Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Projektová výuka ve 4. ročníku (Cestovní kancelář)

20.02.2020

Projektová výuka ve 4. ročníku (Cestovní kancelář)

V úterý 18. 2. se žáci 4. ročníku stali majiteli svých vlastních cestovních kanceláří. Sami ve skupinkách vymýšleli nové cestovní kanceláře, jejich loga a slogany. Za pomoci atlasů, učebnic vlastivědy, prospektů a internetu nacházeli zajímavá a krásná místa naší vlasti, do kterých plánovali ve svých kancelářích zájezdy. 
Nakonec mluvčí každé cestovní kanceláře prezentoval zájezd a pokusil se získat klienty pro svoji CK. 
Při projektu žáci uplatňovali své zážitky a zkušenosti z dovolených, aplikovali teoretické poznatky z hodin vlastivědy, přírodovědy a angličtiny a snažili se podnikatelsky myslet a pracovat s reklamou.

Zpět na aktuality