Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Základní škola

Zájmové útvary


Výtvarný kroužek – „Šikulové“
Hlavní náplní je seznamování žáků s různými výtvarnými technikami a materiály. Vedle základů kresby a malby, zvládají základy práce s papírem, látkou, filcem, plstí, stužkami, bavlnkami, přírodním materiálem. Vyrábí různé šperky, dekorace a mezi velmi oblíbené patří „korálkování“. Rozvíjíme estetické cítění, kreativitu, tvořivost, fantazii, představivost, manuální zručnost a jemnou motoriku.


Kroužek ICT
Kroužek ICT umožňuje žákům získávání elementárních dovedností při ovládání výpočetní techniky, orientaci ve světě informací a využívání získaných informací v praktickém životě a při dalším vzdělávání. Cílem je umět využívat základní standardní funkce počítače, seznámit děti s hardwarem i softwarem, operačními systémy, pracovat s textovým editorem, obrázkem, vyhledávat informace na internetu, umět používat výukové programy, pracovat na interaktivní tabuli.


Keramika
V keramické dílně se děti seznamují s různými druhy keramické hlíny a jejím zpracováním a vlastně s celým procesem výroby keramických předmětů. Vytváří ploché i prostorové výrobky, při nichž se učí válet hlínu, dlabat, vykrajovat, vyřezávat, modelovat postavy, zvířátka apod. Dále při dekorování pracují s glazurou nebo engobou. Rozvíjí se zručnost, kreativita, pečlivost, představivost, jemná motorika a soustředění.jméno den čas
Logopedická prevence Alice Lexmaulová v MŠ a ZŠ pro žáky 1. - 5. r
Reedukace českého jazyka Mgr. Nikola Bokůvka Jehlářová ÚT 13:00 - 13:45 pro žáky s SVP
 Kroužky
Klub logických her Mgr. Ludmila Portešová PO 13:00 - 14:30 pro žáky 3. -5. r.
Klub logických her Bc. Aneta Lorencová PO 13:00 - 14:30 pro žáky 1. - 2. r.
Čtenářský klub Mgr. Michaela Bezděková PO 13:00 - 14:30 pro žáky 3. - 5. r.
Sportovní kroužek Bc. Aneta Lorencová ST 14:00- 15:00 pro žáky 4. - 5. r.
Sportovní kroužek Mgr. Michaela Bezděková ST 13:00 - 14:00 pro žáky 1. - 3. r.
Keramický kroužek Veronika Slavíčková, Mgr. Nikola Jehlářová ČT 13:00 - 14:30 pro žáky 2. - 5. r.
  ÚT 14:00 - 15:00 pro žáky 1. - 5. r.