Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události
Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř pracovních skupin. Každá skupina dostala rozstříhané obrázky zvířat. Svépomocí obrázky skládali a lepili na papír. Ke každému takto složenému živočichovi pak za pomocí internetu vyhledávali... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 4. a 5. ročníku - Podivuhodná zvířata
Projektová výuka ve 4. a 5. ročníku - Podivuhodná zvířata
Jak název našeho projektu napovídá, dnes jsme se s žáky 4. a 5. ročníku zabývali těmi nejpodivuhodnějšími zvířaty naší planety. Spousta dětí zná filmy o Fantastických zvířatech, kde mimo jiné vystupují podivní kouzelní tvorové, o jejichž existenci ví jen hrstka odborníků. A právě toto téma se stalo námětem i našeho projektu, kterým... Dozvědět se více
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dnes jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Děti se seznámily se základy dopravní výchovy, s výbavou správného cyklisty, s dopravními značkami a pravidly silničního provozu. V praxi si také vyzkoušely jízdu na kole při dodržování všech pravidel a pod dozorem zkušených instruktorů.  Děti si dopoledne na... Dozvědět se více
Projektový den Eskymáci v 1. třídě
Projektový den Eskymáci v 1. třídě
Při vyvozování písmenka E se z prvňáčků stali Eskymáci. Správně oblečeni se vypravili do Grónska, podívali se na eskymácké iglú, nakreslili tučňáka, zahráli si medvědí honičku a v tělocviku se snažili skákat po "ledových krách".  Dozvědět se více
Korfbal
Korfbal
Všichni žáci naší školy měli možnost vyzkoušet si jeden trénink korfbalu pod vedením zkušeného trenéra.  Dozvědět se více
Za tajemstvím lesních skřítků
Za tajemstvím lesních skřítků
Ve čtvrtek 24. září jsme měli ve školní družině připravený zábavný program. V posledním krásném teplém slunečném odpoledni jsme se s dětmi vydali po stopách lesních skřítků, kteří nás zavedli do zámeckého parku. Zde nám na různých místech ukryli obálky s úkoly, které si pro děti připravili. Děti musely luštit různé hádanky a plnit... Dozvědět se více
Přírodověda aneb učíme se venku
Přírodověda aneb učíme se venku
Pokud nám to počasí dovolí, snažíme se učit přírodovědu venku. Tento den se žáci 4. ročníku učili o rozdělení organismů. Vytvořili si "pavučinu", do které přiřazovali jednotlivé zástupce skupin organismů.  Dozvědět se více
Hravá věda s Radkem Chajdou
Hravá věda s Radkem Chajdou
V pátek 18. září do naší školy opět zavítal pan Radek Chajda s novým poutavým programem. Žáky všech tříd zaujal ukázkou nejrůznějších zlepšováků a řadou pokusů. Některé z nich si mohli sami vyzkoušet. Jak dostat vařené vejce do sklenice skrz úzké hrdlo, jak vyrobit vlastní přesýpací hodiny, na jakém principu se pohybuje vznášedlo a... Dozvědět se více
Návštěva zámku - JOSEF MÁNES
Návštěva zámku - JOSEF MÁNES
V letošním roce si připomínáme významné výročí 200 let od narození slavného malíře Josefa Mánese. K této příležitosti jsme v pátek 18. září zavítali do zámku v Čechách pod Kosířem, kde Josef Mánes jako malíř působil a byl s ním úzce spjat. Navštívili jsme expozici kreseb Josefa Mánese, kde jsme si prohlédli jeho obrazy a seznámili se... Dozvědět se více
Skládáme písmenka
Skládáme písmenka
Při učení se nových písmenek zapojují prvňáčci i svoje prstíky. Pomocí šroubků a matiček se snaží smontovat nová písmena. Procvičují tak jemnou motoriku a práci s návodem. Dozvědět se více
Projektová výuka ve 3. ročníku - Josef Mánes
Projektová výuka ve 3. ročníku - Josef Mánes
Ve čtvrtek 17.9. proběhl ve třetím ročníku projekt s názvem - Josef Mánes. Projekt se uskutečnil u příležitosti významného výroční spojeného s tímto slavným malířem. Tento rok uběhne dvěstě let od jeho narození.  Nejprve si žáci si přečetli medailonek z malířova života, na projektoru jsme si ukázali jeho nejznámější díla. Seznámili se... Dozvědět se více
Projektová výuka v 1. ročníku - Josef Mánes
Projektová výuka v 1. ročníku - Josef Mánes
Také žáci 1. ročníku se zapojili do projektového vyučování, které bylo věnované malíři Josefu Mánesi. Po společné prohlídce jeho kreseb v zámku jsme také navštívili altánek v zámeckém parku, kde tento významný umělec tvořil. Žáci se seznámili s krojovým názvoslovím. Ve škole jsme se zaměřili na obrazy Josefa Mánesa a zkusili jsme si... Dozvědět se více
Projektová výuka 2. ročník - Josef Mánes
Projektová výuka 2. ročník - Josef Mánes
Ve středu 16. září se v rámci denního projektu žáci druhého ročníku seznámili s Josefem Mánesem, který je s Čechy pod Kosířem neodmyslitelně spjatý. Na úvod byly žákům představeny jednotlivé obrazy dvanácti měsíců, které jsou součástí pražského orloje na Staroměstském náměstí. Popsali jsme si, co který měsíc znamená, hledali... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 4. a 5. ročníku - Josef Mánes
Projektová výuka ve 4. a 5. ročníku - Josef Mánes
Dnes se žáci 4. a 5. ročníku seznámili s Josefem Mánesem. Tuto významnou osobnost přenesli do 21. století. V rámci projektu vyhledávali informace o jeho životě, díle a událostech, které jej ovlivňovaly. Jako zdroj informací žákům sloužily převážně tablety - internet. Dále měli k dispozici tištěné materiály, ze kterých ale sami... Dozvědět se více
Rodilý mluvčí ve výuce
Rodilý mluvčí ve výuce
Tento týden jsme na naší škole měli speciální návštěvu - rodilého mluvčího pana Navota Laufera. Pobýval s námi tři dny - od 7. - 9. září.  Navštívil žáky všech ročníků a realizoval s nimi jak výukové, tak zábavné aktivity v anglickém jazyce. Žáci měli příležitost setkat se s rodilým mluvčím, popovídat si, zeptat se na otázky, které je... Dozvědět se více
Hudební vystoupení - Rozpustilé pohádky
Hudební vystoupení - Rozpustilé pohádky
V pátek 4. 9. se žáci zúčastnili hudebního představení rodačky z Čech pod Kosířem MgA. Venduly Urbanové a MgA. Lucie Laubové. Veselé příběhy byly dokresleny krásnou hrou na klavír a zpěvem. Dozvědět se více
Zahájení školního roku 2020 - 2021
Zahájení školního roku 2020 - 2021
První školní den byl ve znamení nových věcí a opatření. I přesto se podařilo připravit pro nové žáky krásný první den. Společně s rodiči si prvňáčci převzali nové učebnice, pomůcky a vyzkoušeli si sezení v své lavici. Přejeme novým prvňáčkům hodně štěstí, nadšení a trpělivosti v novém školním roce.  Dozvědět se více
Škola volá
Škola volá
V úterý 1. září jsme se po prázdninách opět přivítali s žáky  ve škole, kterou jsme ozdobili a převlékli do nového kabátku a podzimních tónů. Dozvědět se více
Poděkování
Velké poděkování patří manželům Pírkovým za nákup ochranných pomůcek a za zajištění desinfekčních prostředků.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mimořádnými opatřeními vlády k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19 se mění způsob organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.   Zápis bude probíhat ve dnech... Dozvědět se více
Upozornění - Zápis ZŠ 2020/2021
Upozornění - Zápis ZŠ 2020/2021
Zápis k povinné školní docházce V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mimořádnými opatřeními vlády k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19 se mění způsob organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat ve dnech 1. 4. 2020 – 15.... Dozvědět se více
UZAVŘENÍ ŠKOLY
Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vydalo mimořádné opatření, které mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a... Dozvědět se více
Recitační soutěž 2020
Recitační soutěž 2020
Ve čtvrtek 27. února proběhla v naší škole Recitační soutěž. Z třídních kol postoupilo do školního kola soutěže celkem 22 žáků, kteří recitovali básně dle svého výběru před školním publikem. Žáci byli hodnoceni ve třech kategoriích: 1. kategorie - žáci 1. ročníku : 1. místo Anežka Nevrlá, 2. místo David Martinčík, 3. místo Tomáš... Dozvědět se více
Pevnost poznání
Pevnost poznání
V úterý 25.2. všichni žáci a nejstarší děti z mateřské školy navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Každá třída měla připravený program s lektorem. Témata byla různá jako kouzlení s vodou, živá sluneční soustava a cukrová duha. K těmto tématům byla připravena vědecká výtvarka, kde si žáci získané znalosti ověřili v praxi. Po progamu... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 2. ročníku - Pěstování bylinek
Projektová výuka ve 2. ročníku - Pěstování bylinek
V pátek 21.2. proběhl ve druhé třídě projekt s názvem Pěstování bylinek. Poznávání přírody je nedílnou součástí školního vzdělávání. Rozhodli jsme se vypěstovat bylinky přímo ve třídě. Budeme společně pozorovat a zaznamenávat jejich rúst.  Žáci získají praktické poznatky o podmínkách pro pěstování rostlin.  Na začátku projektu jsme... Dozvědět se více
Masopust
Masopust
Celý týden jsme se v 1. třídě bavili o masopustu, o jeho významu a jeho podobě v dnešní době. Kromě výkladu jsme si zkusili vytvořit jednu masopusní masku a to stakatého. Naučili se lidové písničky, které se zpívají při průvodu masek a shlédli pohádku Jak to bylo o masopustu. Také jsme si společně usmažili koblížky.  Dozvědět se více
Etiketa v 5. ročníku
Etiketa v 5. ročníku
V pátek 21.2. proběhl v 5. ročníku projekt s názvem "Etiketa". Žáci si zopakovali základní pravidla společenského chování. Nejdříve proběhla společná diskuse na dané téma. Poté žáci pracovali ve skupinkách. Každá skupina měla jiné téma - chování v divadle a kině, pozdravy, chování v dopravních prostředcích, chování při stolování atd.... Dozvědět se více
Den sesterství
Den sesterství
V pátek 21.2. některé žákyně naší školy přišly ve skautském kroji, protože 22.2. byl Den sesterství. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Dozvědět se více
Projektová výuka ve 4. ročníku (Cestovní kancelář)
Projektová výuka ve 4. ročníku (Cestovní kancelář)
V úterý 18. 2. se žáci 4. ročníku stali majiteli svých vlastních cestovních kanceláří. Sami ve skupinkách vymýšleli nové cestovní kanceláře, jejich loga a slogany. Za pomoci atlasů, učebnic vlastivědy, prospektů a internetu nacházeli zajímavá a krásná místa naší vlasti, do kterých plánovali ve svých kancelářích zájezdy.  Nakonec... Dozvědět se více
O koblížkovi aneb pečeme koblihy
O koblížkovi aneb pečeme koblihy
V rámci celotýdenního projektu Masopust jsme dnes 19.2. pekli v 1. třídě masopustní koblížky. Seznámili jsme se s receptem, nachystali si všechny suroviny, zašli do obchodu koupit mouku, kterou jsme zapomněli. Postupovali jsme podle receptu a výsledek byl moc chutný. Celou školu jsme provoněli vůní koblížků. Při pečení jsme si ještě... Dozvědět se více
Rodilý mluvčí
Rodilý mluvčí
Ve dnech 4. a 5. února naši školu navštívil rodilý mluvčí pan Navot Laufer a obohatil naši výuku.Během dvou dnů pan Laufer se účastnil výuky ve všech ročnících a předmětech. S žáky hrál různé hry. Žáci měli možnost probírané učivo slyšet v anglickém jazyce. Jeho návštěva byla pro žáky velmi inspirativní a přínosná. V dubnu se můžeme... Dozvědět se více
Karneval ve školní družině 2019
Karneval ve školní družině 2019
V pátek 7. února si žáci ve školní družině užili tradiční karneval. Sešly se nám nejrůznější masky a děti si mohly před jarními prázdninami užít slušnou porci zábavy. Nechyběla spousta soutěží s odměnami, diskotéka a oblíbený piknik s pamlsky, které dětem poslaly maminky. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali.... Dozvědět se více
Svět odpadu a výroba ručního papíru
Svět odpadu a výroba ručního papíru
Dne 6. 2. 2020 naši školu navštívily pracovnice Českého svazu ochránců přírody se svým programem Svět odpadů a výroba ručního papíru.  Žáci 3. – 5. ročníku byli rozděleni do skupin. Žáci si  zkusili správně roztřídit odpad do jednotlivých kontejnerů. Následovala diskuze o tom, jak můžeme omezovat vznik odpadu, jak nakládáme s odpady.... Dozvědět se více
Ochutnávka ovoce s Bovýskem
Ochutnávka ovoce s Bovýskem
V 1. třídě jsme se vydali na cestu kolem světa s Bovýskem a ochutnali cizokrajné ovoce ze všech koutů světa. Sladké dračí ovoce z Mexika, japonskou hrušku  "nashi" z Japonska, avokádo z Ameriky, myngo z Afriky a granátové jablko z Itálie. Některé ovoce jsme zkusili poprvé. Na závěr jsme si zahráli hru na poznávání ovoce poslepu.... Dozvědět se více
Tvoříme si abecedu (1.třída)
Tvoříme si abecedu (1.třída)
V letošním roce jsme se rozhodli vyrobit si vlastní abecedu z písmenek, která se budeme postupně učit. Nejvíce jsme si užili písmenko R, kdy jsme mohli pracovat s prstovými barvami.  Dozvědět se více
Projekt Božena Němcová
Projekt  Božena Němcová
Dne 4. 2. 2020 si žáci 3. ročníku v rámci projektu Božena Němcová připomněli dvousté výročí od jejího narození. Žáci si nejprve po třídě posbírali různé indicie, ze kterých poskládali dohromady její životopis a její neznámější díla. Následně žáci zhlédli prezentaci o jejím životě. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých vyplňovali... Dozvědět se více
Oskarovy pokusy
Oskarovy pokusy
V rámci hodiny prvouky jsme v 1. třídě prováděli Oskarovy pokusy. Prvním pokusem bylo dokázat, v jaké vodě mohou rozinky létat. Zjistili jsme, že perlivá voda nadnáší rozinky díky uvolňování oxidu uhličitého. Druhý pokus se týkal povrchové napětí vody. Všem se pokusy zdařily.  Dozvědět se více
My school
My school
Poslední týdny žáky 5. ročníku  v hodinách anglického jazyka provázel projekt ,,My school“. Tento projekt byl spíše zaměřen na mluvený projev v anglickém jazyce. Každý žák představil sebe, školu, kamarády. Popovídal nám, které předměty ho baví, které naopak ne, ve kterém předmětu je dobrý. Na co se ve škole těší, který je jeho... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 4. ročníku (Rudolf II.)
Projektová výuka ve 4. ročníku (Rudolf II.)
Ve čtvrtek 29. 1. ve dvouhodinovém projektu jsme se s žáky přenesli do doby Rudolfa II. a na jeho císařský dvůr v Praze. Byli jsme pozváni dopisem samotného císaře, ve kterém rovněž uvedl i úkoly, které na oplátku musíme vyplnit. Společně jsme se podívali na část filmu Císařův pekař/Pekařův císař a zazpívali si píseň Ten umí to a... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 2. ročníku - Zdraví a lidské tělo
Projektová výuka ve 2. ročníku - Zdraví a lidské tělo
Ve čtvrtek 29.1. proběhlo ve druhé třídě projektové vyučování s tématem - Zdraví a lidské tělo. Téma projektu bylo zvoleno jako ukončení a formou aktivit upevění a  zopakování si celku učiva z prvouky.  Projekt se zaměřil na zdravý životní styl, stravování, prevenci proti nemocem a lidské tělo. Nejdříve byla zhlédnuta prezentace s... Dozvědět se více
My village 2020
My village 2020
Měsíc leden byl pro žáky 4. ročníku  ve znamení  tématu ,,My village“ celý měsíc jsme si povídali v hodinách anglického jazyka o naší vesnici. V rámci projektu žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupinka měla za úkol nakreslit jinou část vesnice. Například školu, radnici, muzea a mnohé další. Potom žáci anglicky popisovali tyto... Dozvědět se více
Superstar ve školní družině
Superstar ve školní družině
Ve čtvrtek 30. ledna jsme v odpolední školní družině pořádali pěveckou a zábavnou soutěž Superstar. Účastníci soutěže nás potěšili zpěvem písní různých žánrů. Všichni, kteří měli odvahu a nebáli se před publikem zazpívat, byli náležitě oceněni. Odpolední program jsme si zpestřili o taneční vystoupení dětí.   Dozvědět se více
Projektová výuka v 5. ročníku - 1. a 2. světová válka, Život v oceánech a mořích
Projektová výuka v 5. ročníku - 1. a 2. světová válka, Život v oceánech a mořích
Ve čtvrtek 30.1.2020 v 5. ročníku proběhlo projektové dopoledne. Žáci pracovali ve skupinách. Hodiny jsme si rozdělili na dva úseky - vlastivědný: 1. a 2. světová válka (žáci přiřazovali informace k jednotlivým válkám, hráli hru "Riskuj"...) a přírodovědný: Život v oceánech a mořích (žáci luštili křížovku, různé šifry a tím odhalili... Dozvědět se více
Ukončení plaveckého výcviku
Ukončení plaveckého výcviku
V úterý 28. ledna žáci 2. a 3. ročníku naposledy navštívili bazén Městských lázní v Prostějově v rámci vyučování. Plavání bylo ukončeno předáním mokrého vysvědčení a žáci byli poučeni o tom, jak se chovat v bazéně i v přírodních vodách, jaké nástrahy je tam mohou čekat.  
Projektová výuka ve 4. ročníku (Neživá příroda)
Projektová výuka ve 4. ročníku (Neživá příroda)
V pátek 24. 1. 2020 v hodině přírodovědy jsme se s žáky v rámci projektu Neživá příroda věnovali pokusům a názorným ukázkám pro pochopení některých jevů v přírodě, konkrétně v neživé přírodě, a jejich důsledků pro lidstvo.  Ze zájmu žáků byla vybrána čtyři hlavní témata: zemětřesení a sopky, tsunami, potřeba vzduchu i pro oheň a... Dozvědět se více
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo
Ve čtvrtek 24.1. děti prvních, druhých a třetích tříd a také mateřskou školu navštívilo loutkové divadlo. Žáci shlédli klasické ztvárnění příběhu o Kašpárkovi, který přelstil samotného čerta. V příběhu nechyběly ani další pohádkové postavy jako například pan král, princezna a čarodějnice. Pohádku provázely veselé písničky. Výtvarné... Dozvědět se více
Turnaj v korfbalu - 4. a 5. ročník
Turnaj v korfbalu - 4. a 5. ročník
V úterý 21.1.2020 se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje v korfbalu, který se konal v Prostějově na Reálném gymnáziu. Turnaje se zúčastnilo 10 škol. Celkem žáci hráli 4 zápasy, z toho 2 vyhráli a 2 prohráli. V posledním zápase, který odehráli, se rozhodovalo mezi 5. a 6. místem. Tento zápas vybojovali a skončili na krásném... Dozvědět se více
Projekt - Požáry v Austrálii
Projekt - Požáry v Austrálii
V pondělí 20. 1. 2020 se uskutečnil projekt ve 3. ročníku s názvem ,,Požáry v Austrálii“. Na úvod jsme si popovídali o  Austrálii, žáci zhlédli krátké video a prezentaci, kde získali cenné informace. Po té byli žáci rozděleni do skupin. Jedna skupinka měla za úkol prezentovat endemická zvířata z Austrálie a druhá skupinka vyhledávala... Dozvědět se více
Tělesná výchova s korfbalem
Tělesná výchova s korfbalem
V týdnu od 13.1. do 17.1.2020 se všichni žáci v hodinách tělesné výchovy seznámili s hrou, která se nazývá "korfbal". Nejdříve si při různých zahřívacích hrách vyzkoušeli hod na koš, který je trochu jiný než při basketbalu. Poté jim trenér vysvětlil pravidla hry a žáci si odehráli několik zápasů. Hra je velmi nadchla a bavila.... Dozvědět se více
Hudební vystoupení
Hudební vystoupení
Ve čtvrtek 16.1.se žáci 1.- 3. třídy zúčastnili hudebního vystoupení v MŠ. Představení bylo plné písniček o hudebních nástrojích, zoologické zahradě a dětech. 
Projektová výuka ve 4. ročníku (Tři králové)
Projektová výuka ve 4. ročníku (Tři králové)
V pondělí 6. 1. proběhla ve 4. ročníku projektová výuka zaměřená na tradici Tří králů. Během projektu žáci pochopili tradici Tří králů i její historický původ a seznámili se i s některými historickými postavami. Žáci si nejprve sdělili své nejoblíbenější dárky z Vánoc a poté přemýšleli, jaké dárky mohl dostat samotný Ježíšek. Společně... Dozvědět se více
My tři králové jdeme k vám ...
My tři králové jdeme k vám ...
Po vánočních prázdninách se žáci v pondělí 1. ročníku vydali na cestu Tří králů. Společně jsme zjistili, kdo byli tři králové a jaké dary přinesli. Na závěr jsme si vyrobili královské koruny.  Dozvědět se více
Vánoční besídky
Vánoční besídky
V pátek 20.12., poslední školní den před začátkem prázdnin, proběhly ve třídách vánoční besídky. Každá třída společně poseděla u vyzdobeného stolu. Děti si rozdaly dárečky a snědly cukroví, které přinesly. Poté následoval program dle libosti každé třídy. Zpívaly se koledy, promítaly vánoční filmy nebo se hrály hry. Po besídkách... Dozvědět se více
PF 2020
PF 2020
Přejeme  mnoho krásných chvilek prožitých v příjemné atmosféře Vánoc  a v novém roce 2020 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a splněných přání.  Děti, žáci a pracovnice ZŠ a MŠ 
Zdobení stromečku pro zvířátka
Zdobení stromečku pro zvířátka
Jako každý rok i letos jsme se společně poslední den v roce vydali nazdobit stromeček. Donesli jsme různé dobrůtky pro zvířátka jako seno, mrkev, jablíčka a jiné. Nakonec jsme si popřáli šťastné a veselé vánoce, zazpívali si koledy a zapálili prskavky.  Dozvědět se více
Vánoční dílny 2019
Vánoční dílny 2019
Ve čtvrtek 19.12.2019 se naše škola proměnila ve vánoční dílny. Žáci byli rozděleni do skupinek napříč ročníky. Skupiny putovaly po celé škole do různých dílniček. Žáci si vyrobili vánoční přání, krabičku na malý dáreček, svícínek a svíčku ve skořápce. Také se dozvěděli, jaké tradice se dodržují u nás a jak se slaví Vánoce ve světě.... Dozvědět se více
Vánoční dílny - cesta do Betléma
Vánoční dílny - cesta do Betléma
Ve čtvrtek 19. prosince jsme se v jedné části vánočních dílen zastavili a poslechli si poutavý příběh o tom, jak to bylo s narozením Ježíška a cestě do Betléma. Dověděli jsme se, kde vlastně Betlém leží a jak dalekou cestu musela Marie s Josefem překonat, aby se Ježíšek mohl narodit. Na závěr jsme si vyrobili vánoční svícen z... Dozvědět se více
Ježíškova nadílka ve školní družině a vánoční besídka
Ježíškova nadílka ve školní družině a vánoční besídka
Ve čtvrtek odpoledne ve školní družině naděloval Ježíšek. Děti se na nadílku moc těšily a během krátké procházky do zámeckého parku se už nemohly dočkat. Nadílka pod vánočním stromečkem byla letos štědrá. Děti si během rozbalování vánočních dárků a hraní s novými hračkami mohly pochutnat na vánočním cukroví a dobrotách, které jim... Dozvědět se více
Vánoční zpívání s Markem Soldánem
Vánoční zpívání s Markem Soldánem
I tento rok naši školu v předvánoční čas navštívil pan Soldán se svým hudebním vystoupením.  Pro žáky si letos připravil vánoční příběh provázaný těmi nejznámějšími koledami. Žáci si s panem Soldánem zazpívali koledy, popovídali si o tradicích a nasávali vánoční atmosféru, která se blíží.
