Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka - Karel IV.
Celým dnem provázela žáky 4. ročníku postava krále a císaře Karla IV. Jako průvodní text žákům sloužil pracovní list, z kterého zjistili spoustu...
Kalendář akcí
26
lis
Divadlo v Prostějově 3. - 5. r.

Projektová výuka ve druhé třídě

27.09.2019

Projektová výuka ve druhé třídě

V pátek 27. září ve druhé třídě proběhl projekt zaměřený na téma podzim. Cílem projektu bylo upevnit a procvičit aktuálně probírané učivo z různých předmětů za využití tvořivých metod.

Ráno žáci vyluštili šifru, ze které se dozvěděli, jakému tématu se budou celý den věnovat. Poté žáci ve skupinách tvořili věty o podzimu a prezentovali je před třídou. Následovali matematické příklady a hry. Dále psali pohled podzimu.
Po velké přestávce proběhla procházka do parku, cestou žáci pojmenovávali stromy a popisovali změny v přírodě. Společně sbírali přírodniny, ze sterých jsme si ve třídě vytvořili palety podzimu. Dokončené palety si žáci vystavili ve třídě.Zpět na aktuality