Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka - Karel IV.
Celým dnem provázela žáky 4. ročníku postava krále a císaře Karla IV. Jako průvodní text žákům sloužil pracovní list, z kterého zjistili spoustu...
Kalendář akcí
26
lis
Divadlo v Prostějově 3. - 5. r.

Dopravní výchova 4. ročník

25.09.2019

Dopravní výchova 4. ročník

Projekt dopravní výchovy jsme s žáky začali na dopravním hřišti, kde se žáci seznámili s povinnou výbavou jízdního kola, základními pravidly silničního provozu a sami si vyzkoušeli jízdu na kole a koloběžce v adaptovaných podmínkách dopravního hřiště při dodržování pravidel provozu.

Následně se formou her a soutěží seznámili s dopravními značkami a naučili se je poznávat a pojmenovávat.

Žáci další den vyplňovali pracovní listy s povinnou výbavou cyklisty a jízdního kola, přičemž mohli využívat různé informační letáčky, knížky, brožurky a videa, ve kterých bylo možné potřebné informace dohledat. Formou pexesa se žáci seznámili s těmito názvy i v angličtině.

Ve skupinách žáci řešili různé dopravní situace, s kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat. Společně jsme řešili i úlohy netradičního typu (zebra) s dopravní tematikou.

Nakonec žáci nakreslili své zážitky z dopravního hřiště a napsali několik vět o tom, jak se jim pravidla provozu dodržovala, co dělali špatně a na co si musí dávat pozor.
Zpět na aktuality