Vánoční vystoupení pro seniory 2019
Vánoční vystoupení pro seniory 2019
V úterý 17. 12. 2019 žáci naší školy zpříjemnili odpoledne nejstarším obyvatelům naší obce. Žáci si pro seniory připravili vánoční pásmo plné krásných písní od Karla Gotta. Nejdříve žáci zazpívali v Domově s pečovatelskou službou a poté potěšili seniory na vánočním setkání v Multifunkční budově v Čechách pod Kosířem. Žáci obdarovali... Dozvědět se více
Kino a vánoční trhy v Olomouci
Kino a vánoční trhy v Olomouci
V úterý 17. 12. žáci navštivili kino a vánoční trhy v Olomouci. Společně jsme zhlédli animovaný film Sněžný kluk, který se dětem velmi líbil, a poté jsme se vydali na samotné trhy. Žáci si mohli prohlédnout maketu města, betlém a také si koupit dětský punč a další různé drobnosti a dárečky pro sebe i své blízké. Dozvědět se více
Vánoční dílny v zámku Náměšť na Hané
Vánoční dílny v zámku Náměšť na Hané
V pondělí 9.12. se základní škola a třída z mateřské školky zúčastnila výletu za tvořivými dílnami do zámku v Náměšti na Hané. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Následoval pak program složený ze tří částí. Děti si mohly vybrat a koupit rukodělné výrobky z chráněných dílen. Poté následovala prohlídka zámku. Prohlídkou provázely... Dozvědět se více
Výlet do Prahy aneb putování pro výhru na Pražský hrad
Výlet do Prahy aneb putování pro výhru na Pražský hrad
V úterý 3. prosince jsme se vydali do Prahy. Poznat naše hlavní město a jeho nejznámější pamětihodnosti bylo jistě snem mnoha dětí. Počátek naší dlouhé cesty byl na Pražském hradě. Zde jsme si prošli nádherně vánočně vyzdobený interiér reprezentačních prostor, kde na nás dýchlo kouzlo adventu. Prostory Pražského hradu byly mimořádně... Dozvědět se více
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku
O prvním adventním podvečeru se jako každý rok rozzářil v Čechách pod Kosířem nádherný vánoční strom. Večerem nás provázelo pěvecké vystoupení žáků základní a mateřské školy, při kterém jsme vzpomněli na zesnulého Karla Gotta.  Sváteční podvečer zakončil krásný ohňostroj.   Dozvědět se více
Betlém ve školní družině
Betlém ve školní družině
V listopadu jsme ve školní družině tvořili betlém z přírodních materiálů. Fotky hotového betlému jsme zaslali do celorepublikové soutěže o nejhezčí vánoční betlém, kterou vyhlásila Kancelář Pražského hradu k příležitosti 100 let výročí vzniku Kanceláře prezidenta republiky. K této příležitosti připravila speciální adventní dny... Dozvědět se více
Vánoční výstava 2019
Vánoční výstava 2019
V pátek 29. a v sobotu 30. listopadu se před první adventní nedělí konala již tradičně vánoční výstava. Děti představily výrobky z keramiky, přírodnin a ostatních materiálů. Daly si hodně záležet na vánočních zvoncích, andílcích, svícnech i ostatních výrobků. nejvíce je nadchlo pečení pracek a zdobení na keramické tácky vlastní... Dozvědět se více
Muzeum v Prostějově
Muzeum v Prostějově
Dne 27. 11. 2019 jsme navštívili Muzeum v Prostějově. Na žáky prvního ročníku a třídu Sluníček z MŠ zde čekal program s názvem Řemeslo má zlaté dno. Program nás provedl po několika tradičních řemeslech jako například kovář, švec, truhlář. Měli jsme možnost se podívat, jak to vypadalo na tržišti a zkusili si obchodovat. Žáci druhého a... Dozvědět se více
Divadlo - Princezna na hrášku
Divadlo - Princezna na hrášku
Ve středu 19.11. proběhlo ve školce divadelní představení pana Bartoně. Představení se zúčastnili i žáci první a druhé třídy. Divadlo, které bylo z části hrané a z části maňáskové, představilo pohádku Princezna na hrášku. Výprávění bylo komediálně pojato a dětské publikum se celé vystoupení dobře bavilo. Nakonec odměnilo všechny... Dozvědět se více
Projektová výuka - Karel IV.
Projektová výuka - Karel IV.
Celým dnem provázela žáky 4. ročníku postava krále a císaře Karla IV. Jako průvodní text žákům sloužil pracovní list, z kterého zjistili spoustu nových informací o Karlu IV. a jeho rodičích, ale také si procvičili pravopis a počty. Více informací žáci vyhledávali v učebnici, dalších knihách, videu a na internetu. Tyto poznatky ve... Dozvědět se více
Slabikářová slavnost s Agátou
Slabikářová slavnost s Agátou
Po dokončení Živé abecedy se žáčci 1. třídy dočkali slavnostního předání slabikářů. Pro rodiče si připravili písničky a básničky o písmenkách, dokonce zazpívali i anglicky. Aby každý dostal svůj slabikář, museli prokázat, že si je opravdu zaslouží. Předvedli jak umí skládat písmena a slabiky, složit slova a přečíst celé věty. Všem se... Dozvědět se více
Projektová výuka - Vesmír
Projektová výuka - Vesmír
Žáci 5. ročníku se v posledních hodinách přirodovědy zabývali vesmírem. Vyhledávali informace o planetách, slunci a Měsíci v různých zdrojích (internet, učebnice, knihy...). Tyto poznatky přenesli na plakáty, kteřé tvořili ve dvojicích. Téma vesmír pro ně bylo velmi zajímavé. Dozvědět se více
Plavecký výcvik 2019 / 2020
Plavecký výcvik 2019 / 2020
Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují již od září v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik. Každé úterý jezdí autobusem do Městských lázní v Prostějově. V plavání se jsou žáci rozděleni do družstvev dle jejich plaveckých schopností a osvojují, zdokonalují nebo upevňují si techniky různých plaveckých stylů. U některých z nich... Dozvědět se více
Jak roste chléb
Jak roste chléb
Ve čtvrtek 7.11. se třídy prvního až čtvrtého ročníku zúčastnily programu centra Iris nazvaného - Jak roste chléb. Nejdříve proběhlo seznámení se s různými druhy obilovin, žáci pojmenovávali druhy a diskutovali o původu potravin. Poté si vyzkoušeli vlastnoručně umlít pšeničnou mouku v mlýnku.  Dále založili těsto na chleba a každý si... Dozvědět se více
Učíme se písmeno I s Indiány
Učíme se písmeno I s Indiány
Ve středu 6.11. se žáci 1. třídy změnili v Indiány a vydali se prozkoumat písmenko I. Na začátku jsme se pozdravili jako praví Indiáni, zazpívali si indiánskou píseň v angličtině (ten little indians) a vyzdobili si vlastní tee-pee. Abychom si provičili i počítání, zdobili jsme indiánské čelenky a počítali pírka. Projekt se velmi... Dozvědět se více
Děti hrají dětem
Děti hrají dětem
Dne 6. 11. 2019 jsme uspořádali koncert s názvem ,,Děti hrají dětem". Jak už z názvu vyplývá, umělci se stali žáci naší školy, kteří hrají na hudební nástroj. V klavírním podání zazněly lidové písně, etudy, preludia, ale také skladby z filmů a pohádek. Ze strun kytary se linuly písně z pohádek a také si děti mohly poslechnout valčík.... Dozvědět se více
Halloween 2019
Halloween 2019
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 žáci 3. ročníku oslavili Halloween. Cílem projektu bylo seznámit žáky se svátky a zvyky v jiných zemích. Všichni žáci přišli v nejrůznějších halloweenských kostýmech a maskách. Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž plnili nejrůznější úkoly. Za každý splněný úkol na ně čekala sladká odměna. Také jsme si... Dozvědět se více
Cesta za rozzářenou dýní 2019
Cesta za rozzářenou dýní 2019
Podvečer posledního dne v měsíci říjnu patří vždy naší "Cestě". Děti i dospělí se ve strašidelných, a mnohdy hodně povedených, kostýmech sešli před budovou základní školy, aby v průvodu prošli krásně osvětleným zámeckým parkem. Cílem naší cesty bylo hřiště MFB, které bylo rovněž pěkně vyzdobené. Ve tmě zářily svítící dýně, které... Dozvědět se více
Halloweenská párty v ŠD
Halloweenská párty v ŠD
Ve čtvrtek 31. října jsme po podzimních prázdninách ve školní družině pořádali Halloweenskou párty. Tento den si děti rády užívají, protože mohou již ráno přijít do školy ve strašidelných kostýmech. Na párty v družině nemohla chybět diskotéka, přehlídka v maskách a spousta zajímavých a pohybových soutěží. Děkujeme maminkám, které... Dozvědět se více
Strašidelný den ve škole 2019
Strašidelný den ve škole 2019
Poslední den měsíce října se do školy všichni těší. Žáci se mohou již od rána vystrojit do strašidelných kostýmů a užít si tak vyučování trošku jinak. V hodinách pro ně mají paní učitelky připravené úkoly, které jsou zaměřené na Dušičky i Halloween. Také v rámci výtvarné výchovy jsme s žáky druhého a čtvrtého ročníku vydlabávali a... Dozvědět se více
Perníčkový den s písmenem P
Perníčkový den s písmenem P
Když se žáci v 1. třídě učili písmenko P, zpestřili jsme si učení pečením perníčků. Děti si přinesly vlastní vykrajovátka, těsto připravila paní učitelka a paní asistentka. Každý si zkusil vyválet těsto, vykrojil si perníček. Ty jsme odnesli upéct do školní kuchyně. Perníčky se dětem moc povedly a všem chutnaly.  Dozvědět se více
Den stromů 2019
Den stromů 2019
Dne 21. 10. 2019 žáci 3. ročníku oslavili Den stromů. Projekt jsme zahájili besedou, co o stromech víme, proč Den stromů slavíme, proč jsou důležité. Žáci se snažili hledat informace o stromech v encyklopediích, na tabletech, zvládali také překládat nejrůznější názvy stromů do anglického jazyka. Na závěr projektu jsme s žáky... Dozvědět se více
Beseda se starostou obce
Beseda se starostou obce
Ve čtvrtek 17. 10. 2019 nás navštívil starosta obce Ing. Milan Kiebel, který besedou se žáky završil celoškolní projekt ,, Poznej svou obec“. Žáci nedočkavě čekali na povídání o práci starosty obce, měli možnost zhlédnout reprezentativní ručně vyšívaný prapor obce a v závěru besedy odpovídal žákům na zvídavé otázky. Dozvědět se více
Projekt ,,My life
Projekt ,,My life
Dne 15. 10. 2019 žáci 5. ročníku prezentovali své projekty ,,My life“. Žáci se jednoduchými větami prezentovali. Popsali, co mají rádi, jaký je jejich oblíbený sport, jaké mají rádi jídlo a spoustu dalších informací nám o sobě sdělili. Žáci si dali na projektech velmi záležet.
Projekt Poznej svou obec - Významní rodáci
Projekt Poznej svou obec - Významní rodáci
Myslíte, že v Čechách pod Kosířem se narodil někdo významný, kdo byl známý nejen po České republice? Věřte, že ano. A o tom se přesvědčili i žáci naší školy v rámci projektu Poznej svou obec, který se uskutečnil 14. 10. 2019. Žáci se seznámili s významný rodáky, mezi které neodmyslitelně patří Jan Karel Hunčovský, což byl vynikající... Dozvědět se více
Projekt Poznej svou obec - Škola
Projekt Poznej svou obec - Škola
V pondělí  14. 10. se žáci seznámili s minulostí nejen naší školy ale i s podobou, jakou mělo vyučování v minulosti. Prohlíželi a zjišťovali, jak vypadala v minulosti vysvědčení, jaké byly pomůcky a učebnice ve výuce, co si žáci oblékali a spoustu dalších zajímavostí (např. co tvořilo svačinu dětí během světových válek). Zároveň... Dozvědět se více
Projekt Poznej svou obec - znak, prapor
Projekt Poznej svou obec - znak, prapor
V pondělí 14.10.2019 se žáci dozvěděli řadu zajímavých informací o Čechách pod Kosířem. Na tomto stanovišti se věnovali znaku a praporu. V prezentaci mohli vidět, jak znak a prapor vypadá, z jakých symbolů se skládá a co symboly znamenají. Dále si ve skupinách poskládali puzzle znaku a praporu. Poté si každý žák navrhl svůj vlastní... Dozvědět se více
Projekt Poznej svou obec - pomník, sochy, kapličky
Projekt Poznej svou obec - pomník, sochy, kapličky
V pondělí 14.10. jsme v rámci projektu Poznej svou obec poznávali významné sochy, kapličky a pomníky v naší obci. U pomníku padlých 1. a 2. světové války jsme si připomněli význam jejich oběti. Před muzeem kočárů jsme objevili sochu sv. Jana Nepomuckého. I když jsme nestihli obejít všechny kapličky, prohlídli jsme si je v knize a... Dozvědět se více
Projekt "Poznej svou obec" - O NÁS NA HANÉ
Projekt
V rámce pondělniho projektovyho dňa o naši obce sme se s děťma po skupinách zastavile take na naši urodné Hané. A tak jak te naše ratolesti sme se prozkóšele v hanáckym jazeko, tak e Vás, návštěvnike toď tech stránek trocho potrápime, ešle dobře porozomite. Na začátko sme si s děťma povekládale, kde vlastně žejem, v jakym krajo,... Dozvědět se více
Drakiáda 2019
Drakiáda 2019
V sobotu 12. října jsme se v hojném počtu sešli na fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem, kde jsme mohli opět po roce vypustit draky. Deštivé a chladné počasí minulého týdne, kdy jsme museli Drakiádu přeložit, vystřídalo nádherné slunečné odpoledne s návratem babího léta. S pouštěním draků samozřejmě dětem pomáhali rodiče, babičky... Dozvědět se více
Den zvířat - 5. ročník
Den zvířat - 5. ročník
V pátek 11.10.2019 žáci 5. ročníku oslavili "Den zvířat". První částí projektu byla návštěva domácích mazlíčků. Navštívili nás pejsci, kočka, fretka, africký šnek, morče a křeček. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací - jak se o jednotlivé mazlíčky starat, čím je krmit, kolik mají let apod. Kromě živých zvířat jsme si... Dozvědět se více
Projektová výuka ve 4. ročníku (Světový den zvířat)
Projektová výuka ve 4. ročníku (Světový den zvířat)
V pondělí 7. 10. se žáci čtvrtého ročníku seznámili se světovým dnem zvířat. Každý žák si vypracoval svůj pracovní list, kde doplňoval zjištěné informace o dnu zvířat (kdy a z jakého důvodu tento svátek vznikl), vyhledával v přesmyčkách různé písně o zířatech a řešil netradiční matematické úlohy se zvířaty. Některé z písní žáci... Dozvědět se více
Mezinárodní den zvířat
Mezinárodní den zvířat
Dne 7. 10. 2019 žáci 3. ročníku oslavili Mezinárodní den zvířat. Žáci získali v rámci projektu informace o historii tohoto významného dne, poznávali zvířata podle charakteristických vlastností, podle kostry. V rámci ZOOlympiády měli možnost změřit své síly se zvířaty. Žáci si vyzkoušeli, zda dokáží viset na žebřinách 4 hodiny jako... Dozvědět se více
Oslavy lesa na Flóře 2019
Oslavy lesa na Flóře 2019
V pátek 4. října se konaly Oslavy lesa na Flóře Olomouc, kde se již sedmým rokem konala propagační akce českého lesnictví na pěstitelské výstavě určená školním kolektivům a široké veřejnosti za účasti lesních pedagogů a lesníků VLS z divize Lipník nad Bečvou. Tato akce je u nás velmi oblíbená. Žáci se na různých stanovištích obeznámí... Dozvědět se více
Světový den zvířat - projektový den 1.a 2. ročník
Světový den zvířat - projektový den 1.a 2. ročník
V pátek 4.10. si společně 1. a 2. ročník připomněl Světový den zvířat. Projekt jsme zahájili prezentací významu dne, hádali jsme zvířata známá i méně známá a diskutovali jsme na ochranou zvířat. Poté jsme se rozdělili do skupin, vybrali si společně jednoho živočicha a snažili se o něm zjistit co nejvíc.  Dozvědět se více
ROTO abeceda
ROTO abeceda
V letošním školním roce mají možnost naši prvňáčci poprvé vyzkoušet stavebnici ROTO. Cílem stavebnice ROTO Abeceda je sestavování písmen abecedy. Sada obsahuje 26 plochých dílků, šroubky a matičky. Při sestavování písmen žáci šroubováním získávají manuální zručnost, rozvíjí představivost a procvičují jemnou motoriku, která je důležitá... Dozvědět se více
Projektová výuka v 5. ročníku
Projektová výuka v 5. ročníku
Žáci 5. ročníku se v posledních hodinách vlastivědy zabývali Janem Amosem Komenským a Svatým Václavem. Vyhledávali informace o jejich životech (dětství, mládí, díla, významné skutky a další). Tyto poznatky přenesli na plakáty, které tvořili ve skupinách. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Dozvědět se více
Drumbeny 2019
Drumbeny 2019
Ve středu 2. 10. k nám zavítal pan Zdeněk Roller se svým worshopem pod názvem Cesta kolem světa. Děti si s panem Zdeňkem měly možnost zabubnovat různé druhy rytmů na drumbeny, zazpívat a vyzkoušt spoustu rytmických cvičení a také se naučily, jak si vyrobit některé hudební nástroje. Svým projevem nás pan Zdeněk velmi zaujal a budeme se... Dozvědět se více
Kyberšikana
Kyberšikana
Většina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu. Kyberšikana je dnes tématem velmi živým a aktuálním, proto naši školu navštívila odbornice se zajímavou přednáškou. Žáci získali povědomí o tom, co na internetu je bezpečné a co už ne.
