Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Rozloučení s pátým ročníkem
V pátek 28.6. proběhlo slavnostní ukončení školního roku pro žáky pátého ročníku. Předání posledního vysvědčení na prvním stupni proběhlo za...
Kalendář akcí

Školní jídelna

Odhlašování stravy

POUZE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

osobně v kanceláři Školní jídelny
telefonicky na čísle 582 373 728
emailem na sj@skolacechypk.cz

Odhlašujte své děti včas. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.00 do 15.30 hodin a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). V naléhavých případech tentýž den v 6 hodin.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Stravování žáků v době nemoci se řídí zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem a žákům jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.
To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy děti, žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.