Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Zápis do mateřské školy

02.05.2020

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mimořádnými opatřeními vlády k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19 se mění způsob organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis bude probíhat ve dnech 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Zápisový list a Čestné prohlášení o očkování některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy 3m6mcdz

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zs@skolacechypk.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, Komenského 5, 798 58 Čechy pod Kosířem

4) osobně – po domluvě s ředitelkou školy možno vložit do poštovní schránky na budově školy z ulice Komenského (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení) a doloží prostou kopii očkovacího průkazu (v současné situaci není třeba osobně navštěvovat ordinaci pediatra).

 

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností volejte na číslo 737 749 106 – ředitelka školy.

 

 

Zpět na aktuality