Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Školní jídelna

Odhlašování stravy

POUZE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

osobně v kanceláři Školní jídelny
telefonicky na čísle 582 373 728
emailem na sj@skolacechypk.cz

Odhlašujte své děti včas. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.00 do 15.30 hodin a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). V naléhavých případech tentýž den v 6 hodin.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Stravování žáků v době nemoci se řídí zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem a žákům jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.
To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy děti, žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.