Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Plavecký výcvik 2019 / 2020
Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují již od září v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik. Každé úterý jezdí autobusem do Městských...
Kalendář akcí
15
lis
Slabikářová slavnost

AMOS

05.09.2019

AMOS

V letošním školním roce se bude u žáků 1. ročníku poprvé vyučovat čtení, psaní, počítání a prvouka jedním výukovým stylem s didakticky a graficky provázaným souborem učebních materiálů. V českém jazyce to je "Čteme a píšeme s Agátou", v matematice "Matýskova matematika" a v prvouce "Objevujeme a poznáváme s Oskarem". Tyto výukové materiály byly vytvořeny v nakladatelství Nová škola a v souladu s RVP ZV se schálenou doložkou MŠMT. 
Hlavním cílem výuky v 1. ročníku je, aby žáci četli rádi, přiměřeně svým schopnostem a s porozuměním. Materiály staví na analyticko - syntetické metodě doplněné o efektivní prvky metody genetické, přinášejí více možností k pochopení a osvojení látky (tzv. metoda tří startů - start ke čtení s porozuměním, start ke psaní s porozuměním, start k systematické práci s textem), výuka čtení je od začátku podporována psaním, systematicky rozvíjejí čtení a psaní s porozuměním. Materiály smysluplně využívají moderní prvky jako zjednodušené myšlenkové mapy nebo paměťové obrázky a výuka psaní je v klasickém vázaném písmu. A Agátou čtou prvňáčci zadání úkolů pomocí piktogramů již od první hodiny. Na materiály navazují učebnice českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku. 
AMOS je doplněn o řadu metodických a interaktivních materiálů. 
Věříme, že tyto materiály budou pro žáky velkým přínosem a pomohou nám vybudovat u nich vzdělávací sebevědomí. 

Zpět na aktuality