Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Projektová výuka ve 3. ročníku - Den zvířat
V pátek 9.10. proběhla ve třetím ročníku projektová výuka ke příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Žáci byli za pomoci losování rozděleni do čtyř...
Kalendář akcí
Momentálně nemáme naplánované žádné události

Oznámení výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.


https://skolacechypk.cz/upload/public/vale 2019/onmen o pijetz 2020.[1].pdf

Změna organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne ve dnech 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020 v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Zápisový list, případně Žádost o odklad povinné školní docházky některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy 3m6mcdz

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zs@skolacechypk.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, Komenského 5, 798 58 Čechy pod Kosířem

4) osobně – po domluvě s ředitelkou školy možno vložit do poštovní schránky na budově školy z ulice Komenského (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností volejte na číslo 737 749 106 – ředitelka školy.

Zapisují se:

 1. všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/21 věku šesti let. Tedy narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 2. všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 3. děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (předčasný nástup)
 4. děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 s doporučením PPP a odborného lékaře (předčasný nástup)

Zápis do 1. třídy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Vzhledem k pandemii se nemohou děti účastnit zápisu, proto po návratu do školy proběhne neformální setkání dětí s učitelkami základní školy a děti budou mít možnost se hravou formou seznámit se školním prostředím.

Desatero pro rodiče nastávajících prvňáčků.

Zapsané děti v naší škole čeká:

 • moderně vybavená škola
 • rodinné, klidné a bezpečné prostředí
 • motivace žáků k celoživotnímu učení
 • otevřené přátelství nejen mezi žáky a učiteli, ale i s rodiči
 • individuální přístup, nízké počty žáků ve třídách, fungující tým žáků a pedagogů
 • výuka prostřednictvím moderních technologií (interaktivní tabule ve všech třídách i školní družině, PC, NB, tablety), inovativních forem a metod práce
 • projektová výuka – pravidelné projekty celoškolní, třídní
 • příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia
 • třídní motivační programy
 • výuka plavání
 • dopravní výchova
 • zapojení do soutěží – matematické, recitační, pěvecké, sportovní
 • pravidelné návštěvy kulturních akcí – divadelní a filmová představení, muzea, výstavy
 • pestrá nabídka zájmových kroužků
 • atraktivní nabídka činností ve školní družině včetně projektů
 • ekologické a environmentální programy
 • využití keramické dílny
 • poznávací půldenní a celodenní výlety
 • výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • možnost pohybových aktivit v tělocvičně ZŠ a na školním dvorku v době přestávek
 • přípravné lekce k zápisu do 1. třídy – „S Čmeldou a Brumdou do školy“
 • sportovní a kulturní akce pro děti a rodiče
 • veřejná vystoupení žáků, úzká spolupráce s obcí a místními spolky
 • zapojení se do mezinárodního programu "Ekoškola"
 • zapojení do sítě Tvořivých škol, prvky programu Zdravá škola
 • zapojení do programů „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

 

 Těšíme se na Vás.                                                                                                                                                                                                                                        Iveta Slámová, ředitelka školy