Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Základní a mateřská škola v Čechách pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem

obec Čechy pod Kosířem

Hravá věda 2016
Znalost vědy a některých vědních oborů je nezbytnou součástí vzdělání každého člověka. Fyzika, chemie, …., už jen ta slova někoho děsí. Ve středu...
Kalendář akcí

Hravá věda 2016
Hravá věda 2016
Znalost vědy a některých vědních oborů je nezbytnou součástí vzdělání každého člověka. Fyzika, chemie, …., už jen ta slova někoho děsí. Ve středu 7.9. se však žáci naší školy přesvědčili o tom, že věda není žádná věda, a že to může být i legrace. Setkali se totiž s Mgr. Radkem Chajdou, autorem populárně-naučných knih pro děti v edici... Dozvědět se více
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1.9.2016 proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Děti a jejich rodiče přivítali ve škole pan starosta, paní ředitelka a paní učitelky. Ve škole se celé léto pilně pracovalo, a tak na děti čekalo překvapení v podobě nového školního hřiště, nové šatny a zrekonstruovaných toalet. Napsali o nás i v novinách. Dozvědět se více
Tradiční pasování na školáky 2016
Tradiční pasování na školáky 2016
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se z našich předškoláků stali školáci. Tradiční pasování na školáky proběhlo tentokrát v námořnickém duchu v obřadní síni obecního úřadu za účasti rodičů a pana starosty, který budoucím prvňáčkům předal tužkovníky. Nechyběl ani stylový dort se všemi námořníky na palubě od paní učitelky Pavlínky Jirákové. Dozvědět se více
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
Na  závěr školního roku se všichni žáci sešli při společném hodnocení celoroční práce. Byly vyhodnoceny soutěže ve sběru papíru, víček od PET lahví, atletická soutěž apod. Po rozdání vysvědčení na děti čekala sladká odměna v podobě nanuka a cukrové vaty. Psali o nás i v regionálním tisku, více fotek na... Dozvědět se více
Rozlučka s žáky 5. ročníku
Rozlučka s žáky 5. ročníku
Ve středu 29. června jsme se slavnostně rozloučili s žáky 5. ročníku v obřadní síni obecního úřadu. Žákům bylo předáno jejich poslední vysvědčení ze Základní školy v Čechách pod Kosířem, absolventská trika a od pana starosty sada per. Po té následovalo malé občerstvení. Velké poděkování patří paní Řezníčkové, která dětem upekla dort.... Dozvědět se více