Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Plavecký výcvik 2019 / 2020
Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují již od září v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik. Každé úterý jezdí autobusem do Městských...
Kalendář akcí
15
lis
Slabikářová slavnost

Den vody

20.03.2015

Den vody

Projekt „Den vody“ 20.3.

 

proběhl ve všech třídách. Děti plnily nejrůznější aktivity. Prováděly praktické pokusy s vodou, seznamovaly se s jejími různými podobami v přírodě, vypracovávaly pracovní listy. Projekt měl především za cíl, aby si děti uvědomily, jak je důležité chránit vodní zdroje a šetřit vodou, protože je voda důležitou podmínkou života na Zemi.

Nejstarší žáci 4. a 5. ročníku se v tomto projektu dozvěděli plno zajímavostí. Formou pokusu vyzkoušeli pevnost vodní hladiny, na kterou pokládali malé předměty z různých materiálů, např. gumu, vatu, stužku, kousek špejle a další. Nejzajímavější výsledky si zapsali do tabulky. Seznámili se prostřednictvím interaktivní tabule s historií a principem fungování vodních hodin, které si dávali jako dar panovníci středověku. Ve videu o koloběhu vody si připomněli putování vody v přírodě.

 

Zpět na aktuality