Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

AMOS

05.09.2019

AMOS

V letošním školním roce se bude u žáků 1. ročníku poprvé vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouka jedním výukovým stylem s didakticky a graficky provázaným souborem učebních materiálů. V českém jazyce to je "Čteme a píšeme s Agátou", v matematice "Matýskova matematika" a v prvouce "Objevujeme a poznáváme s Oskarem". Tyto výukové materiály byly vytvořeny v nakladatelství Nová škola a v souladu s RVP ZV se schálenou doložkou MŠMT. 
Hlavním cílem výuky v 1. ročníku je, aby žáci četli rádi, přiměřeně svým schopnostem a s porozuměním. Materiály staví na analyticko - syntetické metodě doplněné o efektivní prvky metody genetické, přinášejí více možností k pochopení a osvojení látky (tzv. metoda tří startů - start ke čtení s porozuměním, start ke psaní s porozuměním, start k systematické práci s textem), výuka čtení je od začátku podporována psaním, systematicky rozvíjejí čtení a psaní s porozuměním. Materiály smysluplně využívají moderní prvky jako zjednodušené myšlenkové mapy nebo paměťové obrázky a výuka psaní je v klasickém vázaném písmu. A Agátou čtou prvňáčci zadání úkolů pomocí piktogramů již od první hodiny. Na materiály navazují učebnice českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku. 
AMOS je doplněn o řadu metodických a interaktivních materiálů. 
Věříme, že tyto materiály budou pro žáky velkým přínosem a pomohou nám vybudovat u nich vzdělávací sebevědomí. 

Zpět na aktuality