Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Poděkování
Velké díky patří rodičům - zejména maminkám, které se zasloužily o to, že na páteční "Noci ve škole" jsme měli opravdové hody. Maminky připravily...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Základní škola

Zájmové útvary


Výtvarný kroužek – „Šikulové“
Hlavní náplní je seznamování žáků s různými výtvarnými technikami a materiály. Vedle základů kresby a malby, zvládají základy práce s papírem, látkou, filcem, plstí, stužkami, bavlnkami, přírodním materiálem. Vyrábí různé šperky, dekorace a mezi velmi oblíbené patří „korálkování“. Rozvíjíme estetické cítění, kreativitu, tvořivost, fantazii, představivost, manuální zručnost a jemnou motoriku.


Anglický jazyk
Kroužek anglického jazyka je určen žákům 1. a 2. ročníku. Výuka navazuje na předchozí znalosti a zkušenosti s anglickým jazykem v mateřské škole. Je rozpracována do deseti tematických celků jako je například rodina, čísla, barvy, ovoce zelenina, pozdravy, oblečení atd. Výuka je vedena hravou a zábavnou formou s využitím různých didaktických her, říkanek a písniček. Děti si osvojují základy slovní zásoby a elementární komunikační schopnosti v cizím jazyce. Seznamují se s reáliemi anglicky mluvících zemí a připravují se na výuku anglického jazyka od 3. ročníku.


Kroužek ICT
Kroužek ICT umožňuje žákům získávání elementárních dovedností při ovládání výpočetní techniky, orientaci ve světě informací a využívání získaných informací v praktickém životě a při dalším vzdělávání. Cílem je umět využívat základní standardní funkce počítače, seznámit děti s hardwarem i softwarem, operačními systémy, pracovat s textovým editorem, obrázkem, vyhledávat informace na internetu, umět používat výukové programy, pracovat na interaktivní tabuli.


Keramika
V keramické dílně se děti seznamují s různými druhy keramické hlíny a jejím zpracováním a vlastně s celým procesem výroby keramických předmětů. Vytváří ploché i prostorové výrobky, při nichž se učí válet hlínu, dlabat, vykrajovat, vyřezávat, modelovat postavy, zvířátka apod. Dále při dekorování pracují s glazurou nebo engobou. Rozvíjí se zručnost, kreativita, pečlivost, představivost, jemná motorika a soustředění.jméno den čas
Reedukace
Reedukace českého jazyka Mgr. Jana Papoušková 13:00 - 13:45 pro žáky se  SVP
 
Kroužky
Kroužek anglického jazyka Mgr. Jana Papoušková PO 13:00 - 13:45 pro žáky 1. - 2. r.
Počítačový kroužek Mgr. Marcela Kiebelová 13:00 - 13:45 pro žáky 2. - 4. r.
Výtvarný kroužek Veronika Slavíčková ST 14:00 - 15:00 pro žáky 1. - 5. r.
Keramický kroužek Veronika Slavíčková, Mgr. Michaela Bezděková PO 14:00 - 15:15 pro žáky 1. - 5. r.
Sportovní kroužek Mgr. Marcela Kiebelová ČT 13:30 - 14:15 pro žáky 1. - 5. r.
Ostatní
Logopedická prevence Alice Lexmaulová v MŠ a ZŠ pro žáky 1. - 5. r