou průpravu Taneční školy Dany Hubené
 • každodenní cvičení dětské jógy
 • přípravné lekce k zápisu do 1. třídy – „ S Čmeldou a Brumdou do školy“
 • soustavná logopedická péče
 • sportovní a kulturní akce pro děti a rodiče
 • veřejná vystoupení dětí MŠ
 • zapojení se do mezinárodní spolupráce eTwinning
 • zapojení se do mezinárodního programu "Ekoškolka"