Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Mateřská škola

Projekty

Projekt Celé Česko čte dětem


Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí v naší mateřské škole dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.

www.celeceskoctedetem.cz

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
****************************************************************************************************************

Projekty e-Twinning

Alt Image

eTwinning je společenství evropských škol.
Je to platforma, přes kterou se zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení, zkrátka a dobře která jim dává pocit, že jsou součástí nejzajímavějšího vzdělávacího společenství v Evropě – a nejde jen o pocit, oni jsou jeho součástí doopravdy!
*
Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.
*
Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 26 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 230 277 individuálních uživatelů a je v něm realizovano 5462 projektů škol *. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a jednoduše spolupracovat.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet mezinárodní sdružení 30 ministerstev školství, které se zabývá vzděláváním nejen v oblasti moderních technologií. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 36 národních podpůrných středisek.


***************************************************************************************************************Ve školním roce 2017/2018 budeme ve třídě Sluníček ( předškoláci) pracovat na projektu

Zoznámte sa s písmenkamiProjekt je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a slovnej zásoby detí v materskej škole. Deti v spolupráci s rodičmi vymyslia (alebo vyhľadajú v knihách) krátku báseň na jednotlivé písmená abecedy. K písmenám vytvoríme vhodné ilustrácie. Deti budú pomenúvať obrázky a identifikovať prvú hlásku slova.


Spolupracovat budeme s Materskou školou Liptovské Sliače ze Slovenska.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/65967/home
 Pokud Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.
2016/2017

"FROM TOWN TO TOWN" (Z MESTA DO MESTA)

Exchange emails with colleges and nursery schools collages from photos of their Town (sights, attractions, etc.). Gradually, each partner school / nursery from collected collage will create a travel catalog. Vymeniť si cez email s partnerskými školami a škôlkami koláže z fotografií svojho mesta / obce ( pamiatky, zaujímavosti, atď.) Postupne si tak každá partnerská škola / škôlka z nazbieraných koláži vytvori cestovný katalóg.  
Spolupracujeme se školami ze Slovenska, Turecka a Španělska.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/50960
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.


A DRUHÝ PROJEKT

The 4 seasons ın your hometown

Our Project ıs about the 4 seasons and we want to combine it with other few important tradıtıons in our/your Country. We will add some specıfıc event for each season lıke events, food, songs, favourıte places ın the cıty, emotions exc.

Spolupracujeme se školami z Polska, Kypru a Turecka.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/49254/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.2015/2016

Slavit? Ano, celá rodina!Hlavním cílem projektu je aktivně a radostně prožít 3 významné dny - Den matek, Den dětí a Den otců a své zážitky a prožitky sdílet svým kamarádům z jiné země, zapojit eTwinning a ICT nástroje do výuky. Klíčová slova - rodina, vztahy, kulturní dědictví, svátky a jejich oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, pracovní a technická tvořivost, dramatizace, aktivní a pasivní slovní zásoba v národním a cizím jazyku, komunikace, předčtenářská gramotnost, "psaní a čtení " dopisu kamarádům.

Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/20613/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.Autumn in the Kindergarten (podzim 2015)O projektu

Project Autumn in the Kindergarten gives children the opportunity to obtain comprehensive information about this time in the year – about its weather, its nature, autumnal fruits, about the Halloween. Moreover, the project would teach children how to express their knowledge artistically, musically, or music-dramatically. Additionally, children would master different skills thanks to variety of working activities.


Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/12497/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.


Také my jsme sestavili náš třídní tým - Sluníčka a zúčastníme se této velké soutěže. Stránky na kterých jsou zadávány úkoly - https://www.etwinning.cz/10let/
Seznam zapojených škol i počet odznaků za splněné úkoly - www.etwinning.cz/přehled

Ve školním roce 2014/2015 budeme ve třídě Sluníček ( předškoláci) po celou dobu pracovat na jednom projektu s Materská škola Ernesta Rótha Rožňava, Rožňava, Slovensko

projectImage

S kamarády jde vše líp

Aktivní a netradiční prožití předškolního ročníku v mateřské škole, zapojení eTwiningu do běžné výuky - klíčová slova - Moje rodná vlast, postoje k domovu, kulturní dědictví, svátky a jejich oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, pracovní a technická tvořivost, aktivní a pasivní slovní zásoba v národním a cizím jazyku, komunikace, předčtenářská gramotnost, "psaní a čtení " dopisů kamarádům předškolákům

Cíle:
* seznámit děti se slovenským/českým jazykem, který je nám historicky blízký
* poznávat zvyky a tradice kamarádů z jiné země, povědomí o jiných národech a kulturách
* používání různých druhů komunikace - zapojení dětí ( pošta, ICT,...)
* prožít předškolní ročník ( všestranné rozvíjení dětí, zápis do školy, svátky,...) společně s kamarády
* využití eTwinningu jako prostředku ke zpestření a doplnění přípravy do školy
* rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, logického myšlení
.
Pokud by jste chtěli nahlédnout i na naše výstupy z projektu, tak ty jsou v chráněném prostředí internetu
(bližší informace, že se nemáte čeho bát - https://www.etwinning.net/cz/pub/get_support/help/other_features/internet_safety.htm)
Některé výstupy budou zveřejněné průběžně zde - https://twinspace.etwinning.net/1774/home
Pokud by jste měli zájem větší a chtěli nakouknout i do uzavřeného prostředí, můžete jej navštěvovat jako host,
ozvěte se nám na tento email - info.mscechy@seznam.cz a my Vám pošleme přihlašovací údaje, které budou pouze pro Vás. Pokud
Vám cokoliv není jasné nebo byste se potřebovali ohledně projektů na něco zeptat, konzultujte prosím s paní uč. Lexmaulovou.

Certifikát projektu
Certifikát projektu