Projektová výuka ve druhé třídě
Projektová výuka ve druhé třídě
V pátek 27. září ve druhé třídě proběhl projekt zaměřený na téma podzim. Cílem projektu bylo upevnit a procvičit aktuálně probírané učivo z různých předmětů za využití tvořivých metod. Ráno žáci vyluštili šifru, ze které se dozvěděli, jakému tématu se budou celý den věnovat. Poté žáci ve skupinách tvořili věty o podzimu a... Dozvědět se více
Mikrosvět v parku
Mikrosvět v parku
Do parku chodíme velmi často. V pátek dopoledne nám pobyt zpestřily pracovnice ekocentra IRIS svým zajímavým programem.  Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž plnili jednotlivé úkoly. Měli možnost si zahrát na klíště, sestavit váhu a vyvážit ji, pomocí speciálních sklíček pozorovat živé i neživé organismy, které nejsou vidět pouhým... Dozvědět se více
Projekt - Svatý Václav
Projekt - Svatý Václav
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se žáci 3. ročníku vypravili do minulosti prostřednictvím vyprávění příběhů a krátkého videa. V rámci projektového vyučování se dozvěděli spoustu zajímavých informací o sv. Václavovi. Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž plnili nejrůznější úkoly. Dozvědět se více
Dopravní výchova 4. ročník
Dopravní výchova 4. ročník
Projekt dopravní výchovy jsme s žáky začali na dopravním hřišti, kde se žáci seznámili s povinnou výbavou jízdního kola, základními pravidly silničního provozu a sami si vyzkoušeli jízdu na kole a koloběžce v adaptovaných podmínkách dopravního hřiště při dodržování pravidel provozu. Následně se formou her a soutěží seznámili s... Dozvědět se více
Eskymáci v 1. třídě
Eskymáci v 1. třídě
Na jeden den se prvňáčci změnili v Eskymáky, aby mohli společně objevit nové písmenko E. Zazpívali jsme eskymáckou píseň Grónská zem, popovídali si o zvycích a pozdravech Eskymáků. Zkusili jsme postavit pravé iglú, i když jsme neměli sníh. Všem se takto strávený den líbil,užili jsme si legraci a naučili se písmenko E.... Dozvědět se více
Tonda Obal na cestách
Tonda Obal na cestách
Naši žáci se zúčastnili informační kampaně společnosti Eko-kom. Součástí byl vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Do programu se zapojily všechny ročníky, vyzkoušely si třídění odpadu a vyslechly si zajímavé informace.  Dozvědět se více
Planetárium ve škole
Planetárium ve škole
V pátek 6. 9. žáci základní školy i děti matřské školy navštívili mobilní planetárium. Filmy o vesmíru byly pro děti poutavé a hodně zajímavé, dověděly se například, odkud se berou padajíci hvězdy a zda se jim vyplní přání. Cestovaly spolu s Lucií i Červenou Karkulkou po vesmíru a luštily nejrůznější záhady. Dozvědět se více
AMOS
AMOS
V letošním školním roce se bude u žáků 1. ročníku poprvé vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouka jedním výukovým stylem s didakticky a graficky provázaným souborem učebních materiálů. V českém jazyce to je "Čteme a píšeme s Agátou", v matematice "Matýskova matematika" a v prvouce "Objevujeme a poznáváme s Oskarem". Tyto výukové... Dozvědět se více
Zahájení školního roku 2019 / 2020
Zahájení školního roku 2019 / 2020
V pondělí 2. září jsme zahájili nový školní rok 2019 - 2020. Přivítala nás paní ředitelka i pan starosta slavnostním projevem. Do naší krásné, po stavebních úpravách dokončené školy, se nyní chodí novým vchodem z ulice Víska.  Dozvědět se více
Rozloučení s pátým ročníkem
Rozloučení s pátým ročníkem
V pátek 28.6. proběhlo slavnostní ukončení školního roku pro žáky pátého ročníku. Předání posledního vysvědčení na prvním stupni proběhlo za přítomnosti rodičů a učitelů na obecním úřadě. Byli vyhodnoceni nejlepší žáci třídy, všichni žáci pak dostali pamětní medaile a třídní trička. Od pana strarosty na každého žáka čekala sada... Dozvědět se více
Výlet ZŠ a MŠ na Dolní Moravu - Mamutíkov
Výlet ZŠ a MŠ na Dolní Moravu - Mamutíkov
Ve čtvrtek 27.6. se všichni ze základní i mateřské školy zúčastnili celodenního výletu na Dolní Moravu v Jeseníkách. Navštívili jsme vodní, pískový a lanový  park Mamutíkov. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Na starší ráno čekal program v lanovém centru a pískovém světě, zatím co mladší žáci dováděli ve vodním parku. Po... Dozvědět se více
Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře
Na konci školní roku čekalo na prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře. Před předškoláky ve školce četl každý úryvek z knihy Chobotem sem, chobotem tam. I přes mírnou nervozitu se každému podařilo ukázat, že se za rok naučili plynule číst. Při slavnostním pasování každý dostal knihu na památku a záložku. Společně jsme oslavili... Dozvědět se více
Mobilní dopravní hřiště
Mobilní dopravní hřiště
Před koncem školního roku si všichni žáci připomněli pravidla silničního provozu a správného chování na přechodu. V areálu MFB se žáci projeli na elektrických autíčkách a čtyřkolkách. Také si zkusili práci policisty, když dohlíželi na dodržování silničních pravidel a rozdávali pokuty na jejich porušení. Věříme, že si žáci zapamatovali... Dozvědět se více
Školní akademie
Školní akademie
Ve čtvrtek 20. června se konal první ročník Školní akademie. Zde se mohli žáci základní školy představit v mnoha dovednostech a ukázat své přednosti. Ať už se jednalo o tanec, zpěv, či mluvené slovo, představení to bylo opravdu pěkné. Celým programem nás provázeli známí youtubeři, kteří se rozhodli cestovat po celém světě a natočit si... Dozvědět se více
Návštěva muzea a knihovny v Prostějově
Návštěva muzea a knihovny v Prostějově
V úterý 18.6. se žáci druhé, třetí, čtvrté a páté třídy zúčastnili exkurze v Městské knihovně v Prostějově. Dále pak navštívili také expozici v Galerii Špalíček v Prostějově. Žáci si prohlédli expozici přírodnin a vyzkoušeli si i interaktivní část programu za využití tabletů.  Dozvědět se více
Projekt -
Projekt -
V rámci hodin přírodovědy se žáci pátých tříd zúčastnili projektu Člověk ve společnosti. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina zpracovala dané téma, týkající se aktuálních problémů ve společnosti.   Dozvědět se více
Noc ve škole 2019 - RYTÍŘI KULATÉHO STOLU
Noc ve škole 2019 - RYTÍŘI KULATÉHO STOLU
Noc ve škole je největší školní akce, na kterou se všichni žáci těší celý rok. Letos jsme se vrátili v čase do doby krále Artuše... Artuš sezval všechny rytíře i vznešené dámy z širokého okolí na hrad Kamelot. Zde se měli utkat v nejrůznějších kláních a splnit nelehké úkoly, aby mohli být pasováni králem do rytířského stavu a zaplnit... Dozvědět se více
První pomoc
První pomoc
Naši školu navštívili záchranáři manželé Kubáňovi a snažili se žáky proškolit v základech první pomoci. Seznámili se s poskytováním první pomoci při bodnutí hmyzem, tržné ráně, úpalu a úžehu, popáleninách, cizí předmět v oku a při odřeninách. Žáci si vyzkoušeli modelové situace a praktické ošetření zraněného. Snažili se správně... Dozvědět se více
Květnové dopravní hřiště 4. ročník
Květnové dopravní hřiště 4. ročník
Ve středu 29.5.2019 žáci 4. ročníku podruhé v tomto školním roce navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Nejdříve si zopakovali teorii silničního provozu a jízdu na kole v praxi. Poté přišla náročnější část. Žáci museli zdolat úkoly písemného testu. Pak následovala jízda, která prověřila jejich znalosti v praxi. Komu se podařilo test... Dozvědět se více
Cesta pohádkovým parkem 2019
Cesta pohádkovým parkem 2019
V sobotu 25. května se za krásného slunečného počasí konala naše Cesta pohádkovým parkem. I letos se tato tradiční akce těšila vysoké návštěvnosti. Pro děti byla v parku připravena opět nová zastavení s pohádkou. Hned na začátku pohádkové cesty je čekala parta siláků Avengers, kde děti plnily různé akční úkoly. Dále si mohly... Dozvědět se více
Překvapení pro maminky
Překvapení pro maminky
Na druhou květnovou neděli, kdy mají všechny maminky svátek, nezapomněli ani žáci naší školy a vyrobili jim malé překvapení. Dozvědět se více
Florbal
Florbal
V tomto školním roce jsme začali hrát florbal. Děti se učí základní techniky pohybu s hokejkou a míčkem, střelbu na branku. Druhou část tréninku věnujeme samotné hře. Děti nová hra velmi baví a doufáme, že si příští rok zahrajeme i zápas s jinou školou. Dozvědět se více
Hasiči v naší škole
Hasiči v naší škole
V rámci minimálního praventivního programu naši školu navštívili profesionální hasiči. S dětmi se věnovali prevenci vzniku požárů i tomu, jak se zachovat a jak přivolat pomoc v případě nebezpečí. Dozvědět se více
Čarodějnický rej 2019
Čarodějnický rej 2019
   Ve středu 30. dubna se konal již tradiční Čarodějnický rej. Počasí se umoudřilo, a i když to ještě dopoledne nevypadalo, všechny čáry a kouzla měly velký vliv na tom, že deštivé mraky odtáhly a nechaly slunce, aby rozzářilo celý den. Všechny čarodějnice i čarodějové se shromáždili před budovou školy a společně v dlouhém průvodu se... Dozvědět se více
Den Země 2019
Den Země 2019
  V úterý 23. 4. 2019 oslavily všechny děti z mateřské i základní školy Den Země na Kosíři. Na vrcholu jim zástupci Jednoty dobrovolných hasičů z Čech pod Kosířem a zástupce Mysliveckého sdružení Kosíř připravili program. Na závěr si děti opekly špekáčky. Velkým zpestřením byla jízda výletním vláčkem. Dozvědět se více
Velikonoční slepička
Velikonoční slepička
Na "Škaredou středu" 17. dubna si velikonoční slepička pro děti ve školní družině připravila spoustu zajímavých úkolů, doplňovaček a povídání s překvapením. Úkoly týkající se velikonočních tradic slepička schovala v zámeckém parku a děti je ve skupinách musely vyhledat a splnit. Nakonec jim slepička do hnízda schovala sladkou odměnu.... Dozvědět se více
Etiketa a Školní řád
Etiketa a Školní řád
Dne 17. 4. 2019 k nám přijela paní lektorka, aby nás poučila o etiketě, to znamená o tom, jak se máme slušně chovat, například jak pozdravit, podržet dveře atd. Žáci dostali role pana ředitele, paní učitelky, žáka a žákyně a pak se snažili, aby svou roli předvedli na výbornou a dodrželi všechny zásady správného chování. Žáci... Dozvědět se více
Zámek Náměšť na Hané
Zámek Náměšť na Hané
Dne 12. 4. 2019 žáci základní školy a nejstarší děti z mateřské školy navštívili Zámek v Náměšti na Hané. Děti si v rámci velikonoční dílny vyrobily jarní květináč. Měly možnost zhlédnout výstavu historických kočárků. Součástí Velikonoc na zámku byla i samotná prohlídka interiéru zámku, kde na děti čekaly pohádkové postavy. Dozvědět se více
Zápis do první třídy
Zápis do první třídy
 Ve čtvrtek 11. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Na děti čekala ,,Indiánská stezka“, na které děti plnily nejrůznější úkoly, kterými je prováděli indiáni (žáci 3., 4. a 5. ročníku). Na závěr si každý odnesl malý dáreček, indiánský zápisník a pamětní list. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a všichni se těší na první... Dozvědět se více
Pečeme pizzu 1.třída
Pečeme pizzu 1.třída
V rámci projektu POVOLÁNÍ si každý prvňáček upekl svou vlastní pizzu. Nejprve jsme se seznámili s receptem, vypsali si základní ingredience a pustili se do přípravy. Zadělali jsme na těsto, každý přiložil ruku k práci. Svou pizzu si prvňáčci nazdobili podle své chuti např. šunka, sýr, salám, olivy, rajče a kukuřice. Nakonec jsme pizzu... Dozvědět se více
Hudební představení
Hudební představení
V pátek 4.5. 2019 navštívil mateřskou školu pan Vojkůvka se svým hudebním představením. Děti si zazpívaly mnoho lidových písní a dozvěděly se také něco z hudební nauky.      Dozvědět se více
Den otevřených dveří v ZŠ
Den otevřených dveří v ZŠ
Základní škola a Mateřská škola v Čechách pod Kosířem Vás srdečně zve na Den otevřených dveří v základní škole. Pozvání platí nejen pro rodiče žáků školy, ale i pro širokou veřejnost. Dozvědět se více
Den otevřených dveří v ZŠ 2019
Den otevřených dveří v ZŠ 2019
Ve čtvrtek 4. dubna se dveře naší školy otevřely pro všechny, kteří se chtěli podívat, jak ve škole probíhá vyučování nebo se rozhlédnout, jak vypadá nově opravený interiér naší budovy. I když je škola stále v rekonstrukci, obehnaná lešením a všechny prostory ještě nejsou zpřístupněny, měli jsme se čím pochlubit. K nahlédnutí bylo i... Dozvědět se více
Hudební vystoupení - Marbo
Hudební vystoupení - Marbo
Všechny děti z mateřské i základní školy se těšily na hudební vystoupení skupiny Marbo, která nás každoročně navštěvuje se svým programem. Všem dětem se vystoupení moc líbilo, děti si s účinkujícími společně s radostí zazpívaly i zatančily. Dozvědět se více
Projekt Kniha
Projekt Kniha
Celý měsíc březen žáky 2. a 3. ročníku provázel projekt na téma Kniha. Žáci zhlédli video - Jak se tvoří kniha, kde měli možnost získat informace o tom, co je vše potřebné k tomu, aby taková kniha vůbec mohla vzniknout. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací - co je to signální výtisk, ediční plán, autogramiáda, bestseller, jaká... Dozvědět se více
Celosvětový den vody 22. 3. 2019
Celosvětový den vody 22. 3. 2019
Celosvětový den vody jsme oslavili i na naší škole. V tento den jsme všichni přišli v modrém oblečení. Připomněli jsme si důležitost vody pro náš život a především důležitost její ochrany. Žáci 2. a 3. ročníku se v rámci projektu dozvěděli zajímavosti spojené s vodou z různých koutů světa. Povídali jsme si, k čemu vodu... Dozvědět se více
Ponožkový den
Ponožkový den
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se i naše škola zapojila do projektu s názvem ,,Ponožkový den“.  V tento den platilo heslo ,,Obleč si na každou nožku jinou ponožku“. Cílem bylo podpořit lidi s Downovým syndromem.   Dozvědět se více
Učíme se v parku
Učíme se v parku
Hřejivé jarní sluníčko vylákalo žáky 3. ročníku do zámeckého parku, kde strávili hodinu anglického jazyka. Na zámeckých schodech si zahráli spoustu her a soutěží. Zároveň si zopakovali slovní zásobu, gramatiku a také se obohatili o nové anglické výrazy. Na čerstvém vzduchu to žáky moc bavilo a lépe se jim přemýšlelo. Už se těšíme... Dozvědět se více
Koncert
Koncert
Dne 19. 3. 2019 zavítal do naší školy pan Soldán se svým hudebním vystoupením. Na programu byly známé a dětmi oblíbené písně z pohádek a filmů, které si děti z mateřské školy i žáci ze základní školy s radostí zazpívali. Dozvědět se více
Dílna čtení a návštěva knihovny
Dílna čtení a návštěva knihovny
Měsíc březen je věnován knihám, proto se i žáci naší školy po celý měsíc zapojují do aktivit spojených s knihami. V páté třídě 12.3. proběhla dílna čtení. Každý si přinesl do školy svoji oblíbenou knihu. Žáci vyhledávali v knihách informace, každý zpracoval mini projekt. Poté následovalo společné povídání a každý svoji knihu... Dozvědět se více
Březnové posezení v knihovně
Březnové posezení v knihovně
V rámci březnového měsíce knihy navštívili naši čtvrťáci knihovnu v Čechách pod Kosířem. Prohlédli si vystavené knihy a seznámili se s pravidly jejich půjčování. Ukázali si abecední řazení knih podle autorů a podle literárních žánrů. Při příští návštěvě si už každý vyhledá své oblíbené knihy sám. Dozvědět se více
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Dne 14. 3. 2019  žáci 1., 2. a 3. ročníku navštívili v rámci projektu  Březen - měsíc knihy místní knihovnu. Žáci mohli vidět, jak se knížky v knihovně řadí, kde najdou jednotlivé žánry a jak se v knihovně orientovat. Společně jsme si povídali o tom, jak se ke knihám správně chovat, jak fungují výpůjčky. Po návratu do školy žáci... Dozvědět se více
Recitační soutěž 13.3.2019
Recitační soutěž 13.3.2019
Dne 13. 3. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první kategorii byli odvážní prvňáčci. Tuto kategorii vyhrála Kateřina Zaoralová. Ve druhé kategorii  soutěžili žáci druhého a třetího ročníku. Na 1. místě se umístil Cyril Zaoral, na 2. místě Marie Polednová a na krásném 3. místě Elen... Dozvědět se více
Setkání s knihou v březnu
Setkání s knihou v březnu
Malí čtenáři ze 4. ročníku si donesli do třídy své rozečtené knihy. Povídali si o příbězích a hrdinech ze svých knížek. Každý žák vyrobil zajímavou upoutávku na svou knihu a společně z nich vytvořili knižní tablo. Dozvědět se více
Motivační hra - nákup odměn za diamanty
Motivační hra - nákup odměn za diamanty
U žáků čtvrtého a pátého ročníku celé pololetní probíhala motivační hra. Žáci získávali diamanty za aktivitu, úkoly navíc a za příkladné plnění školních povinností. Odměnou pro žáky poté byl nákup odměn a sladkostí za získané diamanty. 
Záhady lidského těla
Záhady lidského těla
Žáci 5. ročníku se na hodinách přírodovědy proměnili na  malé zdravotníky. Dva týdny pátrali po tom, jak funguje lidské tělo a z jakých orgánů se skládá. Ve skupinách zpracovali a na plakátech představili jednotlivé soustavy lidského těla. Dozvědět se více
Den otevřených dveří v MŠ 2019
Den otevřených dveří v MŠ 2019
V sobotu 2 . 3. 2019 proběhl v mateřské škole Den otevřených dveří, o který byl velký zájem. Přišly se podívat děti, které budou mateřskou školu navštěvovat. Také absolventi, bývalí zaměstnanci a mnoho dalších. Přístavba byla zahájena v květnu 2018 a úspěšně dokončena v listopadu 2018. Přístavbou ke stávajícímu objektu MŠ tak vznikla... Dozvědět se více
Projekt - Finanční gramotnost
Projekt - Finanční gramotnost
Žáci 2. a 3. ročníku si v rámci projektu zkusili hospodaření s penězi. Nejprve se rozdělili do "rodin", kde na začátku dostali finanční hotovost "výplatu". Během hry si tahali kartičky s položkami, které museli ze svého rozpočtu odečíst jako záloha na plyn, internet apod. Také ale měli možnost získat "bonusy" jako například přeplatek... Dozvědět se více
Karneval ve školní družině
Karneval ve školní družině
Na karneval ve školní družině se všechny děti moc těšily. V pátek 1. 3. se dočkaly. Jako každý rok si děti oblékly zajímavé kostýmy svého oblíbeného hrdiny nebo zvířete a některé z nich si převlek samy vyráběly. Zábava byla v plném proudu, tančilo se na oblíbené písničky, soutěžilo se v napínavých úkolech a chybět nemohlo ani bohaté... Dozvědět se více
Pěvecká soutěž aneb Školní Superstar
Pěvecká soutěž aneb Školní Superstar
Ve čtvrtek 28. 2. jsme v naší škole vybírali novu Superstar. Letos byla soutěž dobrovolná a nově o vítězi rozhodovala i porota z řád žáků ze všech ročníků. Žáci mohli zpívat samostatně nebo ve skupinách. Dokonce se i doprovodili hrou na klavír. Všichni soutěžící podali krásný výkon a rozhodování nebylo snadné. Vítězové byli v různých... Dozvědět se více
Hravá věda Radka Chajdy
Hravá věda Radka Chajdy
Naši školu navštívil ve středu 27.2. pan Radek Chajda a předvedl žákům zajímavé pokusy. Žáci si vyzkoušeli psaní neviditelným inkoustem, pozorovali světlo přes barevné brýle a nechali vznášet "balón" jen horkým vzduchem. Ukázky byly velmi inspirativní a poučné. Dozvědět se více
Projekt - My village
Projekt - My village
Měsíc únor byl pro žáky 4. ročníku ve znamení projektu My village. Žáci pracovali ve skupinách. Každá skupina si vytvořila plán naší vesnice v angličtině, který následně prezentovala před třídou. Dozvědět se více
Projekt - Ekosystémy
Projekt - Ekosystémy
Žáci 4. ročníku se v posledních hodinách přírodovědy zabývaly ekosystémy. Vyhledávali informace o jednotlivých ekosystémech - pole, louka, okolí lidských obydlí, rybník, potok a řeka. Dozvěděli se, kteří živočichové v daných ekosystémech žijí a rostliny, se kterými se mohou setkat.  Tyto poznatky přenesli na plakáty, které tvořili ve... Dozvědět se více
Divadelní představení - Povídejme si, děti ...
Divadelní představení - Povídejme si, děti ...
Žáci 1. a 2. ročníku spolu s MŠ shlédli představení Povídejme si, děti ... Herci Michaela Novozámská a Tomáš Krečmer v muzikálovém podání představili pohádky Josefa Čapka - Jak si pejsek roztrhl kalhoty, O pyšné noční košilce, Jak vařili dort. Každý žák nakonec dostal CD s písničkami z tohoto divadelního představení. 
Divadelní představení - Hrátky s čertem
Divadelní představení - Hrátky s čertem
Žáci 3. – 5. ročníku 18. 2. 2019 navštívili divadelní představení Hrátky s čertem v Městském divadle v Prostějově. Žákům se představení velmi líbilo, provázelo ho krásné zpívání, kulisy a humor.
Projektové učení - Svatý Valentýn
Projektové učení - Svatý Valentýn
Dne 14.2.2019 žáci 2. a 3. ročníku oslavili svátek svatého Valentýna. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii tohoto svátku, postavě svatého Valentýna. Žáci měli možnost ve skupinách porovnat tradice jednotlivých zemí. Na závěr projektu si žáci vyrobili vlastní ,,valentýnské přání“. Dozvědět se více
Projektové vyučování - CESTA KOLEM SVĚTA
Projektové vyučování - CESTA KOLEM SVĚTA
Ve čtvrtek 14.2. si žáci páté třídy vyzkoušeli projektové vyučování. Projekt byl zaměřen na poznávání světadílů. Žáci byli rozděleni do skupin, každá skupina si pak vylosovala jeden světadíl. Skupiny poté začaly zpracovávat projekt. K dispozici měli žáci různé materiály, mapy, atlasy, knihy, internet. Žáci získali nové poznatky o... Dozvědět se více
Pyžamová párty
Pyžamová párty
První pololetí jsme ve školní družině zakončili netradičně. Konala se Pyžamová párty! Děti se oblékly do svých oblíbených pyžam a župánků a zábava mohla začít. Byly připraveny neobvyklé soutěže a úkoly, zatančili jsme si na oblíbené písničky, volili jsme "nejlepší pyžamo", chybět nemohla ani tombola a bohaté občerstvení v podobě... Dozvědět se více
Vánoční besídky ve třídách
Vánoční besídky ve třídách
Poslední školní den v roce 2018 jsme měli vánoční besídky v jednotlivých třídách. Společně jsme si rozbalili dárky, zazpívali koledy a ochutnali vánoční cukroví. Dozvědět se více
Vánoční vycházka do lesa
Vánoční vycházka do lesa
I letos jsme se společně vypravili do lesa, abychom přichystali vánoce i pro lesní zvířátka. Donesli jsme jim seno, oříšky, jablíčka, kaštany a jiné dobroty. Na závěr jsme si zapálili prskavky a zazpívali koledy. Dozvědět se více
Vánoční dílny ve škole
Vánoční dílny ve škole
Jak už to bývá zvykem i tento rok jsme měli ve škole vánoční dílny. Žáci byli rozděleni do skupin napříč ročníky a společně tak obcházeli jednotlivá stanoviště s vánočním tvořením. Letos si žáci odnesli vánoční věneček, krabičku na drobný dárek, papírový stromeček a nazdobený vrkoč. V jednotlivých dílnách panovala předvánoční pohodová... Dozvědět se více
Vánoce v ŠD
Vánoce v ŠD
Ve čtvrtek 20. prosince se ve školní družině konala vánoční besídka a přišel Ježíšek. Nadělil dětem spoustu dárků v podobě didaktických a společenských her, stavebnic a mnoho dalšího.... Dozvědět se více
Návštěva vánoční trhů v Olomouci a pohádka v kině
Návštěva vánoční trhů v Olomouci a pohádka v kině
Před vánocemi jsme navštívili vánoční trhy v Olomlouci, zazvonili jsme na zvonec, aby se nám splnila vánoční přání a nakoupili malé dárečky. Předtím jsme ještě zhlédli novou pohádku Když draka bolí hlava v kině v Šantovce. Dozvědět se více
Vánoční trhy a návštěva kina v Olomouci
Vánoční trhy a návštěva kina v Olomouci
  19.12. jsme se s dětmi vypravili do olomouckého kina na pohádku "Když draka bolí hlava". Po zhlédnutí filmu jsme se vypravili do centra města na vánoční trhy.   Dozvědět se více
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Ukázky vánočních přání našich žáků. Dozvědět se více
Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata
Naše škola se zapojila do celonárodního projektu Ježíškova vnoučata. Vyrobili jsme vánoční přání, která bude Český rozhlas posílat do různých druhů zařízení pro seniory. Dozvědět se více
Mikuláš ve škole
Mikuláš ve škole
Ve čtvrtek přišel do naší školy Mikuláš, aby předal hodným žákům baliček a ty zlobivé trochu postrašil. Dozvědět se více
Mikuláš v MŠ
Mikuláš v MŠ
  Naši Mateřskou školu navštívil 6.12. svatý Mikuláš . Přinesl dětem dárečky a děti mu jako poděkování zazpívaly a zarecitovaly.    Dozvědět se více
Vánoce na zámku
Vánoce na zámku
Ve středu jsme se vydali na vánoční výstavu do zámku v Čechách pod Kosířem. Celou výstavu provázelo kouzlo vánoc a vánoční tradice. Na závěr si žáci vyrobili vánoční přání a starší i vánoční dekoraci. Dozvědět se více
Vánoce na zámku MŠ
Vánoce na zámku MŠ
I v tomto školním roce jsme s dětmi v předvánočním čase navštívili zámek v Čechách pod Kosířem. Děti si mohly prohlédnout svátečně vyzdobené prostředí celého zámku a dozvěděly se o tradicích a zvycích, které panstvo v tehdejší době o vánočních svátcích dodržovalo. Součástí prohlídky byla také tvořivá dílna, ve které si děti vyrobily... Dozvědět se více
Rozsvěcování vánočního stromu 2018
Rozsvěcování vánočního stromu 2018
O prvním adventním podvečeru se jako každý rok rozzářil v Čechách pod Kosířem nádherný vánoční strom. Než se tomu tak stalo a andílci z mateřské školy strom obestoupili a svými kouzelnými hvězdami jej zažehli, vyslechli jsme si krásné vystoupení žáků ze základní školy. Nejkrásnější pohádkové písničky všechny naladily do kouzelné... Dozvědět se více
Vánoční výstava 30.11. - 1.12.2018
Vánoční výstava 30.11. - 1.12.2018
V pátek 30. 11. a v sobotu 1. 12. proběhla v budově MFB vánoční výstava, na které žáci naší školy prezentovali své výrobky.  Dozvědět se více
Zdravá pětka - 1. ročník
Zdravá pětka  - 1. ročník
Také prvňáčkům přišla paní Lucie Němcová popovídat spoustu zajímavých informací o zdravém stravování. Hravou formou si děti jistě zapamatovaly vše, co je důležité k tomu cítit se fit a jak se bránit bacilům. Největším zážitkem pro děti bylo vybrat si a připravit si svoji svačinku.     Dozvědět se více
Zdravá pětka v MŠ
Zdravá pětka v MŠ
  Dne 29.11. 2018 se děti mateřské školy zúčastnily programu "Zdravá pětka" zaměřeného na zdravou stravu a  zdravý životní styl. Poutavou formou se děti seznámily s tím jak bychom se správně měli stravovat a čemu se raději vyhnout. Na závěr programu si každý udělal s také snědl svůj ovocný špíz.   Dozvědět se více
Slabikářová slavnost 2018
Slabikářová slavnost 2018
Po skončení Živé abecedy čekalo na prvňáčky slavností předání jejich prvního Slabikáře. V hojné přítomnosti rodičů nejprve splnili úkoly, za které získali klíče. Těmi otevřeli schránku se Slabikáři. Ty jim předali jejich sourozenci nebo kamarádi ze školy. Samozřejmě nechyběla sladká odměna s prskavkou. Přejeme prvňáčkům krásné zážitky... Dozvědět se více
Svíčkárna Rodas Olomouc
Svíčkárna Rodas Olomouc
Pondělní projektové vyučování ve Svíčkárně RODAS v Olomouci si všichni žáci moc užili. Úvodem jsme se dozvěděli něco málo o výrobě svíček, a pak už nás čekalo kreativní tvoření. Svíčky si děti namáčely do různých odstínů barevných vosků, polévaly je, vykrojily si barevné glycerinové mýdlo do tvaru, který si samy vybraly a sypaly si... Dozvědět se více
Indiáni aneb učíme se písmenko i
Indiáni aneb učíme se písmenko i
Když jsme se učili písmenko i, hráli jsme si na Indiány. Krásně oblečení a namalování jsme se postupně seznámili s Indiány a jejich tradicemi. Učili jsme se u "ohně", namalovali ti tee-pee a zatančili indiáský tanec. Prvňáčci si projektové vyučování moc užili a od té doby si pamatují, že každé malé i má nad sebou tečku, jako Indián... Dozvědět se více
Divadlo v MŠ
Divadlo v MŠ
 V úterý 13.11. 2018 navštívil mateřskou školu pan Bartoň se svým maňáskovým divadlem. Děti mateřské školy a 1. ročníku základní školy shlédly tři pohádky : O Smolíčkovi, Vrána a liška a O neposlušné koze. Dozvědět se více
Projekt - Vesmír
Projekt - Vesmír
Žáci 5. ročníku se v posledních hodinách  přírodovědy zabývali vesmírem. Vyhledávali informace o planetách v různých zdrojích (internet, učebnice, knihy...). Tyto poznatky přenesli na plakáty, které tvořili ve skupinách. Téma vesmír pro ně bylo velmi zajímavé. Dozvědět se více
Zdravá pětka 9. 11. 2018
Zdravá pětka 9. 11. 2018
V pátek 9. 11. se žáci 2.-5. ročníku zúčastnili projektu Zdravá pětka. Během zajímavé přednášky se dozvěděli spoustu důležitých informací o zdravém stravování a na závěr si zdravou svačinku sami připravili.                        Dozvědět se více
Halloweenské odpoledne v ŠD
Halloweenské odpoledne v ŠD
Poslední říjnové odpoledne jsme si ve školní družině opravdu užili. Děti si zatančili na halloweenské diskotéce, zahrály spoustu zajímavých soutěží a byla připravena pořádná hostina. Děkujeme rodičům za občerstvení v podobě sušenek, křupek a podbně.                                      Dozvědět se více
Cesta za rozzářenou dýní 2018
Cesta za rozzářenou dýní 2018
Středeční podvečer 31.10. patřil již tradičně Cestě za rozzářenou dýní. Pochod všech zúčastněných dětí i dospělých v halloweenských kostýmech vedl krásně osvětleným zámeckým parkem, takže nebylo proč bát se strašidel. V zahradě MFB pak bylo pro děti připraveno mnoho zajímavých soutěží a halloweenské tanečky na parketu. Všechny děti si... Dozvědět se více
100 LET REPUBLIKY
100 LET REPUBLIKY
28. říjen 1918 - to je významné datum, které si musí všichni pamatovat. Proto se v pátek 26. října u nás ve škole konal Projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Žáci si během dne prošli pět dílen, které byly různě zaměřeny. V jedné z projektových dílen byli žáci seznámeni s historií hymny, jejími... Dozvědět se více
Slavnostní sázení lípy
Slavnostní sázení lípy
V pátek odpoledne se naši žáci zúčastnili slavnostního sázení lípy k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Oslavy proběhly večer, kdy se konal tradiční lampionový průvod. Po slavnostním proslovu děti zazpívaly píseň "Za 100 let". Celá akce byla zakončena krásným ohňostrojem. Dozvědět se více
Městské divadlo v Prostějově - Medová královna
Městské divadlo v Prostějově - Medová královna
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 děti z mateřské školy navštívily divadlo v Prostějově. Shlédly příběh holčičky, kterou dědeček poslal do úlu pro med. Holčička se na své dobrodružné cestě za sladkým pokladem setkala s řadou překážek, učila se pokoře a trpělivosti a dozvěděla  se, jak se včely rodí, čím se živí, co mají na práci, jak spolu... Dozvědět se více
Den stromů MŠ
Den stromů MŠ
V pondělí 22. 10. 2018 si děti z mateřské školy připoměly Den stromů. Užili jsme si den ve třídě i v přírodě. Dozvědět se více
Den stromů 2018
Den stromů 2018
 V pátek 19. 10. si žáci v projektovém vyučování připomněli Den stromů, který v České republice připadá na 20. října. Během vyučování si povídali vše zajímavé a podstatné o stromech, o tom, jak jsou důležité v životě na Zemi a jak je potřeba je chránit. Při procházce po parku si děti nasbíraly pestrobarevné listí.... Dozvědět se více
Získané ocenění - Certifikát Quality Label
Získané ocenění - Certifikát Quality Label
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 získala naše škola na Národní konferenci v Plzni certifikát Quality Label za mezinárodní projekt Zoznámte sa s písmenkami, na kterém spolupracovaly děti z mateřské školy ze třídy Sluníček s mateřskou školou ze Slovenska ( MŠ Liptovské Sliače). Certifikát Quality Label Hodnotí se tvůrčí přístup učitelů... Dozvědět se více
Dopravní hříště 4. ročník
Dopravní hříště 4. ročník
Ve středu 17.10.2018 žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Nejdříve se seznámili s teorií dopravního provozu, a pak si jízdu na kole vyzkoušeli v praxi. Na silnici pro ně bylo připraveno spoustu překážek, které museli překonat. Dozvědět se více
Eskymáci v první třídě
Eskymáci v první třídě
Když se přvňáčci učili písmenko E, hráli si na Eskymáky. Namalovali si Eskymáka, postavili esykmácké iglú z cukru a zahráli si hru - obleč si svého Eskymáka.
