Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Plavecký výcvik 2019 / 2020
Žáci druhého a třetího ročníku navštěvují již od září v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik. Každé úterý jezdí autobusem do Městských...
Kalendář akcí
20
lis
Divadlo pana Bartoně 1.r. a MŠ

Mateřská škola

Projekty

Projekt Celé Česko čte dětem


Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí v naší mateřské škole dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.

www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
****************************************************************************************************************

Projekty e-Twinning

Alt Image

eTwinning je společenství evropských škol.
Je to platforma, přes kterou se zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení, zkrátka a dobře která jim dává pocit, že jsou součástí nejzajímavějšího vzdělávacího společenství v Evropě – a nejde jen o pocit, oni jsou jeho součástí doopravdy!
*
Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.
*
Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 26 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 230 277 individuálních uživatelů a je v něm realizovano 5462 projektů škol *. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a jednoduše spolupracovat.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet mezinárodní sdružení 30 ministerstev školství, které se zabývá vzděláváním nejen v oblasti moderních technologií. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 36 národních podpůrných středisek.


***************************************************************************************************************Ve školním roce 2017/2018 budeme ve třídě Sluníček ( předškoláci) pracovat na projektu

Zoznámte sa s písmenkamiProjekt je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a slovnej zásoby detí v materskej škole. Deti v spolupráci s rodičmi vymyslia (alebo vyhľadajú v knihách) krátku báseň na jednotlivé písmená abecedy. K písmenám vytvoríme vhodné ilustrácie. Deti budú pomenúvať obrázky a identifikovať prvú hlásku slova.


Spolupracovat budeme s Materskou školou Liptovské Sliače ze Slovenska.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/65967/home
 Pokud Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.
2016/2017

"FROM TOWN TO TOWN" (Z MESTA DO MESTA)

Exchange emails with colleges and nursery schools collages from photos of their Town (sights, attractions, etc.). Gradually, each partner school / nursery from collected collage will create a travel catalog. Vymeniť si cez email s partnerskými školami a škôlkami koláže z fotografií svojho mesta / obce ( pamiatky, zaujímavosti, atď.) Postupne si tak každá partnerská škola / škôlka z nazbieraných koláži vytvori cestovný katalóg.  
Spolupracujeme se školami ze Slovenska, Turecka a Španělska.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/50960
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.


A DRUHÝ PROJEKT

The 4 seasons ın your hometown

Our Project ıs about the 4 seasons and we want to combine it with other few important tradıtıons in our/your Country. We will add some specıfıc event for each season lıke events, food, songs, favourıte places ın the cıty, emotions exc.

Spolupracujeme se školami z Polska, Kypru a Turecka.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/49254/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.2015/2016

Slavit? Ano, celá rodina!Hlavním cílem projektu je aktivně a radostně prožít 3 významné dny - Den matek, Den dětí a Den otců a své zážitky a prožitky sdílet svým kamarádům z jiné země, zapojit eTwinning a ICT nástroje do výuky. Klíčová slova - rodina, vztahy, kulturní dědictví, svátky a jejich oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, pracovní a technická tvořivost, dramatizace, aktivní a pasivní slovní zásoba v národním a cizím jazyku, komunikace, předčtenářská gramotnost, "psaní a čtení " dopisu kamarádům.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/20613/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.Autumn in the Kindergarten (podzim 2015)O projektu

Project Autumn in the Kindergarten gives children the opportunity to obtain comprehensive information about this time in the year – about its weather, its nature, autumnal fruits, about the Halloween. Moreover, the project would teach children how to express their knowledge artistically, musically, or music-dramatically. Additionally, children would master different skills thanks to variety of working activities.


Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/12497/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.


Také my jsme sestavili náš třídní tým - Sluníčka a zúčastníme se této velké soutěže. Stránky na kterých jsou zadávány úkoly - https://www.etwinning.cz/10let/
Seznam zapojených škol i počet odznaků za splněné úkoly - www.etwinning.cz/přehled

Ve školním roce 2014/2015 budeme ve třídě Sluníček ( předškoláci) po celou dobu pracovat na jednom projektu s Materská škola Ernesta Rótha Rožňava, Rožňava, Slovensko

projectImage

S kamarády jde vše líp

Aktivní a netradiční prožití předškolního ročníku v mateřské škole, zapojení eTwiningu do běžné výuky - klíčová slova - Moje rodná vlast, postoje k domovu, kulturní dědictví, svátky a jejich oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, pracovní a technická tvořivost, aktivní a pasivní slovní zásoba v národním a cizím jazyku, komunikace, předčtenářská gramotnost, "psaní a čtení " dopisů kamarádům předškolákům

Cíle:
* seznámit děti se slovenským/českým jazykem, který je nám historicky blízký
* poznávat zvyky a tradice kamarádů z jiné země, povědomí o jiných národech a kulturách
* používání různých druhů komunikace - zapojení dětí ( pošta, ICT,...)
* prožít předškolní ročník ( všestranné rozvíjení dětí, zápis do školy, svátky,...) společně s kamarády
* využití eTwinningu jako prostředku ke zpestření a doplnění přípravy do školy
* rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, logického myšlení
.
Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/1774/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.

Certifikát projektu
Certifikát projektu