Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Rozsvěcování vánočního stromu 2018
O prvním adventním podvečeru se jako každý rok rozzářil v Čechách pod Kosířem nádherný vánoční strom. Než se tomu tak stalo a andílci z mateřské...
Kalendář akcí
18
pro
Vystoupení pro seniory

Základní škola

O nás

Základní škola má v obci dlouholetou tradici, poprvé byla otevřena 24. 11. 1873. Jsme malotřídní, neúplná škola s pěti ročníky spojenými ve třech třídách a jedním oddělením školní družiny. Jsme škola rodinného typu s přátelským prostředím.

Naše motto zní: „ Táhneme za jeden provaz.“

Základní myšlenkou školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Otevřená škola“ je otevření školy všem žákům, rodičům a široké veřejnosti, snaha otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy. Vytváříme prostředí pohody a otevřeného partnerství nejen mezi žáky a učiteli, ale i s rodiči. Při výuce využíváme inovativní prvky, nové formy a metody práce. Pracujeme formou projektů, týmové práce, vedeme žáky k zodpovědnosti, spolupráci a motivujeme je pro celoživotní učení. Ke zkvalitnění výuky přispívá nové vybavení školy moderní technikou (interaktivní tabule, PC). Využíváme možnosti výuky v přírodě vzhledem k tomu, že škola je umístěna v blízkosti chráněné krajinné oblasti Velký Kosíř a dendrologicky vzácného zámeckého parku. Pravidelně informujeme rodiče žáků i širokou veřejnost o aktivitách školy prostřednictvím Zpravodaje obce, publikováním do regionálního tisku a každoročně pořádáme Den otevřených dveří.

Podílíme se na rozvoji kulturního dění v obci. Pravidelně ve spolupráci s obcí a místní Tělovýchovnou jednotou Sokol pořádáme různé akce, které přispívají ke kvalitnímu využití volného času dětí a mládeže na vesnici.