Drakiáda 2018
Drakiáda 2018
V sobotu 6. 10. se na fotbalovém hřišti konala již tradiční Drakiáda. Počasí nám oravdu přálo! Sluníčko hřálo a větřík si s draky krásně pohrával. Draci létali vysoko a někteří se na obloze udrželi hodně dlouho. Někdy vítr ale zavál silněji a něktrým dětem se draci utrhli ze šňůry a uvízli ve stomě. Zábava byla jako vždy v plném... Dozvědět se více
Oslavy lesa na Flóře 2018
Oslavy lesa na Flóře 2018
V pátek 5. 10.  se žáci naší školy vydali do Olomouce, kde se konala akce, kterou pořádají Lesy ČR Oslavy lesa Flóře. Po celém parku byly stanoviště s ukázkami a různými úkoly, kde si děti mohly v praxi vyzkoušet řezání dřeva pilou, dlabání mísy dlátem, poznávaly stromy podle větví a jejich plodů, naučily se sázet stromky, poznávaly... Dozvědět se více
Návštěva zámku 27. 9. 2018
Návštěva zámku 27. 9. 2018
Ve čtvrtek naši žáci zavítali do zámeckých komnat. Zámek v Čechách pod Kosířem je nejen nově a krásně opravený, ale kromě samotné prohlídky jižního křídla zámku, které je zařízené ve stylu Františka Josefa II. Silva Taroucy   a vyzdobené díly Josefa Mánesa, je zde možné navštívit také nově otevřenou expozici jízdních kol. Děti ale... Dozvědět se více
Návštěva Farního kostela sv. Jana Křtitele
Návštěva Farního kostela sv. Jana Křtitele
Cestou ze zámeckého parku se ještě děti zastavily na posledním místě putování v rámci projektu "Poznej svou obec", a to na svatém místě kostela v Čechách pod Kosířem. Děti si mlčky vyslechly povídání pana Pospíšila a prohlédly si kostel uvnitř. Nejsilnějším zážitkem byl poslech krásných tónů varhan. Děkujeme za pozvání. Dozvědět se více
Návštěva Muzea kočárů
Návštěva Muzea kočárů
Další zastávkou v putování po pamětihodnostech naší obce bylo Muzeum kočárů, které žáci navštívili ve středu. Pan Obr nás všechny uchvátil poutavým vyprávěním o vzniku a stavbě muzea, o složitých opravách a renovacích kočárů, děti zaujala ukázka původního řemesla, ale také samotné kočáry a jejich původ. Pan Obr nám také ukázal, které... Dozvědět se více
Návštěva hasičského muzea
Návštěva hasičského muzea
V úterý 25. září navštívili žáci v rámci projektu "Poznej svou obec" Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem. Pan Polách všem povyprávěl, jak to bylo s hasiči v Čechách v dobách, kdy ještě nebyly na světě ani jejich rodiče, děti se dozvěděly spoustu informací o výrobě hasičské techniky a mohly si v muzeu prohlédnout spoustu cenných... Dozvědět se více
Návštěva hasičského muzea, muzea kočárů, zámku a kostela v Čechách pod Kosířem
Návštěva hasičského muzea, muzea kočárů, zámku a kostela v Čechách pod Kosířem
 V týdnu od 24.9. do 27.9. 2018 jsme se dětmi mateřské školy věnovali poznávání významných staveb naší vesnice. Děti navštívily hasičské muzeum, muzeum kočárů i zámek a místní kostel.   Dozvědět se více
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
V sobotu 22. 9. se otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Pozvání přijali mnozí z místních občanů, rodiče dětí, bývalí žáci, ale podívat se do nově opravené budovy přišli návštěvníci i ze sousedních vesnic. V naší škole se stále pracuje, ještě není vše hotové, ve dvoře školy se buduje další třída, ale i přes to se bylo čím... Dozvědět se více
Den otevřených dveří v základní škole - září 2018
Den otevřených dveří v základní škole - září 2018
Den otevřených dveří - Přijďte se v sobotu 22. 9. 2018 od 9.00 hod. do 12.00 hod. podívat do naší nově opravené školy. Jste srdečně zváni. Dozvědět se více
Planetárium 12. 9. 2018
Planetárium 12. 9. 2018
Ve středu 12. září měly děti ze základní i mateřské školy opět možnost navštívit mobilní planetárium. Zase se o krůček přiblížily k vesmíru a ke hvězdám prostřednictvím poutavého povídání a promítání zajímavých příběhů. Dozvěděly se spoustu dalších informací o planetách, hvězdách a nekonečném vesmírném prostředí. Dozvědět se více
Plavecký výcvik 2018 / 2019
Plavecký výcvik 2018 / 2019
V úterý 11. září zahájili žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik. Výuka probíhá v rámci tělesné výchovy na bazéně v Městských lázních v Prostějově a v ZŠ Dr. Horáka. Dozvědět se více
Zahájení školního roku 2018 / 2019
Zahájení školního roku 2018 / 2019
V pondělí 3. září se opět otevřely dveře naší školy. Letošní zahájení školního roku bylo výjimečné. Děti se totiž vrátily do nově opravené školy. Zatímco si užívaly prázdninových radovánek, ve škole se pilně pracovalo a stále ještě pracuje. Prostory září veselými barvami, vše voní novotou a celá škola je moc krásná. Jako každý rok, i... Dozvědět se více
Vysvědčení
Vysvědčení
25. červen byl dnem, kdy se u nás ve škole rozdávalo vysvědčení. Paní ředitelka zhodnotila celý školní rok a  vhlásila výherce různých soutěží. Poblahopřát k pěknému vysvědčení přišel i pan starosta, který dětem popřál krásné prázdniny. Dozvědět se více
Slavnostní rozloučení s páťáky
Slavnostní rozloučení s páťáky
25. 6. 2018 se našim páťákům zavřely dveře školy a čeká je další etapa jejich života na škole nové. Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení se konalo za přítomnosti rodičů v sále obecního úřadu.Třídní učitelka Jana Papoušková, svým žákům rozdala poslední vysvědčení na této škole a absolventská trika, které si sami navrhli. Paní... Dozvědět se více
Poděkování
Poděkování
Velké díky patří rodičům - zejména maminkám, které se zasloužily o to, že na páteční "Noci ve škole" jsme měli opravdové hody. Maminky připravily spoustu sladkých a slaných dobrot, také nápojů bylo dostatek. Kromě dortu, který upekla paní učitelka Jiráková, měly děti možnost ochutnat mnoho druhů bábovek, buchet s ovocem, domácích... Dozvědět se více
Noc ve škole 2018
Noc ve škole 2018
Noc ve škole patří k nejoblíbenějším školním akcím a děti se na ni těší celý rok. I když je škola v rekonstrukci, nemohla chybět ani letos.Tato akce opět proběhla ve velkém stylu 15. června v náhradních prostorách MFB. Letos na děti čekal Harry Potter. Všichni žáci dostali den předem pozvánku od pana ředitele Brumbála a jízdenku na... Dozvědět se více
Mobilní dopravní hřiště 2018
Mobilní dopravní hřiště 2018
  Mobilní dopravní hřiště bylo pro děti připravené v areálu MFB. Děti opět získaly mnoho nových teoretických a praktických zkušeností a znalostí. Fotogalerie MŠ: Dozvědět se více
Výlet MŠ - Modrá u Velehradu
Výlet MŠ - Modrá u Velehradu
Děti navštívily archeoskanzen, terárium a  areál živé vody, kde byl i tunel pod rybníkem a mohly shlédnout ryby našich vod. Více ve fotogalerii...  Dozvědět se více
Den dětí 2018
Den dětí 2018
Den dětí prožili žáci naší školy na Kosíři. Hned ráno při prvním zvonění se vydali na vrchol Kosíře. Cesta lesem byla příjemná. Počasí přálo, sluníčko hřálo. Na vrcholu Kosíře bylo o zábavu postaráno. Na nudu nebylo pomyšlení, i když byla rozhledna zavřená. Všichni jsme si to užili. Dozvědět se více
Cesta pohádkovým parkem 2018
Cesta pohádkovým parkem 2018
Jako každý rok, i letos se k příležitosti blížícího se Dne dětí konala již tradiční Cesta pohádkovým parkem. V parku bylo pro děti připraveno mnoho zajímavých úkolů, které plnily v doprovodu pohádkových postav. Některá stanoviště byla poutavá i pro dospělé. Tento krásný slunečný den pokračoval zábavou v zahradě MFB. Zde si děti užily... Dozvědět se více
Stěhování základní školy
Stěhování základní školy
V sobotu 26. května dopoledne proběhlo velké stěhování věcí a nábytku z budovy naší základní školy. Pomocníků se sešlo mnoho, a proto se vše zdařilo v rekordním čase. Touto cestou bychom chtěli všem, kteří se této dobrovolné akce zúčastnili moc poděkovat. Rodičům, místnímu Sboru dobrovolných hasičů a všem ostatním, kteří se na práci... Dozvědět se více
Žonglér
Žonglér
Dne 18.5. navštívil naši školu žonglér a akrobat "Jirka". V rámci jeho vystoupení měly děti možnost nejhen shlédnout nejrůznější akrobatické či žonglérské kousky, ale především si mohly vše samy vyzkoušet.  Dozvědět se více
Maminky mají svátek
Maminky mají svátek
Druhá květnová neděle patří jako vždy všem maminkám. Každé dítko z naší školy si pro svou maminku připravilo krásné dárečky, ať už v pracovních činnostech, Keramice nebo ve společném keramickém tvoření. Maminky byly určitě potěšeny :-). 
Čarodějný rej 2018
Čarodějný rej 2018
Pondělní odpoledne 30.4. patřilo všem čarodějkám a čarodějům, kteří měli tančit, slavit a bavit se. Bohužel oblohu začarovala zlá síla, která přihnala mraky a velký déšť. Čarodějný rej jsme si užili i v tomto počasí, hrála hudba, děti si přišly pro odměny, i přesto jsme se pobavili.
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Dne 26.4. shlédli žáci základní i mateřské školy poutavé hudební představení  "O slonu Babárovi". Na klavír hrála Vendula Urbanová, která v současnosti působí na konzervatoži v Paříži. Celý příběh slovem doprovázela Lucie Laubová -  operní pěvkyně a učitelka hudby.  Dozvědět se více
Planetárium
Planetárium
Naši školu již po několikáté navštívilo mobilní planetárium. Děti se prostřednictvím poutavého vyprávění dozvěděly spoustu zajímavých informací o vesmíru, planetách či hvězdách.  Dozvědět se více
Divadlo v Prostějově
V pondělí 23. dubna se žáci 3.-5. ročníku zúčastnili divadelního představení pod názvem "Listování - Eliáš a babička z vajíčka".
DEN ZEMĚ 2018
DEN ZEMĚ 2018
DEN ZEMĚ 2018 - tak se jmenoval projekt, kterým si žáci připomněli, jak je pro nás důležitá planeta ZEMĚ. Dozvědět se více
Beseda s hasiči 2018
Beseda s hasiči 2018
Ve čtvrtek se konala beseda s hasiči, které se zúčastnili všichni žáci naší školy. Jak se zachovat při požáru, nepanikařit,...jak předcházet požáru,... a mnoho zajímavých okruhů objasnili žákům hasiči z prostějovského útvaru, kterým za tuto zajímavou a poutavou besedu děkujeme. Dozvědět se více
Sběr papíru jaro 2018
Sběr papíru jaro 2018
Sběr papíru v naší obci se konal 18.4.2018, při kterém pomohli žáci naší školy. Všem, kteří přispěli nebo pomohli, děkujeme. Dozvědět se více
Zápis do 1. ročníku 2018/19
Zápis do 1. ročníku 2018/19
Pohádkový zápis čekal na naše budoucí prvňáčky. Večerníček je přivítal hned při příchodu, který všechny děti poslal do různých pohádek, kde musely plnit zajímavé úkoly. Snad cesta nebyla těžká. Dozvědět se více
Den otevřených dveří 2018
Den otevřených dveří 2018
Ve čtvrtek 5.4. byly dveře naší školy otevřeny široké veřejnosti, protože se konal "Den otevřených dveří". Vyučování probíhalo netradičně formou projektů, ve kterých se vystřídali žáci ze všech ročníků. Projekty: "Vodní svět", "Třída plná pokusů", "Oheň a voda" a "Dopravní výchova", byly pro děti zajímavé, zábavné a poučné. 
Velikonoce na zámku v Čechách pod Kosířem
Velikonoce na zámku v Čechách pod Kosířem
Zajímavou velikonoční prohlídku zažili naši žáci na zámku v Čechách pod Kosířem. Seznámili se nejen s tradicemi, ale i se zvyky a pověrami, které k těmto svátkům patří. V závěru prohlídky všechny čekala velikonoční dílnička, odkud si odnesli domů pěkné dárečky. Dozvědět se více
Barevné velikonoční dny 2018
Barevné velikonoční dny 2018
Barevné velikonoční dny opět souvisely s přípravami na VELIKONOČNÍ SVÁTKY. Děti opět nezklamaly. Děkujeme. Dozvědět se více
Světový den vody
Světový den vody
Ve čtvrtek 22. března jsme si s žáky naší školy připomněli Světový den vody. Že je voda pro život důležitá všichni ví, popovídali jsme si o tom, jak se starat o životní prostředí, aby byla voda nezávadná. Symbolem dnešního dne byla modrá barva.                                                 Dozvědět se více
Recitační soutěž 2018
Recitační soutěž 2018
Ve středu 7. 3. se v naší škole konala Recitační soutěž. Všechny děti se předvedly se svými básněmi, které si vybraly samy nejdříve v třídním kole. Do školního kola postoupilo 22 žáků ze všech tříd. Porota bedlivě sledovala jak přednes básně, tak její dramatické vyjádření. Vybrat toho nejlepšího nebylo vůbec jednoduché. Všem vítězům... Dozvědět se více
Maškarní karneval v ŠD
Maškarní karneval v ŠD
Pátek 2. března byl ve znamení masek, převleků a veselí. Odpoledne se totiž ve školní družině konal již tradiční maškarní karneval. Děti měly možnost se pěkně rozdovádět. Na karnevale bylo hodně živo! Pro děti byla připravena diskotéka, spoustu soutěží o ceny, velká taneční soutěž a bohaté občerstvení. Páteční odpoledne si všichni... Dozvědět se více
Městská knihovna v Prostějově
Městská knihovna v Prostějově
Zajímavou a poutavou besedu si pro naše školáky a předškoláky připravila paní knihovnice. Dětem nejprve vysvětlila způsob uspořádání knih v knihovně, ale nejvíce je zaujala poutavým vyprávěním o knihách, četbou z nich... Knihy  děti velice zaujaly, v závěru besedy si podle svého zájmu knížky vyhledaly, četly z nich, dokonce i někteří... Dozvědět se více
Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum a galerie v Prostějově
V úterý 27. února naši předškoláci i školáci navštívili Muzeum a galerii v Prostějově. Prohlédli si zajímavé exponáty z města Prostějova, výstavu obrazů, nakoukli do minulosti - světnička a řemesla, zatoulali se do pravěku a všechny také překvapily LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY. Všem, kdo nás muzeem provázel, DĚKUJEME.... Dozvědět se více
Den sesterství - Thinking day
Den sesterství - Thinking day
Den sesterství - Thinking day - Den zamyšlení - je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skauti celého světa 22.února. Toho dne se narodili zakladatel SKAUTINGU sir. Robert Baden - Powell (22.2.1857) a jeho žena Olave Baden - Powel (22.2.1889). Tento den si připomněli žáci naší školy jako svátek všech skautů na celém... Dozvědět se více
Učíme se spolu a vesele
Učíme se spolu a vesele
V první třídě se snažíme, aby výuka byla poutavá a zábavná. Učíme děti, jak pracovat ve skupině, jak si rozdělit role a jak spolu správně komunikovat, přijmout zodpovědnost za svůj dílčí úkol, aby mohl být splněn ten skupinový. Také se snažíme zapojit co nejvíce smyslů - děti např. modelují psací písmenka z plastelíny, hmatem... Dozvědět se více
London
London
Spoustu zajímavých informací o Londýně zpracovali žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka. Na projekt se předem připravili. Získávali informace z knih, filmů, internetu...Práce je zaujala. A výsledek? Ten potěšil a překvapil všechny... Dozvědět se více
Pěvecká soutěž 2018
Pěvecká soutěž 2018
Ve středu 14. února se v naší škole konala Pěvecká soutěž. Možnost přihlásit se měli všichni žáci. Účastnice soutěže si vybraly písničky z různých žánrů a odvážně se s nimi popraly. Svým hudebním přednesem potěšily porotu i své spolužáky. Soutěž probíhala v mladší a straší kategorii. Šťastným výherkyním srdečně blahopřejeme. Mladší... Dozvědět se více
Muzeum moderního umění Olomouc (MŠ)
Muzeum moderního umění Olomouc (MŠ)
V úterý 13. 2. 2018 děti předškolního ročníku mateřské školy navštívily Muzeum moderního umění v Olomouci. Zhlédly výstavu děl Jozefa Jankoviče, naučily se nové pojmy a samy si vyzkoušely umění tvořit nebo se jím stát. Dozvědět se více
Koně v piškotech
Koně v piškotech
KONĚ V PIŠKOTECH - tak se nazýval program pro děti v ARCIDIECÉZNÍM MUZEU v Olomouci. Zajímavou prohlídkou se dostaly do 17. století. Dozvěděly se mnoho zajímavého ze života Leopolda a Klaudie Felicitas. Na závěr děti čekala malá dílnička - ruční a moderní animace. Dozvědět se více
Maňáskové divadélko v MŠ
Maňáskové divadélko v MŠ
 Dne 5.2. 2018 se v mateřské škole uskutečnilo maňáskové divadélko. Děti zhlédly tři pohádky - O Koblížkovi, O třech prasátkách a Dlouhý Široký a Bystrozraký.    Dozvědět se více
Ochutnávka exotického ovoce
Ochutnávka exotického ovoce
Během tohoto týdne měly všechny děti možnost ochutnat různé druhy exotického ovoce v rámci projektu "Ovoce do škol". Děti si nejdříve jednotlivé druhy ovoce pojmenovaly podle přiložených karet, o každém si přečetly - jak vypadá, kde se pěstuje, z jaké země se dováží. Nakonec následovala ochutnávka. Děti ochutnaly například karambolu,... Dozvědět se více
Mezinárodní program Les ve škole
Mezinárodní program Les ve škole
V letošním roce jsme naši školu zapojili do mezinárodního programu Les ve škole. Smyslem programu je vybudovat pozitivní vztah dětí k lesu a přírodě, získat hlubší poznatky o dějích v lese a přesunout výuku ven, do přírody. Program je rozpracován pro jednotlivé ročníky a probíhá v hodinách prvouky a přírodovědy. Ve čtvrtém ročníku se... Dozvědět se více
Vysvědčení v první třídě
Vysvědčení v první třídě
Poslední lednový den byl důležitý pro naše prvňáčky, dostali totiž své první vysvědčení. Aby si ho ale mohli zasloužit, čekala je řada úkolů - skládali abecedu a slova, hráli matematické domino a společně postavili obrázek z geometrických tvarů. Jejich snažení bylo odměněno krásným vysvědčením. Přejeme jim, aby i konec školního roku... Dozvědět se více
Čtvrtek plný hudebních nástrojů
Čtvrtek plný hudebních nástrojů
Ve čtvrtek 25.1. se žáci 3. ročníku změnili v kamarády hudebních nástrojů. Seznámili se s jejich vzhledem a rozdělením do jednotlivých skupin. Pak se zaposlouchali do krásné hry na klavír v podání jejich tří spolužaček Natálky, Emičky a Magdičky. Žáci rozděleni do skupinek se proměnili v jednotlivé druhy hudebních nástrojů, někteří z... Dozvědět se více
Sovy - IRIS v ŠD
Sovy - IRIS v ŠD
V pátek 17. 1. byl pro děti ve školní družině připraven pěkný program o sovách. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a informací ze života sov - jak žijí ve volné přírodě, jak loví, čím se živí a děti si samy vyzkoušely postarat se o soví mládě. Zajímavé a poučné byly i hry, například soví pexeso. Nakonec si děti vyrobily sovičku s... Dozvědět se více
Jak věci fungují
Jak věci fungují
Jak věci fungují? Spoustu zajímavých informací získali naši žáci z encyklopedií. Práce s knihou byla základem pro získání nových zajímavostí, které žáci zpracovali do zajímavého projektu, který později prezentovali před svými kamarády. To se jim opravdu povedlo.. Dozvědět se více
Stopy - IRIS
Stopy - IRIS
Ve středu 10. ledna se děti z 1. a 2. ročníku základní školy a děti z mateřské školy zúčastnily výukového programu pod názvem Stopy. Již název napovídá, že se děti dověděly spoustu informací o lesních zvířátkách a jejich životě v zimě a o tom, jaké dělají stopy ve sněhu. Děti se zvířátka podle jejich stop naučily rozeznávat, poslechly... Dozvědět se více
Kamínek vypráví - IRIS
Kamínek vypráví - IRIS
KAMÍNEK VYPRÁVÍ, tak se jmenoval výukový program pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Kamínek vyprávěl příběh o tom, jak vznikla naše planeta. Během toho cestoval za svými kamarády - DINOSAUŘI, TRILOBITI, BAKTERIE, MAMUTI, dokonce navštívil i PRAČLOVĚKA. Děti nejen poslouchaly, ale také se do cestování zapojily.             Dozvědět se více
Vánoční besídky 2017
Vánoční besídky 2017
22. prosince se konaly ve všech třídách vánoční besídky. Děti si vyzdobily třídy, nachystaly slavnostní lavice - stoly. Nechybělo ani cukroví, přípitek, dokonce i jedna maminka upekla pro děti dort. Ve třídách se zpívaly koledy, tancovalo se, pripomněly se vánoční zvyky - krájení jablíčka, lodičky z ořechů...Hlavně nechybělo předávání... Dozvědět se více
Vánoční představení
Vánoční představení
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 shlédly děti ze ZŠ i MŠ dramatizaci příběhu o narození Ježíška a samy se do příběhu zapojily ať už herecky nebo zpěvem koled. Dozvědět se více
Vánoční představení "Slyšte, slyšte..."
