Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Plavecký výcvik 2019 / 2020
Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují již od září v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik. Každé úterý jezdí autobusem do Městských...
Kalendář akcí
20
lis
Divadlo pana Bartoně 1.r. a MŠ

Projekt - Finanční gramotnost

01.03.2019

Projekt - Finanční gramotnost

Žáci 2. a 3. ročníku si v rámci projektu zkusili hospodaření s penězi. Nejprve se rozdělili do "rodin", kde na začátku dostali finanční hotovost "výplatu". Během hry si tahali kartičky s položkami, které museli ze svého rozpočtu odečíst jako záloha na plyn, internet apod. Také ale měli možnost získat "bonusy" jako například přeplatek za plyn, spoření apod. Smyslem projektu bylo rozvíjet finanční
gramostnost žáků a uvědomit si hodnotu peněz.

Zpět na aktuality