Vánoční představení
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 děti z MŠ i ZŠ shlédly dramatizaci příběhu o narození Ježíška a samy se do příběhu zapojily ať už herecky nebo zpěvem koled. Dozvědět se více
Bowling v Šantovce a
Bowling v Šantovce a
V úterý 19. 12. 2017 jsme s dětmi mateřské a základní školy navštívili město Olomouc. Děti zahájily svůj program v Galerii Šantovka, kde si zahrály bowling a poté vyrazily do centra na vánoční trhy. Dozvědět se více
Vánoční dílny 2017
Vánoční dílny 2017
V pondělí 18. prosince se naše škola proměnila ve vánoční dílničky. Všechny děti se rozdělily do skupin, ve kterých pracovaly v jednotlivých dílničkách celé dopoledne. Vyráběly přáníčka a dárečky. Byly velice šikovné, proto se jim práce velice dařila.    Dozvědět se více
Projekt - Bedřich Smetana 14. a 15.12.
Projekt - Bedřich Smetana 14. a 15.12.
Před 135 lety vzniklo neobyčejné hudební dílo - cyklus symfonických básní pod názvem Má vlast. Jeho tvůrce, slavný český hudební skladatel Bedřich Smetana, se v nich zaměřil na památná místa české země a dějiny českého národa. U příležitosti tohoto významného výročí, v projektu Bedřich Smetana, se žáci 3., 4. a 5. ročníku blíže... Dozvědět se více
Projekt Josef Lada
Projekt Josef Lada
Před 130 lety se narodil a před 60 lety zemřel významný malíř, ilustrátor, autor dětských knížek Josef Lada. Jeho dílo si děti připomenuly projektem, na který se předem připravily. Uspořádaly výstavku jeho knih, obrázků, pohlednic, kalendářů... V hodinách četly jeho knihy, zejména si osvěžily říkadla, zhlédly ukázky jeho dětských... Dozvědět se více
Vánoční vystoupení pro seniory
Vánoční vystoupení pro seniory
V úterý 12. 12. 2017 děti z naší mateřské školy zahrály představení Sněhová královna na vánočním setkání pro seniory v MFB. Vánoční píseň po té zazpívali žáci ze základní školy. Na závěr rozdaly děti všem babičkám a dědečkům malý dáreček. Dozvědět se více
"Vánoce na zámku" v Náměšti na Hané
V pondělí 11. 12. 2017 žáci základní školy a předškoláci navštívili zámek Náměšť na Hané, kde pro ně byl připraven program tentokrát na téma "Vánoce na zámku". Děti si také vyrobily svou vlastní vánoční báňku, kterou si ozdobí stromeček doma. Dozvědět se více
Mikulášská nadílka 2017
Mikulášská nadílka 2017
V úterý 5. 12. navšívil děti ve škole Svatý Mikuláš s andělem a čertem. Přinesl v koši spoustu sladkých dárků, kterými potěšil všechny děti. Ale jen tak dárečky nerozdával! V Knize hříchů měl zapsané všechny zlobivce, a ti se museli za své hříchy zodpovídat. Děti si pro nebeskou návštěvu připravily spoustu pěkných básniček a písniček,... Dozvědět se více
Vánoční výstava 2017
Vánoční výstava 2017
V pátek 1. 12. byla zahájena již tradiční Vánoční výstava, která trvala až do soboty. Na výstavě se děti představily svými výtvory, na kterých si daly opravdu záležet. Výrobky vytvářely z různých materiálů. Z přírodnin, vlny, kartonu, ale nejoblíbenějším materiálem je keramická hlína. V pátek dopoledne v doprovodu třídních učitelek... Dozvědět se více
Divadelní představení "Čertův švagr"
Divadelní představení
  Dne 28.11. 2017 děti mateřské školy navštívily Městské divadlo v Prostějově a shlédly zde pohádku "Čertův švagr".   Dozvědět se více
Rozsvěcování vánočního stromu 2017
Rozsvěcování vánočního stromu 2017
V nedělní podvečer se v Čechách pod Kosířem opět po roce rozzářil vánoční strom. Slavnostnímu rozzsvícení předcházelo vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Děti si připravily příběh o narození Ježíška, zazpívaly koledy a krásné vánoční písně. S adventním koncertem se představily i děti ze ZUŠ Plumlov. Celá akce vyvrcholila... Dozvědět se více
Slabikářová slavnost 2017
Slabikářová slavnost 2017
V pátek 24.11. proběhla v první třídě Slabikářová slavnost. Prvňáčci museli prokázat své znalosti z českého jazyka, aby získali klíče od tajemné skrýše, kde jim skřítek Nečtenář schoval nové slabikáře. Žáci skládali a četli slabiky, přiřazovali psací a tiskací písmena, nakonec poskládali celá slova. Slabikáře se jim podařilo... Dozvědět se více
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik byl na naší škole zahájen již začátkem září. Děti 2. a 3. ročníku jezdí na plavání v rámci tělesné výchovy. Děti plavání baví a již dnes je znát velký pokrok, který během dvou měsíců výuky na plaveckém bazénu v Městských lázních v Prostějově a na ZŠ Dr. Horáka udělaly.             ...více fotografií ve... Dozvědět se více
IRIS - Lapač snů v ŠD
IRIS - Lapač snů v ŠD
Ve středu 8. listopadu byl pro žáky ve školní družině připraven program IRIS - Lapač snů. Děti se nejprve v krátkosti dověděly pár informací o indiánech, zatančily si indiánský tanec za doprovodu bubínku a potom si tento indiánský amulet vyrobily. Více fotografií najdete ve Fotogalerii ŠD. Dozvědět se více
Výchovný koncert - Písničková abeceda
Výchovný koncert - Písničková abeceda
V úterý 7. listopadu se děti z mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku zúčastnily koncertu, který proběhl v tělocvičně základní školy. Pan Marek Soldán z Plumlova dětem zahrál na kytaru a zazpíval spoustu veselých písniček od pánů Svěráka a Uhlíře. Děti se do zpěvu s nadšením zapojily. Dozvědět se více
Strašidelný den ve škole
Strašidelný den ve škole
Na Strašidelný den ve škole se všechny děti moc těšily. Poslední říjnový den se převlékly do kostýmů a celé vyučování se mohly ukrýt pod maskou nějakého strašila, upíra, či dýně. Paní učitelky si s dětmi vyprávěly o Dušičkách, zapálily si svíčku, ve výtvarné výchově si děti namalovaly strašidelný strom a v angličtině si povídaly o... Dozvědět se více
Halloween aneb Putování za rozzářenou dýní 2017
Halloween aneb Putování za rozzářenou dýní 2017
Podvečer posledního dne v měsíci říjnu patří již tradičně  Putování za rozzářenou dýní. Nebylo tomu jinak i letos. Děti v halloweenských kostýmech se spolu s rodiči a ostatními zúčastněnými sešli v hojném počtu před školou a všichni společně prošli "rozsvíceným" parkem až na hřiště MFB, kde bylo vše pečlivě připraveno - krásná... Dozvědět se více
Poznej svou obec
Poznej svou obec
V měsíci říjnu navštívily naše děti významná místa naší obce - muzea, kostel , zámek s parkem. Povídaly si o nich, četly i získávaly spoustu nových informací. Všechno v samotném závěru ve skupinách zpracovaly. Podívejte se, jak se jim to zdařilo.                   Dozvědět se více
Den stromů - celoškolní projekt
Den stromů - celoškolní projekt
Den stromů, tak se jmenoval celoškolní projekt, do kterého se zapojili všichni žáci. Povídali a četli si o stromech, získávali nové a zajímavé informace, luštili křížovky, tvořili kreativní stromy...Mezinárodní den stromů si všichni užili.... Dozvědět se více
Hudební představení v kině Metro
Hudební představení v kině Metro
 Dne 19.10. 2017 navštívily děti z mateřské i základní školy hudební představení divadla Michaely Novozámské  s názvem "Hrátky na pohádky" v Prostějovském kině Metro. Shlédli jsme celkem tři muzikálové pohádky - O neposlušných kůzlátkách,  O Červené karkulce,  Jak se Honza hádal s králem.  Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i... Dozvědět se více
Sluníčkový den
Sluníčkový den
  Při vyvozování písmenka S se prvňáci oblékli do žluté barvy jako sluníčka a k tomu si vyrobili sovičky z listí. Celý den byl pak krásně slunečný...       Dozvědět se více
Pan náměstek ministra školství u nás ve škole
Pan náměstek ministra školství u nás ve škole
V pondělí 16. 10. 2017 nás poctil svojí návštěvou náměstek ministra školství pan Mgr. Jaroslav Fidrmuc. V doprovodu pana starosty z Kostelce na Hané Mgr. Františka Horáka se porozhlédl po škole a navštívil jednotlivé třídy. Kladl dětem zajímavé otázky týkající se školy a děti mu na oplátku v hudební výchově zazpívaly pěknou písničku.... Dozvědět se více
Světový den výživy
Světový den výživy
V rámci SVĚTOVÉHO DNE VÝŽIVY si žáci přinesli do školy zdravé svačinky, které jim nachystaly jejich maminky. Paní učitelka prvňáčkům upekla zdravou cuketovou buchtu a společně si povídali o tom, jaká svačinka je pro děti nejlepší a nejzdravější. I v ostatních ročnících si povídali nad svačinkami o zdravé výživě.... Dozvědět se více
Starý strom
Starý strom
V pátek se 1. a 2. třída zúčastnila výukového programu IRIS s názvem starý strom. Akce proběhla v zámeckém parku a žáci se dozvěděli spoustu informací o stromech. Hledali zvířátka, která žijí v blízkosti stromů. Poznávali jedlé a jedovaté houby. Vyrobili si stromovou korunu a cvičili se stromem. Dokonce si vyzkoušeli, jak se vrtá do... Dozvědět se více
Drakiáda 2017
Drakiáda 2017
 V sobotu 7. 10. se, jako každý rok, konala již tradiční Drakiáda na fotbalovém hřišti. Počasí na propršený podzim docela přálo, malá sprška přišla téměř v závěru naší akce. Jen vítr trošku zlobil, foukalo málo, a tak bylo docela obtížné draka dostat na oblohu. Přesto se to mnohým dětem ve spolupráci s jejich rodiči podařilo a... Dozvědět se více
Farní kostel sv. Jana Křtitele
Farní kostel sv. Jana Křtitele
Protože naše děti se chystají na rozsáhlý projekt o obci, nezapomněly v pátek 6. října navštívit Farní kostel sv. Jana Křtitele. Přivítal nás pan Pospíšil, který dětem předal mnoho zajímavých informací. Děkujeme.       Dozvědět se více
Návštěva zámku
Návštěva zámku
 Ve čtvrtek 5. října měly všechny děti ze základní a předškoláci z mateřské školy možnost navštívit zámek v Čechách pod Kosířem. Přivítal nás pan kastelán  Mgr. Martin Váňa. Děti si vyslechly poutavou komentovanou prohlídku a nahlédly do všech zpřístupněných zámeckých pokojů. Dověděly se mnoho o hraběcím rodu Františka Josefa II.... Dozvědět se více
Muzeum kočárů 2017
Muzeum kočárů 2017
V úterý 3. října jsme navštívili MUZEUM KOČÁRŮ. Přivítal a provázel nás pan Obr, kterému za poutavou prohlídku děkujeme. Děti zaujal nejen výklad, zajímavé video, ale nejvíce staré stroje na opravy kočárů a opravené kočáry...         Dozvědět se více
Hasičské muzeum 2017
Hasičské muzeum 2017
V pondělí 2. října žáci a předškoláci naší školy navštívili HASIČSKÉ MUZEUM. Prohlídkou nás provázel pan Polách, kterému touto cestou také děkujeme. Děti získaly mnoho nových znalostí o historii výroby hasičské techniky.                Dozvědět se více
Eskymácký den
Eskymácký den
Když jsme se v první třídě učili nové písmenko E, hráli jsme si přitom na Eskymáky. Přišli jsme do školy oblečeni jako Eskymáci. Naučili jsme se eskymáckou písničku, eskymácký pozdrav a básničku. Zahráli jsme si hru - obleč si co nejvíc oblečení jako Eskymák. V pracovní činnosti jsme z kostek cukru postavili pravé iglú. Věřím, že... Dozvědět se více
Divadélko v mateřské škole
Divadélko v  mateřské škole
Dne 20.9. 2017 navštívil naši mateřskou školu pan Bartoň s maňáskovým divadélkem. Shlédli jsme pohádku  "O princezně na hrášku" do které byly děti aktivně zapojeny a jako vždy s panem Bartoňem byla spousta legrace a dobré nálady:)   Dozvědět se více
Oslavy lesa v Olomouci
Oslavy lesa v Olomouci
V pátek 22. září se žáci naší školy vydali do Olomouce na OSLAVY LESA. V parku na Flóře byly pro ně připravené zajímavé úkoly, ukázky a soutěže, kde se všichni zapojili. Získali tím spoustu nových teoretických vědomostí i praktických zkušeností. Za splněné úkoly byli odměněni dárkem.                         Dozvědět se více
Drumbeny v září
Drumbeny v září
Zajímavé hudební vystoupení zažili žáci naší školy. Do malebné hudby se nejen zaposlouchali, ale i zapojili. Žáci zjistili i vyzkoušeli, že hrát je možné i na netradiční nástroje - roura od papíru, hadice od auta...         Dozvědět se více
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. 9. se po letních prázdninách opět otevřely dveře naší školy. Všechny děti a rodiče přivítala paní ředitelka, paní učitelky a jako obvykle promluvil i pan starosta. Nějvětší zážitek z prvního školního dne měli určitě nejmladší z dětí, kteří byli slavnostně pasováni na "prvňáčky". Na přivítanou dostali žáci malou... Dozvědět se více
Vítáme prázdniny
Vítáme prázdniny
Prázdninovým karnevalem jsme poprvé vítali prázdniny. Děti si zaskotačily, soutěžily samy, ale i s rodiči. Nechyběla kostýmová párty ani tombola. Zpočátku to mělo rozpačitý začátek kvůli počasí, ale v závěru úspěch. Všichni jsme si to užili.           Dozvědět se více
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2017
Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 proběhlo i na naší škole. Ve středu se 5. ročník sešel na OBECNÍM ÚŘADĚ, kde tito žáci dostali vysvědčení a upomínkové předměty jako vzpomínku na naši školu. Zakončili to sladkou odměnou - dortem, nechyběla malá rozlučková párty. Pro ostatní žáky se předání vysvědčení uskutečnilo ve škole v... Dozvědět se více
Přijela pouť
Přijela pouť
Opět tady budou HODY. Těšíme se. Přijely kolotoče! Děkujeme, že jsme je mohli v pátek vyzkoušet. Bylo to super!         Dozvědět se více
Noc ve škole 2017
Noc ve škole 2017
V pátek  23. června jsme měli možnost nocovat ve škole. Vše vypuklo v 16 hodin příchodem do školy. Stali jsme se ROBINSONY. Plnili jsme zajímavé úkoly, opékali špekáčky, hledali poklad, ale hlavně...v noci...STEZKA ODVAHY. Večer a noc plná zážitků...Strašidla strašila, ale v závěru s námi i kamarádila.                 Dozvědět se více
Školní výlet 2017
Školní výlet 2017
Krásný školní výlet zažili žáci naší školy - RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY. Návštěva muzea a vlastní výroba v Ruční papírně byla jedinečnou příležitostí výroby vlastního papíru, obálky a pečeti, získání nových znalostí  i zkušeností. Ruční papírna byla v roce 2001 českým státem prohlášena za Národní kulturní památku a v současné době se... Dozvědět se více
Výlet MŠ - ZOO Brno a parník
Výlet MŠ - ZOO Brno a parník
Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vydali na školkový výlet do Brna. Navštívili jsme zoologickou zahradu, projeli jsme se vláčkem, dali si výborný oběd a nanuka. Na závěr jsme se na parníku projeli po Brněnské přehradě. Dozvědět se více
Návštěva zvířátek
Návštěva zvířátek
V pátek jsme s 1. třídou v obci navštívili hospodářství u paní Přidalové. Děti krmily ovečky a dozvěděly se, jak se ovce chovají. Ovečkám chutnalo, nechaly se pohladit. Také kačenky v rybníčku dostaly pečivo.          Dozvědět se více
Divadlo Šikulka
Divadlo Šikulka
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 shlédly děti v mateřské škole v Podlesí vystoupení divadla Šikulka, prostřednictvím 3 pohádek s ponaučením si upevnily základy zdravého životního stylu. Dozvědět se více
2. školní liga v miniházené
2. školní liga v miniházené
Žáci naší školy se zúčastnili 2. školní ligy v miniházené v Kostelci na Hané. Přátelská utkání hráli s družstvy z Kostelce na Hané a Olšan. Opět naši borci bodovali - všechno vyhráli. Děkujeme.       A sladká, studená odměna na závěr! Dozvědět se více
Den dětí 2017
Den dětí 2017
Velký Kosíř - to byl cíl cesty našich dětí. Cestou poznávaly rostliny, povídaly si o přírodě, pozorovaly okolní krajinu. Na vrcholu nás všechny čekal odpočinek. Ale to nejlepší bylo na konec. Sladká, ledová odměna ve slunečním dni. Tak děti, vše nejlepší.                     Dozvědět se více
Klaun v MŠ
Klaun v MŠ
Jako každoročně navštívil naši MŠ klaun. Společně s prvňáčky jsme si užili dopoledne plné zábavy.... ( malá ukázka ve videu) Video ke shlédnutí zde (po rozkliknutí)   Dozvědět se více
Vystoupení pro maminky v MFB 2017
Vystoupení pro maminky v MFB 2017
Jako každý rok, i letos, chtěly všechny děti potěšit své maminky. Ať už přáníčkem, krásným dárkem v podobě keramického srdíčka, které samy vyrobily nebo pěveckým, tanečním, hudebním či hereckým vystoupením. Stalo se tak v úterý, kdy si pro maminky připravily překvapení. Na besídku se děti pilně připravovaly a krásná písnička nebo... Dozvědět se více
Mobilní dopravní hřiště 2017
Mobilní dopravní hřiště 2017
Mobilní dopravní hřiště bylo pro děti připravené v areálu MFB. Děti opět získaly mnoho nových teoretických a praktických zkušeností a znalostí.          Fotogalerie MŠ: Dozvědět se více
Cesta pohádkovým parkem 2017
Cesta pohádkovým parkem 2017
  Slunečné počasí přálo dětem v sobotu 27. 5. , kdy se konala již tradiční "Cesta pohádkovým parkem". Spousta krásných pohádkových postav si pro děti připravila zajímavé úkoly s odměnami. Ať už to byl Taťka Šmoula se Šmoulinkou, známá dvojka Pat a Mat, princezna Koloběžka, vodníci, čarodějnice, loupežníci s ukrytým pokladem nebo... Dozvědět se více
Beseda s POLICIÍ ČR
Beseda s POLICIÍ ČR
Zajímavou besedu s názornými ukázkami policejní práce si připravili policisté z Konice. Děti zaujali zajímavým výkladem, dotazy a praktickými úkoly. Děkujeme.               Dozvědět se více
Drumbeny 2017
Drumbeny 2017
Zajímavé hudební vystoupení zažili žáci naší školy. Nejen se zaposlouchali do malebné bubínkové hudby, ale sami se stali hudebníky.             Dozvědět se více
Den matek - příprava
Den matek - příprava
V pátek 12. května děti vyráběly dárečky a pozvánky pro své maminky ke Dni matek. Na práci si daly záležet, vždyť je to pro jejich maminku.          Dozvědět se více
Koťátka 2017
Koťátka 2017
Jako každý rok proběhly v květnu přípravné lekce pro budoucí prvňáčky- HRÁTKY S KOŤÁTKY. Budoucí prvňáčci se sešli v 1. třídě celkem 3krát. Plnili zábavné úkoly, stříhali geometrické tvary, zpívali, povídali...Plnili všechno jako školáci. Byli velice šikovní, snaživí...Už se na Vás těšíme!              Dozvědět se více
Sportovní dopoledne
Sportovní dopoledne
Sportovní dopoledne čekalo naše žáky v pátek. Počasí nezklamalo, žáci si mohli užít sportovní den v parku. Čekalo je tam několik disciplín - běh, hod kriketovým míčkem, skok z místa do dálky, skákání přes švihadlo, dřepy za určitý čas...            Dozvědět se více
ČARODĚJNICKÝ REJ 2017
ČARODĚJNICKÝ REJ 2017
ČARODĚJNICKÝ REJ, který se uskutečnil v neděli 30. dubna, se opět vydařil. Počasí všem čarodějnicím a čarodějům přálo, tak se mohli  slétnout z celého okolí. O zábavu bylo postaráno... A už se všichni těší, že za rok přiletí znovu.           Více ve fotogalerii... Dozvědět se více
Zámek Čechy pod Kosířem
Zámek Čechy pod Kosířem
Zajímavou prohlídku zažilli žáci naší školy v místním zámku. Byla pro ně připravena netradiční prohlídka se spoustou zajímavostí, ukázkami a malou pracovní dílničkou. Za obohacení našich vědomostí všem děkujeme...                               Dozvědět se více
Den Země 2017
Den Země 2017
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Proto si i tento den připomněly děti naší školy v pátek. Plnily zábavné i výtvarné úkoly, podívaly se na zajímavé filmy, které s tímto dnem souvisí. Dozvědět se více
Zápis do 1. třídy 2017 - 2018
Zápis do 1. třídy 2017 - 2018
Zápis do 1. třídy se uskutečnil ve čtvrtek 20. dubna. Pro děti byly připraveny zajímavé a zábavné úkoly, které pnily v pohádkové podobě.                                      Dozvědět se více
První pomoc
První pomoc
Ve středu 19.4.2017 si pro děti připravila velmi poutavou besedu s ukázkami první pomoci paní Čočková. Děti si zopakovaly základy první pomoci nejen teoreticky, ale vše si mohly vyzkoušet i prakticky. Zjistily, že oživovat člověka se zástavou srdce či dechu není vůbec jednoduché. A nejodvážnější děti si mohly vyzkoušet i odběr krve ;)... Dozvědět se více
Beseda s hasiči 2017
Beseda s hasiči 2017
Ve středu 12.4. měli žáci naší školy možnost popovídat si s hasiči o tom, jak se chovat v případě, že u nich doma bude hořet. Dozvěděli se také na jaká telefonní čísla mají zavolat v případě nehody či požáru. Dozvědět se více
Netolismus, kyberšikana, šikana
Netolismus, kyberšikana, šikana
Závislost na INTERNETU , někdy též  netolismus , je chorobná závislost na internetu ve všech formách / hraní webových her, chatování ../.  V  širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných  virtuálních drogách , kam lze navíc zařadit i mobilní telefon a televizi. Kyberšikana, šikana k tomu samozřejmě patří. O tom si povídali žáci... Dozvědět se více
Barevné velikonoční dny 2017
Barevné velikonoční dny 2017
Barevné velikonoční dny si užili žáci naší školy. Velikonoce - svátky jara - jaro, spousta barev. Kdo by se na ně netěšil? Proto i my ve škole jsme si udělali barevný týden. Pondělí - modré, úterý - červené, středa - žlutá, čtvrtek a pátek - velikonoční prázdniny! Hurá!!! Dozvědět se více
Srdečně Vás zveme na Velikonoční výstavu
Srdečně Vás zveme na Velikonoční výstavu
Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem ve spolupráci se ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem Vás všechny srdečně zve na Velikonoční výstavu v MFB. Dozvědět se více
Školní liga v miniházené
Školní liga v miniházené
Žáci naší školy se zúčastnili Školní ligy v miniházené v Kostelci na Hané. Přátelská utkání hráli s družstvy z Kostelce na Hané a Olšan.  Dozvědět se více
Sběr papíru - jaro 2017
Sběr papíru - jaro 2017
Jarní sběr papíru se konal 5. dubna 2017. Do sbírání papíru se zapojila většina žáků. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme. 1. místo          Pospíšil Ondřej            533 kg 2. místo          Zavadil Adam               390 kg 3. místo          Molnárová Sáíra          385 kg 4. místo          Holubek Václav            358... Dozvědět se více
Planetárium v naší škole
Planetárium v naší škole
Prostřednictvím příběhů a pohádek získaly děti všech ročníků ZŠ a obou tříd MŠ základní poznatky a naší planetě Zemi, vesmíru, Slunci, Měsíci a souhvězdích. Dozvědět se více
Měsíc knihy - březen 2017
Měsíc knihy - březen 2017
Březen - MĚSÍC KNIHY - si připomněly všechny děti naší školy. Ve třídách se konaly besedy o knihách, výstavky knih, prezentace oblíbených knih... Tak honem do knihovny, za kamarády, za knihou... Tam se nachází další dobrodružství... Dozvědět se více
Den s Ámosem
Den s Ámosem
Den narození Jana Ámose Komenského si děti připomněly zajímavým projektovým dnem. Den s Ámosem byl netradiční. Pro děti byly připraveny 4 zajímavé pracovní dílny.                                       1. Dílna Jan Ámos Komenský                                 2. Fyzikální a chemické pokusy                                 3. Podmínky... Dozvědět se více
Den otevřených dveří v základní škole
Den otevřených dveří v základní škole
Základní škola a Mateřská škola v Čechách pod Kosířem Vás srdečně zve na Den otevřených dveří v základní škole. Pozvání platí nejen pro rodiče žáků školy, ale i pro širokou veřejnost. Dozvědět se více
Netolismus pro nejmenší
Netolismus pro nejmenší
NETOLISMUS - to byl název besedy pro naše mladší žáky 1. a 2. ročníku. Co je to? Proč si o tom přišel povídat lektor? Žáci už ví, že nadměrné užívání PC, tabletu a mobilu není zdraví prospěšné. Dozvědět se více
Pohádky Ovčí babičky - Městské divadlo Prostějov
Pohádky Ovčí babičky - Městské divadlo Prostějov
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 děti z mateřské školy navštívily Městské divadlo v Prostějově a shlédly celkem pět poučných pohádek od Ovčí babičky o ovečce a beránkovi a třech vlcích. Dozvědět se více
Pěvecká soutěž 2017
Pěvecká soutěž 2017
Velice zdařilá soutěž čekala žáky naší školy ve zpěvu. Děti překvapily výběrem písní, ale i krásným zpěvem. Pro porotu to bylo opět velice náročné. Dokonce udělila jednu zvláštní cenu za ,,HUDEBNÍ ŠOU," kterou získal Václav Holubek písní ,,V mládí jsem se učil hasičem," neboť pobavil a rozhýbal celé publikum. Mladší kategorie:   1.... Dozvědět se více
Matematický klokan
Matematický klokan
Žáci naší školy se zapojili do matematické soutěže - MATEMATICKÝ KLOKAN. Soutěžili ve 2 kategoriích - CVRČEK ( 2. a 3. ročník), KLOKÁNEK (4. a 5. ročník).  CVRČEK: 1. místo - Amálie Oravcová                 2. místo - Václav Holubek                 3. místo - Jiří Dorazil Klokánek: 1. místo - Terezie Bendová                    2.... Dozvědět se více
Hudební skupina MARBO 2017
Hudební skupina MARBO 2017
  Hudební skupina MARBO si pro děti připravila výchovný koncert, děti se dozvěděly mnoho zajímavého z hudební teorie. Ale nejen to, děti si i zazpívaly a výborně se pobavily, viz malá ukázka níže... Dozvědět se více
Karnevalový rej v ZŠ
Karnevalový rej v ZŠ
V pátek před jarními prázdninami se konal KARNEVALOVÝ REJ. Žáci opět nezklamali - překrásné masky! Děkujeme.  Ráno se sešli ve třídách, kde je čekalo projektové vyučování. Nejvíce se těšili na družinu, kde pravý rej masek vypukl. Dokonce přijela návštěva KRTEČEK, ZAJÍČEK, ŽABKA a MYŠKA, která děti překvapila i pobavila.... Dozvědět se více
IRIS - Netopýři v ŠD
IRIS - Netopýři v ŠD
Ve čtvrtek 2.3. se děti zúčastnily zajímavého projektu IRIS - Netopýři, který se konal v rámci odpolední družiny. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o tom, jaké existují druhy netopýrů, kteří z nich se vyskytují u nás, čím se živí, jak se v přírodě orientují. Děti se v netopýry na chvíli proměnily a zahrály si spoustu... Dozvědět se více
Tonda na cestách, aneb jak třídit odpad
Tonda na cestách, aneb jak třídit odpad
Tonda na cestách, aneb jak třídit odpad, tak se jmenoval EKO program pro děti v základní škole. Děti se zábavnou a hravou formou dozvěděly spoustu zajímavostí o třídění odpadu. Proč a jak třídit odpadky poradí naši školáci. Jen to naučit ostatní! Přidejte se k nám. Děkujeme. Dozvědět se více
Recitační soutěž 2017
Recitační soutěž 2017
Ve středu 22. února proběhla na naší škole RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Do školního kola postoupilo 20 dětí z 2. až 5. ročníku. Vybrat toho nejlepšího bylo velmi obtížné. Porota sledovala nejenom přednes básně, ale i její dramatizaci. Všem zúčastněným a vítězům gratulujeme! Mladší kategorie: 1. místo   Lucie Čočková   ,,Malá zmoklá slepice"... Dozvědět se více
Lichožrouti
Lichožrouti
V pondělí děti z 3., 4. a 5. ročníku čekalo krásné divadelní představení v divadle v Prostějově - LICHOŽROUTI. Na toto téma ve třídách navázaly projektovým vyučováním - ukázka a četba z knih, vyprávění, popis a kresba. A kdo jsou to LICHOŽROUTI? Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může?... Dozvědět se více
IRIS - Co umí voda? (1. a 2. ročník)
IRIS - Co umí voda? (1. a 2. ročník)
V pátek 17.2. si žáci z 1. a 2. ročníku vysvětlili, co je koloběh vody v přírodě, povídali si, v jakém skupenství se vyskytuje voda v přírodě. Při pokusech si ověřili povrchové napětí vody, a jak lze vyrobit ze slané vody sladkou. Nakonec proběhla ochutnávka různých druhů vod (minerální, z vodovodu, stolní) Dozvědět se více
IRIS Tajemství lesa 3. - 5.ročník
IRIS Tajemství lesa 3. - 5.ročník
I na žáky 3. - 5. ročníku čekal v pátek 17.2. zajímavý program. Narozdíl od mladších žáků si větší děti povídaly o významu lesa pro člověka. Zopakovaly si názvy lesních stromů, povídaly si, co lesu prospívá a co škodí, zahrály si velmi složité pexetrio. S paní lektorkou se učily, jak zjistit přítomnost daného zvířete v lese. Dozvědět se více
Valentýn
Valentýn
Proč a kdy se slaví Valentýn? O tom si povídali žáci nejenom v hodinách anglického jazyka. Svátek se slaví 14. února, kdy si lidé dávají květiny a drobné dárky jako projev lásky. Symbolem tohoto svátku je srdce. I děti naší školy si v hodinách VV a PČ vyrobily drobné dárky pro své maminky. Dozvědět se více
Zdravá pětka 2017
Zdravá pětka 2017
Ve středu 8.2. měly děti ze základní školy možnost seznámit se se základy zdravé výživy. Paní lektorka dětem vysvětlila jaké potraviny lidskému tělu prospívají a jaké naopak škodí, co všechno může za škody napáchat přemíra cukrů a tuků.  A naopak dětem vysvětlila, že i cukry a tuky ve správné formě jsou pro zdravý vývoj nezbytné.... Dozvědět se více
Ekocentrum Iris v MŠ -
Ekocentrum Iris v MŠ -
Dne 30.1. 2017 nás v mateřské škole navštívili pracovníci ekocentra Iris z nedalekého Prostějova s programem "Co to lítá u krmítka". Děti se seznámily s některými druhy ptáčků a dozvěděly se jak se o ně v zimním období staráme. Na závěr si všechny děti vytvořily lojovou šišku, kterou jsme při vycházce zavěsily na stromy a keře na naší... Dozvědět se více
Malá technická univerzita v mateřské škole
Malá technická univerzita v mateřské škole
Dne 31.1. 2017 navštívila mateřskou školu pracovnice Malé technické univerzity. Děti se na chvíli staly projektanty, kartografy a staviteli a společnými silami ve třídě vytvořily město,se vším co k němu patří.       Dozvědět se více
IRIS - Mýdlování v ŠD
IRIS - Mýdlování v ŠD
Ve středu 1.2. proběhl v rámci odpolední družiny projekt o mýdlech, kdy se děti seznámily s tím, z čeho se mýdla vyrábějí, jaké vůně a bylinky do nich lze přidávat, a kde je lze z přírody získat. Na vyrobená mýdla ve tvaru srdíček si děti vystříhaly a slepily krabičku, kterou ozdobily razítky.  Valentýnská mýdélka od dětí určitě... Dozvědět se více
Dentální hygiena
Dentální hygiena
Ve středu 11.1. nás navštívili dva zubní lékaři, kteří dětem zábavnou formou vysvětlili důležitost správné péče o zuby. Předvedli dětem správnou techniku čištění zubů, upozornili na případné nedostatky nejenom při čištění, ale i při zanedbání péče o zuby. Umět se správně starat o zoubky, to je dobrá rada do života. Dozvědět se více
Medvídek Pú
Medvídek Pú
Tak se jmenoval projekt žáků 3. ročníku. Kdo je to MEDVÍDEK PÚ? . Jde o jednoho z nejznámějších hrdinů dětské literatury 20. století, který je milován dětmi po celém světě. Medvídek Pú je hlavní postava – personifikovaný medvídek v dětské knize, kterou napsal Alan Alexander Milne. Ukázka knih, četba z knih, vyprávění a malba MEDVÍDKA... Dozvědět se více
Návštěva z Anglie
Návštěva z Anglie
Ve středu 4.1.2017 si děti 3., 4. a 5. ročníku mohly vyzkoušet, jak probíhá hodina angličtiny ve Velké Británii. Zavítala k nám Mgr. Jana Chudobová, která sice vystudovala učitelství 1.stupně ZŠ v ČR, ale již 12 let žije a učí na základní škole v Londýně. Děti tato návštěva velmi zaujala, na paní učitelku si připravily mnoho... Dozvědět se více
Předvánoční výlet do Olomouce
Předvánoční výlet do Olomouce
Dne 22.12. 2016 jsme s dětmi mateřské a základní školy navštívili město Olomouc. Děti zahájily svůj program v Galerii Šantovka, kde si zahrály bowling a poté vyrazily do centra města nasát vánoční atmosféru na vánoční trhy.      Dozvědět se více
Vánoční dílny 2016
Vánoční dílny 2016
Děti naší školy se připravovaly na nejkrásnější svátky v roce. Ve třídách se uskutečnily dílničky, ze kterých si odnesly krásné výrobky.
Vypouštění balónků Ježíškovi 2016
Vypouštění balónků Ježíškovi 2016
Naše škola se již tradičně zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění balónků Ježíškovi. V pátek 9. 12. 2016 v 15.15 hodin jsme na pokyn z rádia Impuls vypustili k nebi balónky s přáníčky pro Ježíška, tak snad mu všechny v pořádku dorazí.... Dozvědět se více
Mikuláš 2016
Mikuláš 2016
V pondělí 5.12. nás navštívili Mikuláš, čert i anděl. A protože Mikuláš ví vše o tom, jak děti celý rok pracovaly, kdo zlobil a kdo byl hodný, musely se některé děti „vykoupit“ a přednést básničku nebo zazpívat písničku. Vše dobře dopadlo, děti jsme před čertem ubránili a všechny si odnesly sladkou nadílku. Dozvědět se více
Vánoční výstava 2016
Vánoční výstava 2016
V pátek 2.12.2016 děti z mateřské a základní školy navštívily tradiční Vánoční výstavu v multifunkční budově v Čechách pod Kosířem. K prohlédnutí i zakoupení bylo mnoho krásných výrobků od občanů a firem především z blízkého okolí... Více fotografií si můžete prohlédnout zde . Dozvědět se více
Viktor - hudební pořad
Viktor - hudební pořad
Ve středu 30. 11. 2016 zažili žáci z mateřské i základní školy hudebně-zábavný program od slovenského učitele Viktora Gul’váša. Viktor je učitel, který vystupuje se svými vlastními písničkami a jeho vystoupení mají ohlas v Čechách i na Slovensku. Představení bylo veselé, energické a velmi zábavné a děti si ho náležitě užily. Nejen, že... Dozvědět se více
Rozsvěcování vánočního stromu
Rozsvěcování vánočního stromu
V neděli 27.11. se sešly děti ze školy i školky společně s dětmi ze ZUŠ u vánočního stromečku, aby všechny společně předvedly všem přítomým krásný vánoční program se spoustou písniček a básniček. Potom ti nejmenší "rozsvítili" stromeček. Na závěr bylo pro všechny připravené překvapení v podobě ohňostroje. Více fotografií naleznete... Dozvědět se více
Návštěva kina v Olomouci
Návštěva kina v Olomouci
V pátek 18. 11. 2016 děti ze všech ročníků ZŠ a předškolní třídy MŠ navštívily olomoucké kino v Šantovce - film Trolové.   Dozvědět se více
Slabikářová slavnost 2016
Slabikářová slavnost 2016
Dnešní den byl velmi důležitý pro všechny děti z první třídy. Právě dnes na Slabikářové slavnosti mohly rodičům předvést, co vše se již v první třídě naučily a která písmenka zvládnou přečíst. Zároveň slavnostně obdržely svou "první" knihu Slabikář. Za odměnu si pro ně žáci páteho ročníku připravili krátkou pohádku, která se dětem... Dozvědět se více
Divadelní představení v Městském divadle Prostějov
Divadelní představení v Městském divadle Prostějov
Dne 14.11. jsme s dětmi mateřské školy a prvního ročníku základní školy navštívili Městské divadlo v Prostějově. Shlédli jsme muzikálovou pohádku na motivy pohádky bratří Grimmů "O Šípkové Růžence". Dozvědět se více
Maňáskové divadlo v MŠ - listopad 2016
Maňáskové divadlo v MŠ - listopad 2016
Ve   čtvrtek  10. 11. 2016 nás již tradičně navštívilo maňáskové divadlo manželů Janečkových. Zahráli nám pohádky - O velké řepě, Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk. Dozvědět se více
Po stopách Karla IV.
Po stopách Karla IV.
Tak se jmenuje projekt žáků 3. - 5.ročníku. Velkým pomocníkem se stala kniha stejného jména. Tam se zábavnou formou postupně dozvídají o životě Karla IV. - s jeho širokým rodokmenem, o jeho dětství, dospívání a celém životě. Velkým přínosem byla návštěva muzea v Prostějově s bohatým doprovodným programem. Dozvědět se více
Návštěva radnice v Prostějově
Návštěva radnice v Prostějově
Ve středu 9.11.2016 nás přivítal na prostějovské radnici náměstek primátorky města Prostějova Bc. Pavel Smetana. Děti provedl radnicí, seznámil je s její historií a nakonec děti vystoupaly až na radniční věž. Dozvědět se více
Guy Fawkes Night
Guy Fawkes Night
Žáci 4. a 5. ročníku se v hodině anglického jazyka seznámili se svátkem, který se slaví ve Spojeném království. Dozvěděli se, proč se oslavuje, jaké zvyky se při oslavách dodržují. Dozvědět se více
Ferda Mravenec - IRIS
Ferda Mravenec - IRIS
Ferda Mravenec zavedl děti na návštěvu do mraveniště a pomocí her je seznámil s životem mravenců – vývoj, stavba těla a potrava mravenců. Ferda vysvětlil, jak je to s mravenčími chodbičkami, jak se poznají mravenci mezi sebou, a že i mravenci chovají domácí zvířátka a mají nepřátele. Dozvědět se více
Já tě sním! - IRIS
Já tě sním! - IRIS
Děti si povídaly o potravních vztazích v přírodě, které byly doplněné hrami o masožravcích, býložravcích, všežravcích a hrami na bystrost smyslů. pokoušely se o sestavení potravních řetězců. Povídaly si nárocích živočichů na prostředí. Nakonec si vyzkoušely, jaké je to být klíštětem, a že vlastně není vůbec jednoduché uchytit se na... Dozvědět se více
Jablíčkový den 2016
Jablíčkový den 2016
I letos se děti z první třídy velmi těšily na "Jablíčkový den". A rozhodně bylo na co. Plnily nejrůznější jablíčkové úkoly v českém jazyce, matematice, prvouce, ale i v hudební a výtvarné výchově. Díky šikovným maminkám mohly ochutnat nejrůznější dobroty vyrobené z jablek. Dozvědět se více
Halloweenské vyučování
Halloweenské vyučování
V pondělí 31.10. jsme si odpočinutí po prázdninách užili Halloweenské vyučování. Děti se dozvěděly o původu svátku, že Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s... Dozvědět se více
eTwinning na naší škole - získané ocenění
eTwinning na naší škole - získané ocenění
V minulém školním roce pracovala třída Sluníček v MŠ s několika školami ze Slovenska na projektu - Slavit? Ano, celá rodina! Cílem projektu bylo aktivně a radostně prožít 3 významné dny - Den matek, Den dětí a Den otců a své zážitky a prožitky sdílet svým kamarádům z jiné země, zapojit eTwinning a ICT nástroje do výuky. Co to... Dozvědět se více
Den stromů 2016
Den stromů 2016
Den stromů  je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se  Den stromů  slaví ve více jak 40 zemích světa. Proto jsme se i my v naší škole rozhodli tento svátek oslavit, žáci si povídali o důležitosti ochrany životního prostředí, proč jsou pro nás stromy důležité a žáci 4. a 5. ročníku... Dozvědět se více
Státní svátek - 28. říjen
Státní svátek - 28. říjen
Proč se stal 28. říjen státním svátkem? To se zajímavou formou dozvěděli žáci 3., 4. a 5. ročníku - animovaný příběh, povídání, obrázky, zajímavé otázky a úkoly... Na závěr své znalosti vyjádřili kresbou. Dozvědět se více
Klíčení - enviromentální projekt 4. ročník
Klíčení - enviromentální projekt 4. ročník
V rámci enviromentální výchovy jsme se žáky ve 4. ročníku uskutečnili pokus zaměřený na jejich pozorovací schopnosti. Žáci si "zaseli" na papírový ubrousek 10 semínek obilí a mají následujících 7 dní pozorovat a zapisovat, co se bude se semínky dít. Zároveň musí o semínka správně pečovat, aby se jim pokus vydařil. Dozvědět se více
S elektřinou bezpečně
S elektřinou bezpečně
V projektu "S elektřinou bezpečně" si prvňáčci povídali o tom, jak je pro nás elektřina nezbytná, ale také jaká nebezpečí na  děti mohou číhat při nesprávném zacházení. Na interaktivní tabuli si prohlédly různé druhy elektráren. Na pracovní list si nakreslily elektrospotřebiče,  které znaly z domova. Na obrázcích si prohlížely situace,... Dozvědět se více
Divadlo v MŠ
Divadlo v MŠ
Ve středu 12. 10. 2016 děti z obou tříd mateřské školy shlédly vystoupení pana Bartoně, tentokrát s pohádky - Koza, O Smolíčkovi a O lišce a vráně. Dozvědět se více
Cesta za podzimními skřítky
Cesta za podzimními skřítky
V úterý 4.10. k nám do školy zavítali pracovníci ekologického centra IRIS v Prostějově. Pro děti si připravili program "Cesta za podzimními skřítky", ve kterém děti navštívily stromové skřítky a seznámily se se základními druhy jehličnatých a listnatých stromů, vyzkoušely si masáž dřevěnými kamínky, poznávaly stromy podle kůry a... Dozvědět se více
Kočka domácí
Kočka domácí
Tak se nazýval projektový den ve 3. ročníku. Děti zábavnou formou získaly spoustu nových vědomostí o kočce domácí, přinesly si obrázky, knihy, povídaly si pohádky, vyhledávaly informace z encyklopedií, zpívaly kočičí písničky. V průběhu dne si vytvořily pracovní list a vyrobily papírovou kočku. Dozvědět se více
Drakiáda 2016
Drakiáda 2016
V sobotu 1.10.2016 proběhla na fotbalovém hrišti drakiáda. Letošní ročník se velmi vydařil. Pro návštěvníky byl připraven velmi bohatý program. Nechybělo malování na obličej, letos doplněné o módní tetování, skákací hrad, poníci, show vzduchoplavců a to vše zakončené krásným ohňostrojem. Více fotografií ve fotogalerii . Dozvědět se více
Matyáš Lexmaul - Mistr ČR v Motokárách
Matyáš Lexmaul - Mistr ČR v Motokárách
Je nám velkou ctí, že naši školu navštěvují velmi šikovní a talentovaní žáci. Jedním z nich je i Matyáš Lexmaul, žák 3. ročníku, který se dne 29.9. stal mistrem ČR v motokárách ve své kategorii. Matášovi moc gratulujeme a přejeme mu v jeho "dobře rozjeté" kariéře mnoho dalších úspěchů. Pokud byste chtěli jeho hvězdnou dráhu sledovat a... Dozvědět se více
Světový den zvířat - projektový den
Světový den zvířat - projektový den
V pátek 23.9. jsme si s dětmi ze všech ročníků povídali o tom, kdo byl mnich Sv. František z Assisi, na jehož počest se Světový den zvířat slaví, jak pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Diskutovali jsme o tom, jak je zodpovědná péče o domácí mazlíčky, že by si měl  každý "páníček" nejdříve pořádně zvážit, zda tuto péči zvládne. Děti... Dozvědět se více
Dopravní hřiště Prostějov 2016
Dopravní hřiště Prostějov 2016
V pondělí 12.9. navštívily děti 4. ročníku dopravní hřiště v Prostějově. Nejdříve si v teoretické části osvěžily pravidla silničního provozu, dopravní značky a co všechno má mít správně vybavené kolo. Nakonec si vše vyzkoušely "naostro". Samozřejmě nechyběla ani jízda zručnosti. Dozvědět se více
Hravá věda 2016
Hravá věda 2016
Znalost vědy a některých vědních oborů je nezbytnou součástí vzdělání každého člověka. Fyzika, chemie, …., už jen ta slova někoho děsí. Ve středu 7.9. se však žáci naší školy přesvědčili o tom, že věda není žádná věda, a že to může být i legrace. Setkali se totiž s Mgr. Radkem Chajdou, autorem populárně-naučných knih pro děti v edici... Dozvědět se více
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1.9.2016 proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Děti a jejich rodiče přivítali ve škole pan starosta, paní ředitelka a paní učitelky. Ve škole se celé léto pilně pracovalo, a tak na děti čekalo překvapení v podobě nového školního hřiště, nové šatny a zrekonstruovaných toalet. Napsali o nás i v novinách. Dozvědět se více
Tradiční pasování na školáky 2016
Tradiční pasování na školáky 2016
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se z našich předškoláků stali školáci. Tradiční pasování na školáky proběhlo tentokrát v námořnickém duchu v obřadní síni obecního úřadu za účasti rodičů a pana starosty, který budoucím prvňáčkům předal tužkovníky. Nechyběl ani stylový dort se všemi námořníky na palubě od paní učitelky Pavlínky Jirákové. Dozvědět se více
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
Na  závěr školního roku se všichni žáci sešli při společném hodnocení celoroční práce. Byly vyhodnoceny soutěže ve sběru papíru, víček od PET lahví, atletická soutěž apod. Po rozdání vysvědčení na děti čekala sladká odměna v podobě nanuka a cukrové vaty. Psali o nás i v regionálním tisku, více fotek na... Dozvědět se více
Rozlučka s žáky 5. ročníku
Rozlučka s žáky 5. ročníku
Ve středu 29. června jsme se slavnostně rozloučili s žáky 5. ročníku v obřadní síni obecního úřadu. Žákům bylo předáno jejich poslední vysvědčení ze Základní školy v Čechách pod Kosířem, absolventská trika a od pana starosty sada per. Po té následovalo malé občerstvení. Velké poděkování patří paní Řezníčkové, která dětem upekla dort.... Dozvědět se více
Sportovní den 2016
Sportovní den 2016
V úterý 28.6. se žáci utkali v atletickém trojboji - hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa a běh 60m. 1.ročník - 1.Robert Řezníček, 2.Lukáš Lexmaul, 3.Jonáš Trnka 2. + 3. ročník - 1. Tomáš Hrabal, 2. Tomáš Kristek, 3. Václav Holubek 4. + 5. ročník - 1.Pavel Janeček, 2. Aleš Čoček, 3. Martin Hanzlík Dozvědět se více
Indiánská noc ve škole
Indiánská noc ve škole
Na pátek 24.6. se všechny děti velmi těšily již dlouho. Školu totiž navštívil indiánský šaman a rozhodl se své malé bratry a sestry vyzkoušet, zda jsou hodni se stát pravými indiány. Malí indiáni museli projít řadou těžkých zkoušek - poznat stopy divoké zvěře, rozeznat stromy, projít zkouškou obratnosti, paměti a hmatu, ukázat, že umí... Dozvědět se více
Výlet MŠ - ZOO Svatý Kopeček u Olomouce
Výlet MŠ - ZOO Svatý Kopeček u Olomouce
Ve čtvrtek 16. června 2016 jsme s dětmi z mateřské školy uskutečnili výlet do ZOO Svatý Kopeček u Olomouce. Dětem se velmi líbily nejen zvířátka, ale i jízda safari vláčkem, dovádění v lanovém centru a chutný oběd v restauraci Archa. Dozvědět se více
Výlet ZŠ - Bouzov
Výlet ZŠ - Bouzov
Ve čtvrtek 9.6.2016 se děti ze základní školy vypravily na výlet na hrad Bouzov. V podhradí se na pár hodin přenesly do středověku. Vyskoušely si střelbu z kuše a pušky, prohlédly si útroby trojského koně a zúčastnily se rytířského turnaje. Po té si prohlédly hrad Bouzov, kde se dozvěděly mnoho zajímavých informací z historie hradu. Dozvědět se více
Dětský den - návštěva zámku v Čechách pod Kosířem
Dětský den - návštěva zámku v Čechách pod Kosířem
Ve středu 1.6. oslavily všechny děti svůj svátek. I my ve škole jsme si pro ně připravili "dárek". Děti si prohlédly nově zrekonstruovaný zámek v Čechách pod Kosířem, a mohly tak nahlédnout do interiérů jižního křídla zámku zařízeného ve stylu doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného díly Josefa... Dozvědět se více
Ježčí den 2016
Ježčí den 2016
31.5. měli prvňáčci ve třídě návštěvu - afrického ježka Alexe. Dětem ho na projektový  "Ježčí den" přinesla ukázat Amálka Oravcová. Od ní se děti dozvěděly, jak o ježka pečuje. Největší radost měly z toho, že si ježka mohly pohladit a pochovat. O ježkovi jsme se naučili básničku, nakreslili jsme si ho a z encyklopedií jsme se toho o... Dozvědět se více
Cesta pohádkovým parkem 2016
Cesta pohádkovým parkem 2016
Ke „Dni dětí“ pořádala obec Čechy pod Kosířem ve spolupráci se základní a mateřskou školou, TJ Sokol, MO ČSSD a Vlastivědným muzeem v Olomouci  Cestu pohádkovým parkem. Děti plnily úkoly na deseti stanovištích pohádkových postav, z nichž byli zastoupeni Maková panenka a motýl Emanuel, Červená Karkulka, myslivec, kovbojové, Otesánek,... Dozvědět se více
"Hrátky s koťátky"
Poslední tři středy v měsíci květnu si mohli naši budoucí prvňáčci vyzkoušet, co je čeká v září, až nastoupí do první třídy. Děti si mohly prohlédnout svou budoucí třídu i paní učitelky a budoucí spolužáky. Plnily různé úkoly, procvičly si zrakové a sluchové vnímání, matematické představy, řeč i myšlení. Všechny děti byly moc šikovné a... Dozvědět se více
Dopravní hřiště 2016
V pondělí 23. května na hřišti za MFB vyrostlo mobilní dopravní hřiště, děti usedly do elektrických autíček a čtyřkolek a vyrazily do hustého provozu sledovaného několika pečlivými policisty, kteří za každý přestupek rozdávali pokuty. Děti si hravou formou zopakovaly pravidla silničního provozu, dopravní značky a vyzkoušely si, jak... Dozvědět se více
Návštěva prezidenta ČR
Návštěva prezidenta ČR
V pátek 20.5. přivítaly Čechy pod Kosířem vzácnou návštěvu, prezidenta ČR Miloše Zemana . Děti ze základní školy  mu pak osobně předaly malý dárek a přáníčko. Dozvědět se více
Beseda se spisovatelkou
Beseda se spisovatelkou
Dne 18. května 2016 nás navštívila spisovatelka Klára Smolíková , která dětem velmi poutavou formou přiblížila, jak vznikala ve středověku města. Vysvětlila dětem, jakou roli v obraně města hrály hradby a proč vypadají právě tak, jak vypadají. Jak se žilo lidem v tehdejší době a jaká řemesla lidé provozovali.   Dozvědět se více
Besídka ke dni matek
Besídka ke dni matek
Taková "normální" rodinka se sejde večer u televize a pomocí kouzelného ovladače postavy z televizních programů oživnou přímo v obývacím pokoji. Děti uvidí pohádku o Hurvínkovi a Krakonošovi. Maminka pořádně rozhýbe své upracované a bolavé tělo. A taťka se konečně dočká svého fotbalu... ... Děti z naší školy pilně nacvičovaly každou... Dozvědět se více
Slet čarodějnic 2016
Slet čarodějnic 2016
V sobotu 30.4. se na zahradu u multifunkční budovy v Čechách pod Kosířem slétly jak nejmladší, tak i ty nejstarší čarodějnice z celého širokého okolí. Plnily rozmanité úkoly v soutěžích, vylosovaly si krásné ceny v tombole a společně zatancovaly.  Na závěr si společně i trošku začarovaly. Pozornosti neunikly ani místnímu tisku .... Dozvědět se více
Beseda s hasiči
Beseda s hasiči
V úterý 25. dubna 2016 navštívili naši školu zástupci Hasičského záchranného sboru v Prostějově, kteří seznámili děti se základy požární ochrany. Vysvětlili dětem, jak se chovat při zjištění požáru a děti měly možnost si v praxi vyzkoušet  "zatelefonovat" na tísňovou linku a zároveň zástupci HZS v Prostějově pozvali děti na den... Dozvědět se více
Den Země - 22.4.2016
Den Země - 22.4.2016
Cestou poznávání rostlin a dřevin jsme se vypravili oslavit Den Země  výstupem na Kosíř. Zvládli to i naši nejmenší z MŠ. Žáci se s nadšením chopili hasičské stříkačky. Neméně je také zajímalo myslivecké stanoviště pana Vyroubala.Odměnou bylo dětem opékání špekáčků a krásný výhled do okolí z rozhledny.     Dozvědět se více
Drumbeny
Drumbeny
Ve čtvrtek 21.4. naši školu navštívil pan Zdeněk Roller. Děti s jeho pomocí pronikly do tajemství hudebního rytmu a různých zvuků. Zahrály si na bubny - drumbeny a ozvučná dřívka. Hudební hříčky byly spojeny s pohybem a relaxací. Nakonec se zaposlouchaly do zvuků australského domorodého nástroje didgeridoo. Pan Zdeněk dal zvídavým... Dozvědět se více
Prevence kyberšikany a drogová prevence
Prevence kyberšikany a drogová prevence
V úterý 12.4.2016 nás ve škole navštívili pracovníci občanského sdružení "Podané ruce"  pan Petr Kadlec a slečna Kristýna Dlouhá. S dětmi si povídali o nebezpečí, které na ně může číhat na internetu. Seznámili děti s bezpečným chováním na sociálních sítích a internetu. Vysvětlili jim, co je to šikana a kyberšikana, a jak se před ní... Dozvědět se více
Kdo si hraje nezlobí - Návštěva vzácných princezen
Kdo si hraje nezlobí - Návštěva vzácných princezen
Kdo si hraje, nezlobí ;) a fantazii se meze nekladou. V družině nám k tomu stačí jen pytel s nepotřebnými látkami a rázem se z holčiček stanou půvabné princezny z dalekých krajů. Dozvědět se více
Slavnostní otevření zámku
Slavnostní otevření zámku
V sobotu 2. dubna 2016 proběhlo slavnostní otevření zámku v Čechách pod Kosířem . Děti z naší mateřské i základní školy si pro návštěvníky připravily krátký program. Dozvědět se více
"Den" s Andersenem 2016
V pátek 1. dubna proběhla celorepubliková akce „Noc s Andersenem“. Letošní téma bylo 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Děti 3.-5.ročníku se pokusily v rámci projektu zpracovat návrh obálky knihy o malé mořské víle. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o spisovateli H.Ch.Andersenovi a zjistili, že vlastně mnoho jeho pohádek znají... Dozvědět se více
Den vody 2016
Den vody 2016
Žáci základní školy ze všech tříd se v povelikonočním týdnu věnovali tématu VODA. Děti vyhledávaly zajímavosti, které potom zpracovaly v projektech. Dozvěděli se, proč je pro nás voda důležitá, co je to koloběh vody v přírodě a proč je důležité vodou šetřit a neznečišťovat ji. Dozvědět se více
Březen - měsíc knihy
Březen -  měsíc knihy
Měsíc březen je již několik desetiletí věnován knize. I v naší škole si děti představily své oblíbené knížky, popovídaly si o nich a přečetli spolužákům z knížek ukázky. Dozvědět se více
Vystoupení hudební skupiny MARBO
Vystoupení hudební skupiny MARBO
Hudební skupina MARBO si pro děti připravila výchovný koncert tentokrát na téma "Muzikantem ze dne na den". Děti si nejen zazpívaly, ale dozvěděly se mnoho zajímavého z hudební teorie. Dozvědět se více
Barevné Velikonoce 2016
Barevné Velikonoce 2016
I v letošním roce jsme přivítali Velikonoce v barevném oblečení - modrý, žlutý a červený den. Ve veselých barvičkách  se sešla celá škola. Někteří měli i barevnou svačinku, oblíbenou hračku a podobně. Dozvědět se více
Velikonoční výstava v MFB
Velikonoční výstava v MFB
Děti všech tříd základní školy a obou tříd mateřské školy v pátek navštívily velikonoční výstavu, na jejíž přípravě se spousta z nich podílela. Ke shédnutí byly opravdu krásné dekorace a výrobky všech druhů. Dozvědět se více
Přípravy na velikonoční výstavu
Přípravy na velikonoční výstavu
Děti z 3. a 5.ročníku se pilně připravují na velikonoční výstavu, která proběhne v pátek 18.3.2016. Připravily si pro vás nádherné výrobky. Opravdu je na co se těšit. Zde si můžete prohlédnout malou ukázku z výtvarné dílny.           Dozvědět se více
Beseda s Policií
Beseda s Policií
 V pátek 11.3.2016 nás navštívili zástupci Policie ČR prap. Jan Beneš a pprap. Martin Rozsíval z obvodního oddělení v Konici. Dětem z mateřské i základní školy připravili poutavou besedu o činnosti PČR s názornými ukázkami. Věříme, že si žáci z této přednášky odnesli mnohé rady a poučení, kterými se budou v životě řídit a budou tak na... Dozvědět se více
Maškarní karneval v Čechách pod Kosířem
Maškarní karneval v Čechách pod Kosířem
V sobotu 5. 3. 2016 se konal tradiční karneval pro děti v MFB, tentokrát v pirátském stylu.        Dozvědět se více
Maňáskové divadlo v mateřské škole
Maňáskové divadlo v mateřské škole
Ve čtvrtek 25. 2. 2016 shlédly děti obou tříd mateřské školy maňáskové předstvení tří pohádek- Budka v poli, O Budulínkovi, Máša a medvěd . Dozvědět se více
Poznáváme Českou republiku
Poznáváme Českou republiku
Poznávání naší vlasti může být i zábavné. Společně s žáky 2. ročníku jsme si povídali o zajímavých místech České republiky, které navštívili s rodiči. Prohlédli si fotografie a vše  zpracovali do vlastnoručně vyrobené velké mapy v rámci projektové hodiny. Potom se žáci seznámili s nejznámějšími pověstmi českých dějin. A co vy?... Dozvědět se více
Recitační soutěž 2016
Recitační soutěž 2016
Dne 19.2.2016  proběhla ve škole recitační soutěž. Nejlepší recitátoři v kategorii mladší žáci (2. a 3.ročník) Amálie Oravcová Lucie Čočková Lucie Fojtíková Nejlepší recitátoři v kategorii starší žáci (4. a 5.ročník) Terezie Bendová Ema Trnková Vendula Chromcová Dozvědět se více
Hmyzí hotely
Hmyzí hotely
Dne 4.2. pro žáky celé školy připravilo sdružení IRIS velmi zajímavý projekt „HMYZÍ HOTELY“. Děti se seznámily s druhy a životem včel samotářek. Plnily zajímavé úkoly ve skupinách na koberci a na interaktivní tabuli. V tvořivé dílně si děti vyrobily hmyzí hotel, který umístíme na dvorku školy a budeme s napětím očekávat, kdo se v... Dozvědět se více
Pohádka O Sněhurce
Pohádka O Sněhurce
Děti z mateřské školy navštívily Městské divadlo v Prostějově, kde shlédly pohádku O Sněhurce.
Pohádka do dlaně - Městské divadlo Prostějov
Pohádka do dlaně - Městské divadlo Prostějov
  Obě třídy mateřské školy a děti z prvního ročníku základní školy se podívaly do Městského divadla v Prostějově. Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě byla živým snem jednoho užaslého člověka, před kterému se náhle začly objevovat postavy představující roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně... Dozvědět se více
Hravá věda
Hravá věda
HRAVÁ VĚDA , tak se nazýval zajímavý projekt, který si pro děti připravil pan Radek Chajda. Zajímavými pokusy a hravou formou děti seznámil s fyzikálními a chemickými zákony /tajemství teplého vzduchu, proudění vzduchu, co umí voda, inkoust a cukr...          Dozvědět se více
Vánoční trhy v Olomouci a bowling v Šantovce
Vánoční trhy v Olomouci a bowling v Šantovce
V pátek 11. 12. 2015 jsme navštívili Olomouc s krásnou vánoční výzdobou. Děti si zahrály v Šantovce bowling, prohlédli jsme si i Betlém, perníčkovou výzdobu a kocoura Mikeše. Po té jsme se šli podívat na vánoční trhy na náměstí, kde si naši předškoláčci a školáci zazvonili ve zvoničce, aby se jim splnila všechna přání...  Dozvědět se více
Vypouštění balónků Ježíškovi 2015
Vypouštění balónků Ježíškovi 2015
Naše škola se již tradičně zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění balónků Ježíškovi. V pátek 4. 12. 2015 v 15.15 hodin jsme na pokyn z rádia Impuls vypustili k nebi balónky s přáníčky pro Ježíška, tak snad mu všechny v pořádku dorazí.... Dozvědět se více
Kino Metro Prostějov - Hvězdička Betlémská
Kino Metro Prostějov - Hvězdička Betlémská
Představení navodilo dětem krásnou sváteční atmosféru za pomoci vánočních písní a koled i hezkého, poučného příběhu o narození Ježíška a pouti tří králů a pastýřů k jesličkám do Betléma. V podání Michaely Novozámské zazněla spousta krásných písní. Na závěr si děti s herečkou zazpívaly píseň, která nás provází letošním adventním... Dozvědět se více
Mikuláš 2015
Mikuláš 2015
V pátek 4.12. nás navštívili Mikuláš, čert i anděl. A protože Mikuláš ví vše o tom, jak děti celý rok pracovaly, kdo zlobil a kdo byl hodný, musely se některé děti „vykoupit“ a přednést básničku nebo zazpívat písničku. Vše dobře dopadlo, děti jsme před čertem ubránili a všechny si odnesly sladkou nadílku. Dozvědět se více
Skřítek podzimníček
Skřítek podzimníček
V listopadu se děti a rodiče zapojili do soutěže o nejhezčího skřítka Podzimníčka. Vybrat toho nejkrásnějšího skřítka bylo velmi těžké, protože se nám ve škole sešlo celkem 46 nádherných skřítků. Všechny děti dostaly diplom a sladkou odměnu. Hodnotnou cenu obdrželi za I. třídu Slávek Nepožitek, Robert Řezníček, Magdalénka Bílková,... Dozvědět se více
Vánoční výstava v Čechách pod Kosířem
Vánoční výstava v Čechách pod Kosířem
V pátek 27. 11. 2015 děti z mateřské a základní školy navštívily tradiční Vánoční výstavu v multifunkční budově v Čechách pod Kosířem. K prohlédnutí i zakoupení bylo mnoho krásných výrobků od občanů a firem především z blízkého okolí... Dozvědět se více
Pevnost poznání Olomouc
Pevnost poznání Olomouc
Naše cesty za vědomostmi nejsou odkázány jen na prostory třídy a školy, proto jsme v úterý 24.11. podnikli výpravu do Pevnosti poznání v Olomouci . Žáci prvního ročníku si vyzkoušeli, že lidské tělo funguje jako dokonalé puzzle. Druháci si zahráli na planety Sluneční soustavy. Třeťáci měli možnost nakouknout do mikroskopu a... Dozvědět se více
Speciální Národní cena za nejlepší eTwinningový projekt realizovaný v mateřské škole
Speciální Národní cena za nejlepší eTwinningový projekt realizovaný v mateřské škole
Na Národní konferenci v Praze jsme za náš projekt "S kamarády jde vše líp" realizovaný s předškoláky společně se školou z Rožňavy ze Slovenska ve školním roce 2014/2015 převzali ocenění Quality Label, což dokazuje, že náš projekt byl vynikající a opravdu se nám povedl. Na této konferenci se ovšem rozdávaly i Národní ceny 2015.... Dozvědět se více
Zubní hygiena
Zubní hygiena
V pátek 20.11. nás navštívily dvě zubní lékařky, které dětem vysvětlily důležitost správné péče o zuby. Děti si mohly hned vše na místě vyzkoušet. Lékařky kontrolovaly správnou techniku čistění zubů, napravovaly případné nedostatky a mnohé děti se samy na vlastní oči přesvědčily, že zanedbat čištění zubů se nevyplácí. Dozvědět se více
Princezna na hrášku
Princezna na hrášku
Ve čtvrtek 19. 11. 2015 jsme v mateřské škole měli krásné divadlo O princezně na hrášku, dětem se předstvení líbilo a zaujalo i ty naše úplně nejmenší dětičky. Dozvědět se více
Slabikářová slavnost
Slabikářová slavnost
Ve čtvrtek 19.11. měli prvňáčci slavnostní den se sladkým překvapením. Na Slabikářové slavnosti dostali od nejstarších žáků školy spolu s pěkným přáním Slabikář a upomínkový list „Malý čtenář“. Hostům ukázali vystoupení. Největším zážitkem bylo sfouknutí svíček na písmenkovém dortu. Celé dopoledne jsme si hráli s písmenky a slabikami.... Dozvědět se více
Zdravá pětka
Zdravá pětka
ZDRAVÁ PĚTKA, tak se nazýval  projekt pro děti, kde za správné splnění úkolů dostávaly pětky – ne jedničky! Zajímavými a praktickými úkoly získaly spoustu nových informací o důležitosti zeleniny a ovoce v jejich jídelníčku. Součástí byla nejen ochutnávka, ale i zajímavé tvoření obrázků z ovoce a zeleniny. Dozvědět se více
Halloween aneb Putování za rozzářenou dýní
Halloween aneb Putování za rozzářenou dýní
Tradiční lampionový průvod v maskách vyšel od budovy základní školy, prošli jsme krásným parkem prozářeným dýněmi a došli až na zahradu multifunkční budovy, kde byly připraveny soutěže pro děti a pro všechny malé občerstvení. Dozvědět se více
Soutěž o Skřítka podzimníčka
Soutěž o Skřítka podzimníčka
Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnějšího „SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA“ VYTVÁŘEJTE DOMA – s rodiči, prarodiči, sourozenci, kamarády, s kýmkoliv, kdo bude mít chuť tvořit TVOŘIT MŮŽETE LIBOVOLNOU TECHNIKOU – kreslit, malovat, modelovat, vytvářet, kombinovat různé techniky za použití přírodních materiálů Hotové výrobky odevzdávejte svým třídním... Dozvědět se více
Jablíčkový den 2015
Jablíčkový den 2015
Již tradičně si v říjnu prvňáčci užili „Jablíčkový den“. Začal pohádkou „O zatoulaném jablíčku“, pokračoval „jablíčkovými úkoly“ v českém jazyce, matematice a hudební výchově. Děti bavilo tvoření na koberci, kdy ve skupině skládaly velké barevné jablko z vršků PET lahví. Vybrali jsme „jablíčkovou královnu“ a nejkrásnější jablíčko.... Dozvědět se více
Environmentální projekt „Pod kořeny stromů“
Environmentální projekt „Pod kořeny stromů“
Environmentální projekt „Pod kořeny stromů“ pro nás připravilo 5.10. sdružení IRIS z Prostějova. Všechny děti vyrazily do blízkého okolí školy, kde zkoumaly a pozorovaly živou i neživou přírodu. Například za pomoci zrcátka pozorovaly život v korunách stromů nebo pátraly po hmyzích obyvatelích lesa. Dozvědět se více
Ekologický program IRIS - Jak roste chléb ( MŠ )
Ekologický program IRIS - Jak roste chléb ( MŠ )
Děti si poslechly pohádku "O kuchaři, který urazil pole", dozvěděly se, jak se dostane chléb až na stůl a o práci na poli během celého roku. Také si samy vyzkoušely uhnětení těsta a upekly pletence a preclíky, které si mohly po upečení sníst. Dozvědět se více
Oslavy Dne lesa
Oslavy Dne lesa
Oslavy dne lesa proběhly dne 2.10. v Olomouci na výstavišti Flora. Děti plnily zábavnou formou různé úkoly s námětem lesa a přírody. Zpestřením bylo vyzkoušení chůze s Nordicwalking holemi v terénu. Největším zážitkem bylo stanoviště s živými dravci a stavba dřevěného srubu. Dozvědět se více
Velká návštěva Muzea kočárů - všechny děti z MŠ i ZŠ
Velká návštěva Muzea kočárů - všechny děti z MŠ i ZŠ
Dne 30. 9. 2015 navštívily děti z mateřské i základní školy Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Děkujeme panu Obrovi za úžasný výklad pro děti. Dozvědět se více
Návštěva Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem
Návštěva Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem
Dne 29. 9. 2015 děti z mateřské školy navštívily v rámci výuky o naší obci Hasičské muzeum. Dozvěděly se spoustu věcí, měly možnost si některé věci i vyzkoušet a na závěr se vyfotit i ve starém hasičském voze. Dozvědět se více
Drakiáda v Čechách pod Kosířem
Drakiáda v Čechách pod Kosířem
26. 9. 2015 si nejen děti, ale i rodiče zpestřili sobotní odpoledne na hřišti pouštěním draků a soutěžemi. Nechyběla tombola, odměny pro děti, malování na obličej nebo třeba skákací hrad. V letošním roce se tu vyhlašoval i Hanácký cestovatel 2015. Dozvědět se více
Projekt "O zvířatech mezi námi"
Projekt
Projekt "O zvířatech mezi námi" proběhl na škole 25.9. ve všech ročnících. Nejmenší děti si povídaly o zvířatech z různých koutů naší planety, o ohrožených a chráněných druzích. Děti si přinesly knihu o svém oblíbeném zvířátku a třídě o něm něco pověděly. Ve druhé třídě děti tvořily encyklopedii o svém vlastním zvířátku. Třetí třída... Dozvědět se více
Zprávy z eTwinningu na naší škole - získané ocenění i splněná soutěž
Zprávy z eTwinningu na naší škole - získané ocenění i splněná soutěž
V minulém školním roce pracovala třída Sluníček v MŠ s mateřskou školou ze Slovenska z Rožňavy na projektu S kamarády jde vše líp. Cílem projektu bylo aktivní a netradiční prožití předškolního ročníku v mateřské škole a zapojení eTwiningu do běžné výuky. Více k projektu - informace i výstupy - si můžete prohlédnout na našich... Dozvědět se více
Mobilní planetárium
Mobilní planetárium
„Astronomie pro děti“ - pod tímto názvem shlédly 22.9. děti z celé školy naučný pořad o Sluneční soustavě. Pohádkové putování kouzelným raketoplánem mezi planetami se všem velmi líbilo. Příběh byl promítán v mobilním planetáriu, našimi průvodci byli trpaslíci Zvídálek a Vševěd. V závěru jsme se podívali na zajímavý dokument o... Dozvědět se více
Dopravní hřiště v Prostějově
Dopravní hřiště v Prostějově
V úterý 15.9. děti 4. ročníku navštívily dopravní hřiště v Prostějově.           Dozvědět se více
Kouzelnické varieté Waldini
Kouzelnické varieté Waldini
V úterý 8.9. 2015 děti základní i mateřské školy shlédly kouzelnické představení pana Walda, které se jim moc líbilo. Dozvědět se více
Slavnostní zahájení nového školního roku 2015/2016
Ředitelství Základní a mateřské školy v Čechách pod Kosířem oznamuje, že v úterý 1. září 2015 v 8. hodin bude slavnostně zahájen nový školní rok 2015/2016. Žáci si v tento den přinesou přezůvky a psací potřeby. Po slavnostním zahájení bude následovat informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku.   Provoz... Dozvědět se více
Rozlučková párty našich "páťáků"
Rozlučková párty našich
Ve čtvrtek 24. 6. 2015 jsme se rozloučili se žáky 5. ročníku. Dozvědět se více
Pasování na školáky
Pasování na školáky
V úterý 23. 6. 2015 jsme pasovali budoucí prvňáčky na školáky. Více o nás napsal Prostějovský Večerník ... klikněte zde Dozvědět se více
Noc ve škole
Noc ve škole
V pátek 19. 6. 2015 se tradičně uskutečnila noc ve škole tentokrát v pirátském stylu. Dozvědět se více
Atletická soutěž
Atletická soutěž
Ve čtvretk 18. 6. si žáci poměřili síli v atletickém trojboji Umístění: 1. ročník - 1. místo Václav Holubek                  2. místo Pavel Kamaryt                  3. místo Michal Kamaryt 2. a 3. ročník - 1. místo Aleš Čoček                         2. místo Pavel Janeček... Dozvědět se více
ZOO Lešná - výlet mateřské školy
ZOO Lešná - výlet mateřské školy
Ve středu 10. 6. 2015 jsme se vypravili na školkový výlet až ke Zlínu do krásné ZOO Lešná. Počasí vyšlo parádní a zvířátek jsme viděli víc než dost, svezli jsme se ve vláčku, dali si výborný oběd, koupili zmrzlinu a také dáreček domů na památku. Ovšem nejvíce se nám úplně všem líbili rejnoci, které jsme si mohli v nádrži i pohladit!... Dozvědět se více
Zámek Kroměříž - výlet základní školy
"Děti dětem"
V pondělí 1. 6. 2015 na Den dětí jsme se sešli celá škola i školka pohromadě. A jak už název akce napovídá, dárek daly děti dětem. Nejprve zahrály a zazpívaly pohádku Tři bratři " školkáčci" školákům a po té se vyměnily a malé děti se mohly podívat na představení svých velkých kamarádů. Dopoledne jsme si užili a na závěr pochutnali i... Dozvědět se více
Cesta pohádkovým parkem
Cesta pohádkovým parkem
V sobotu 30. 5. 2015 se konal již 25.ročník Cesty pohádkovým parkem. Děti plnily úkoly u pohádkových postav u 7 stanovišť - 12 měsíčků s Maruškou, Křemílek s Vochomůrkou, Indiáni, Rytíři, postavy ze seriálu SpongeBob, Bílá paní a tradiční Vodníci. Děti na stanovištích dostávaly razítka a po splnění všech úkolů je čekala sladká... Dozvědět se více
Plazi jak je neznáte
Plazi jak je neznáte
Ve čtvrtek 28.5.2015 jsme se mohli seznámit s živými plazy na "vlastní kůži". D ověděli jsme se o plazech spoustu nových věcí a už víme více než jen to, že mohou být nebezpeční a jedovatí. Odvážné děti si hady pochovaly, ty nejodvážnější se s nimi vyfotili i kolem krku! Dozvědět se více
Besídka ke Dni matek ( MŠ)
Besídka ke Dni matek ( MŠ)
  Žili, byli bratři tři, co Růženku, Sněhurku a Marušku zachránili.   My jsme při tom také byli, do pohádek zabloudili, s bratry jsme se spřátelili.   Přijďte také mezi nás, do pohádek zavítat, s námi si to užívat! Děti připravily pro maminky ke Dni matek nejen dáreček a přáníčko, ale zahrály jim i krásnou... Dozvědět se více
Návštěva farmy „Šťastný dvorek“
Návštěva farmy „Šťastný dvorek“
V úterý 12. 5. 2015 navštívili žáci 1. ročníku farmu „Šťastný dvorek“ ve Služíně. Paní Šťastná prvňáčkům ukázala všechna zvířátka na farmě. Děti se dozvěděly hodně poznatků o chovu zvířat. Mohly si prohlédnout stádečka ovcí, koz a prasat. Také koně, psy, kočky a drůbež. Vyzkoušely si dojení koz, krmení mláďat z lahve a hřebelcování... Dozvědět se více
Slet čarodějnic - psalo se o nás v novinách...
Slet čarodějnic - psalo se o nás v novinách...
Do Čech pod Kosířem se slétly čarodějnice od nejmenších až po dospělé Datum: 1. květen 2015   Nefalšovaný čarodějnický rej byl o čtvrtečním podvečeru k vidění v malebných Čechách pod Kosířem. Pestrý program na prahu Filipojakubské noci pro děti připravila místní... Dozvědět se více
Dopravní hřiště v Čechách pod Kosířem
Dopravní hřiště v Čechách pod Kosířem
V úterý 28. dubna 2015 jsme měli na zahradě multifunkční budovy mobilní dopravní hřiště. Na přivezených dopravních prostředcích si vyzkoušely svou řidičskou dovednost všechny děti z mateřské i základní školy. Získané teoretické poznatky z projektu Dopravní škola si tak prověřily v praxi nejen v roli řidičů, ale i chodců a... Dozvědět se více
Den Země na Kosíři
Den Země na Kosíři
Ve středu 22. 4. 2015 děti ze Základní a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem oslavily Den Země výstupem na Kosíř. Cestou na vrchol jsme pomáhali lesu a sbírali odpadky. Pod rozhlednou na děti čekalo překvapení v podobě Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, dále zástupci Sboru dobrovolných hasičů z... Dozvědět se více
Beseda se zástupci HZS
Beseda se zástupci HZS
V úterý 21. dubna 2015 navštívili naši školu zástupci Hasičského záchranného sboru v Prostějově, kteří seznámili děti se základy požární ochrany. Vysvětlili dětem, jak se chovat při zjištění požáru a měly možnost si v praxi si vyzkoušet  "zatelefonovat" na tísňovou linku.   Dozvědět se více
Návštěva svíčkárny Rodas
Návštěva svíčkárny Rodas
V pátek 17. dubna 2015 jsme navštívili svíčkárnu Rodas, kde děti měly možnost vyrobit si svou vlastní svíčku a sůl do koupele.                                                  Dozvědět se více
Barevné velikonoční dny
Barevné velikonoční dny
Ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2015 si děti zpestřily předvelikonoční dny barevným oblečením a také přivítaly vzácnou "velikonoční návštěvu". Paní Šťastná dětem přinesla ukázat týdenního beránka ze svého chovu. Dozvědět se více
Projekt "Moje kniha"
Projekt
Projekt "Moje kniha" - 1. ročník Děti představily své nejoblíbenější knihy, pověděly o čem kniha je a nakreslily obrázek. Projekt "Moje kniha" - 2.a 3. ročník Žáci 2. a 3. ročníku si připomněli měsíc knihy sbíráním hádanek. Děti nosily a sbíraly hádanky nejenom z knih, ale vyhledávaly je i na internetu. V... Dozvědět se více
Ekologický program IRIS
Ekologický program IRIS
Ve středu 25. 3. 2015 „Iris Prostějov“ připravil pro děti netradiční výuku na téma poznávání vody a jejich proměn v přírodě. V úvodu si žáci povídali o vodě, později zkoumali vlastnosti vody formou činnostního učení – prováděli pokusy, praktické úkoly, ochutnávali vodu z různých zdrojů, vyzkoušeli, které předměty voda unese. Pomocí... Dozvědět se více
Den vody
Den vody
Projekt „Den vody“ 20.3.   proběhl ve všech třídách. Děti plnily nejrůznější aktivity. Prováděly praktické pokusy s vodou, seznamovaly se s jejími různými podobami v přírodě, vypracovávaly pracovní listy. Projekt měl především za cíl, aby si děti uvědomily, jak je důležité chránit vodní zdroje a šetřit vodou, protože je... Dozvědět se více
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření
Čtvrteční odpoledne se třída nejstarších žáků proměnila v tvořivou dílnu. Děti si vyzkoušely svou zručnost a kreativitu při výrobě velikonočních dekorací. Dozvědět se více
Den s ježkem
Den s ježkem
Den s ježkem v prvním ročníku   Jí ježek jablíčka? To a další poznatky získali žáci prvního ročníku při projektu o ježkovi. Největší radost měly děti z živého ježka amazonského. Svého domácího mazlíčka Alexe donesla spolužákům ukázat Amálka Oravcová. Dětem povyprávěla, jak se o svého ježka stará, kdy ježek spí, jak... Dozvědět se více
Pěvecká soutěž
Pěvecká soutěž
Ve středu 18.3.2015 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže "Český skřivánek". V mladší kategorii soutěžilo 10 žáků, ve starší kategorii 9 žáků. Blahopřejeme vítězům. Mladší kategorie ( 1.- 3.ročník)            1.místo - Terezie Bendová            2.místo - Amálie Oravcová            3.místo - Vendula Chromcová... Dozvědět se více
Vystoupení pana Dvořáčka
Vystoupení pana Dvořáčka
V úterý 10.března navštívil naši školu pan Dvořáček se svým programem "Hrajeme si na Afriku". Přiblížil dětem netradiční hudební nástroje pocházející z Afriky, které si vyzkoušely a v závěru programu se nechaly unést tancem za zvuku afrických bubnů.   Dozvědět se více
Maškarní karneval pro děti
Maškarní karneval pro děti
V sobotu 7.března zaplnil sál multifunkční budovy rej masek. Děti si plně užily karnevalového veselí a mnoha soutěží. Nechyběla ani tombola. Průvodci celého odpoledne byli čtyři klauni v podání učitelek školy. Dozvědět se více
Projekt „Zdravá výživa“
Projekt „Zdravá výživa“
V projektu „Zdravá výživa„ se prvňáčci dovídali informace o zdravých potravinách a o tom, co naopak našemu zdraví příliš neprospívá. Každý si vytvořil svůj pracovní list s obrázky zdravých potravin. Žáci se také učili spolupracovat ve skupinách, kdy sestavovali jídelníček pro nakresleného kamaráda. V malé soutěži sbírali body za... Dozvědět se více
"Kouzelné slůvko"
V úterý 3.3.2015 přijela do naší mateřské školy Divadelní agentura Ludmily Frištenské s poučnou pohádkou " Kouzelné slůvko". Dětem se představení, které uváděl Kašpárek, velmi líbilo.
,,Ulice plná kouzel“ - divadelní představení pro žáky základní školy
,,Ulice plná kouzel“ - divadelní představení pro žáky základní školy
Humorné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby měly možnost děti vidět ve čtvrtek 19. 2. 2015 v divadle v Prostějově. Na konci představení diváky čekala krátká ukázka ,,ve světle“, kde děti i učitelé si mohly vyzkoušet hraní černého divadla přímo na jevišti. Dozvědět se více
Recitační soutěž
Recitační soutěž
Ve středu 18.února proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 16 žáků ve dvou kategoriích. Vítězům gratulujeme. Mladší kategorie ( 2.a 3. ročník)    1. místo - Gabriela Musilová    2. místo - Aleš Čoček    3. místo - Terezie Bendová Starší kategorie ( 4. a 5. ročník)    1. místo - Ema Trnková... Dozvědět se více
Beseda o AČR
Beseda o AČR
Pan Aleš Čoček (tatínek našich žáků) dětem velmi zajímavě přiblížil Armádu ČR. Žáci se seznámili s posláním a úlohou armády, s jejími složkami (pozemními silami, vzdušnými silami, speciální jednotkami...), s účastí armády na misích. Zdůraznil náročnost výcviku vojáka v profesionální armádě. V závěru besedy děti shlédly video z... Dozvědět se více
Beseda se zástupcem organizace Podané ruce
Beseda se zástupcem organizace Podané ruce
                          Beseda se zástupcem organizace Podané ruce 16. 2. 2015        V únoru navštívili naše děti zástupci z organizace „ Podané ruce“. Objasnili starším dětem 3. až 5. ročníku náplň práce této organizace. Nastínili některé problémy, které mohou nastat v životě žáka a také možnosti, jak je řešit.  Probírali... Dozvědět se více
Zimní pozorování v parku
Zimní pozorování v parku
                              Zimní pozorování v parku   Žáci 4.a 5.ročníku navštívili v únoru zámecký park. Zaměřili se na pozorování holých listnatých stromů, kde měli možnost sledovat koruny stromů, rozložení větví a vzhled kůry. Své poznatky využijí v hodinách přírodovědy. Dozvědět se více
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy
K zápisu do 1.třídy s názvem "Z pohádky do pohádky" přišlo celkem 19 dětí. U pohádkových postav plnily jednotlivé úkoly, za které dostaly do svého prvního školního sešitu razítko. Na závěr je čekala odměna v podobě sladkostí a ručně vyrobeného sněhuláčka od starších spolužáků. Dozvědět se více
Maňáskové divadlo v MŠ
Maňáskové divadlo v MŠ
V mateřské škole nás i v tomto roce navštívilo maňáskové divadlo manželů Janečkových, tentokrát s pohádkami - Perníková chaloupka, O klubíču a O kohoutkovi a slepičce. Děti si společně s havránkem Oskárkem zopakovaly spoustu svých vědomostí, zazpívaly známé písničky a také s ním rozebraly všechny pohádky - kdo byl vlasně hodný, kdo... Dozvědět se více
" Dopravní výchova trochu jinak "
Dětem z MŠ a ZŠ přiblížil chování v dopravních situacích zástupce Policie ČR Bc. por. F. Kořínek. Během poutavé besedy si děti vyzkoušely svoje znalosti v této oblasti. Pan policista také představil policejní uniformu, výstroj a seznámil děti s tím, jak nám policie pomáhá.
Pohádka "Kocour Mikeš" - Městské divadlo v Prostějově
Pohádka
Žáčci 1.ročníku a všechny děti z mateřské školy měli hned v začátku nového roku kulturní zážitek. Představení Kocour Mikeš v Městkém divadle v Prostějově bylo zábavné i poučné. Dozvědět se více
Návštěva kina v Šantovce a Vánoční trhy Olomouc
Návštěva kina v Šantovce a Vánoční trhy Olomouc
I přes první překážky už při samotné cestě do Olomouce se nám výlet velmi vydařil. Pohádka 3 bratři se nám moc líbila a výzdoba Šantovky byla pěkná. Po té jsme se vypravili na vánoční trhy na náměstí, počasí bylo příznivé a teplota nadprůměrná. Každý si zazvonil na ve zvoničce na Ježíška, podívali jsme se na krásný velký vánoční strom... Dozvědět se více
Vypouštění balónků Ježíškovi
Vypouštění balónků Ježíškovi
Naše škola se zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění balónků Ježíškovi. V pátek 12. 12. 2014 v 15.15 hodin se na pokyn z rádia Impuls  vzneslo  k nebi 124 balónků. Dozvědět se více
Program IRIS
Program IRIS
Ekocentrum IRIS – 4. 11. 2014 V programu Ekocentra IRIS „Člověk mezi odpady“ se starší žáci 4. a 5. ročníku žáci učili, co vlastně je odpad, rozdělili si odpad do několika skupin podle materiálu, ze kterého se vyrábí – sklo, železo, hliník, papír, plast. Měli možnost se seznámit s reálnými vzorky benzínu, nafty, železné rudy,... Dozvědět se více
Mikulášská besídka v MŠ
Mikulášská besídka v MŠ
Na Mikulášské besídce jsme se poprvé sešli venku na zahrádce školky pod tím nejkrásnějším stromečkem. Přišel za námi Mikuláš, čert i andílek, děti mu zapívaly několik písniček a každé dítko mělo připravenou i básničku, za kterou od andílka dostalo nadílku. Navštívil nás tu také pan starosta a každé dítko dostalo drobnou nadílku i od... Dozvědět se více
Den stromů
Den stromů
Děti 2. a 3. ročníku si připomněli Den stromů. V rámci projektového vyučování si zopakovali všechno, co znají o stromech z prvouky a z přírody. Povídali si o národním stromě, dozvěděli se, proč je lípa českým národním symbolem. Získali nové informace o lípě, prohlédli si na interaktivní tabuli památné lípy v okolí školy a vytvořili si... Dozvědět se více
Halloween – projekt
Halloween – projekt
Netradiční výuku zažili žáci 2. a 3. ročníku. Nejprve si povídali o původu Halloweenu – tradici. Poslechli si halloweenské písně, dozvěděli se o halloweenském koledování – koleda „Trick or treat,“ o party, výzdobě… Vyzkoušeli si halloweenské soutěže, kde bylo spousta zábavy i překvapení. Uspěly děti zručné a obratné, ale zajisté se... Dozvědět se více
„Jablíčkový den“
„Jablíčkový den“
si tradičně užili prvňáčci naší školy v měsíci říjnu. Pohádkou „Jak se jablíčko ztratilo“ byl zahájen projektový den plný hrátek a učení na téma podzimu a jablíček. Děti dramatizovaly pohádku, vymýšlely její konec, na koberci skládaly barevné jablíčko z vršků PET lahví, vyzkoušely si jablíčkové počítání, recitovaly básničky… Nejvíce... Dozvědět se více
OSLAVY LESA NA FLÓŘE
OSLAVY LESA NA FLÓŘE
Dne 3. 10. 2014 si děti ze ZŠ Čechy pod Kosířem užily OSLAV LESA NA FLÓŘE v Olomouci. Byly pro ně připravené soutěže a hry na stanovištích v areálu výstaviště, ukázky kácení stromů, sochání ze dřeva, vystoupení loveckých trubačů, mysliveckých kynologů, včelařů, sokolníka a další. Za splněné úkoly děti čekala drobná odměna. Učení o... Dozvědět se více